Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Γ. Διοκαράντος: Μόνο με σύσταση γεωπόνων η οποιαδήποτε χρήση γεωργικών φαρμάκων

Για το νόμο 4152/2013 (ο οποίος αφορά το άνοιγμα των λεγόμενων κλειστών επαγγελμάτων), την κατάσταση με την εμπορία εφοδίων στην Ελλάδα και το θέμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, μιλάει στον ΑγροΤύπο ο Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου εταιριών Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) κ. Γιάννης Διοκαράντος. Σύμφωνα με τον ίδιο το ζήτημα δεν είναι εάν η επιστημονική συμβουλή και υποστήριξη θα ονομάζεται συνταγή ή γραπτή οδηγία ή οτιδήποτε άλλο. Το ζήτημα είναι να τεθεί ως προαπαιτούμενο στη νομοθεσία η οποιαδήποτε χρήση από τους παραγωγούς των γεωργικών φαρμάκων να γίνεται μόνο εφόσον έχει υπάρξει σύσταση από γεωπόνο. «Με μεθοδεύσεις αποκλεισμών συγκεκριμένων επαγγελματιών του γεωπονικού κλάδου και ιδιαίτερα εστιάζοντας σε ασυμβίβαστα δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει η παραμικρή πρόοδος. Αντιθέτως κινδυνεύουμε να χάσουμε εντελώς την επιστημονική μας υπόσταση και να βρεθούμε ισότιμοι ως γεωπόνοι με αποφοίτους τεχνικών λυκείων», αναφέρει ο Πρόεδρος του ΕΣΥΦ.
  • Ποια είναι η θέση σας για τον νόμο 4152/2013;
Σχετικά με το νόμο 4152, με τον οποίο απελευθερώθηκαν όσα επαγγέλματα θεωρούνταν ακόμα κλειστά, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της εμπορίας γεωργικών εφοδίων από γεωπόνους, θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο διατυπώθηκε το άνοιγμα της εμπορίας για τα λιπάσματα και το πολλαπλασιαστικό υλικό άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Δυστυχώς ταυτίστηκε η ενέργεια της πώλησης με αυτή της παροχής επιστημονικών συμβουλών και ως εκ τούτου ο κάθε απόφοιτος λυκείου (Γενικού ή ΕΠΑΛ) με μία μικρής διάρκειας κατάρτιση γίνεται ισότιμος με αυτόν ο οποίος φέρει τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης…
Ο 4152 διατήρησε την υποχρέωση της ύπαρξης γεωπόνου κατά την πώληση των γεωργικών φαρμάκων. Παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι η συγκεκριμένη διάταξη τίθεται εκ νέου υπό αμφισβήτηση και αντικειμενικός σκοπός είναι να γίνει ανάλογη αυτής των λιπασμάτων και του πολλαπλασιαστικού υλικού.
  • Τι συμβαίνει με την εμπορία εφοδίων στην Ευρώπη και τι στην Ελλάδα;
Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε το γεγονός ότι η αγορά των εισροών στην Ελλάδα είχε μέχρι σήμερα μία εντελώς διαφορετική δομή από αυτή της υπόλοιπης Ευρώπης. Η υποχρεωτική ωστόσο ύπαρξη γεωπόνων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διενέργεια πωλήσεων διασφάλιζε ένα υψηλό ποσοστό παροχής χωρίς χρέωση τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών προς τους παραγωγούς καθώς και μία ασφαλή διακίνηση των εισροών.
Διαφαίνεται ότι ασκούνται πιέσεις προκειμένου η δομή της αγοράς και της διακίνησης των εισροών να ακολουθήσει τα πρότυπα της υπόλοιπης Ε.Ε..
Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρέωση όλων μας να διασφαλίσουμε την υποχρεωτική ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης προκειμένου ο Έλληνας παραγωγός να συνεχίσει να καλλιεργεί διαχειριζόμενος με αίσθημα ευθύνης τα αγροτικά εφόδια.
Η οποιαδήποτε κατάρτιση πολιτών δεν είναι σε θέση σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει το πτυχίο του γεωπόνου. Είναι μόνο αρκετή να διασφαλίσει την σωστή πώληση των αγροτικών εφοδίων. Για το ποια εφόδια, σε ποιες δοσολογίες (ιδιαίτερα για τα γεωργικά φάρμακα) και σε ποιους χρόνους επέμβασης μπορεί και πρέπει να αποφασίζει ο γεωπόνος.
Θα χαθεί έτσι στις περισσότερες των περιπτώσεων μια εμπειρία ετών, η γνώση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής και η σωστή χρήση των γεωργικών φαρμάκων με βάση το ιστορικό κάθε περιοχής και τις συνθήκες ανά χωράφι (μικροκλίμα κ.τλ) που συμβάλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων & στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας.
  • Ποια είναι η θέση σας για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση;
Θεωρούμε ότι το μεγάλο στοίχημα αυτή την περίοδο είναι να διασφαλίσουμε εκτός από τις θέσεις εργασίας των γεωπόνων, κυρίως την επιστημονική μας υπόσταση.
Στο παραπάνω πλαίσιο και στην ανάγκη της υποχρεωτικής παροχής των τεχνικών συμβουλών και υποστήριξης από γεωπόνους θα μπορούσε να ενταχτεί και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
Κατά τη γνώμη μας το ζήτημα δεν είναι εάν η επιστημονική συμβουλή και υποστήριξη θα ονομάζεται συνταγή ή γραπτή οδηγία ή οτιδήποτε άλλο. Το ζήτημα είναι να τεθεί ως προαπαιτούμενο στη νομοθεσία η οποιαδήποτε χρήση από τους παραγωγούς των γεωργικών εφοδίων και ιδιαίτερα των γεωργικών φαρμάκων να γίνεται μόνο εφόσον έχει υπάρξει σύσταση από γεωπόνο. Με μεθοδεύσεις αποκλεισμών συγκεκριμένων επαγγελματιών του γεωπονικού κλάδου και ιδιαίτερα εστιάζοντας σε ασυμβίβαστα δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει η παραμικρή πρόοδος. Αντιθέτως κινδυνεύουμε να χάσουμε εντελώς την επιστημονική μας υπόσταση και να βρεθούμε ισότιμοι ως γεωπόνοι με αποφοίτους τεχνικών λυκείων.
Σε αυτό το momentum έχουμε όλοι χρέος όχι μόνο να υποστηρίξουμε τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, αλλά και τη δουλειά τόσων ετών χιλιάδων συναδέλφων που στήριξαν και στηρίζουν την αγροτική παραγωγή και το εισόδημα του Έλληνα αγρότη.
  • Και τι θα γίνει με τον παραγωγό. Θα επιβαρυνθεί επιπλέον κόστος στη σημερινή εποχή;
Είναι αλήθεια οτι γίνονται προσπάθειες καθορισμού αμοιβής για τη συνταγογράφηση, ξεκομμένα από οποιαδήποτε άλλη τεχνική υποστήριξη και με αποτέλεσμα μόνο την επιβάρυνση του παραγωγού για μία μεμονωμένη ενέργεια, στο σύνολο των θεμάτων και συμβουλών που χειρίζονται οι γεωπόνοι με τους συνεργάτες παραγωγούς τους.
Η δημιουργία ενός σώματος συμβούλων παροχής υπηρεσιών θα έχει έννοια να δημιουργηθεί μόνον εφόσον υπάρξει οικονομικό κίνητρο γι αυτούς. Έτσι όμως θα αποτελέσει σημαντικό πρόσθετο κόστος για τον Έλληνα γεωργό. Αντίθετα το υπάρχον σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικά και με ελάχιστο κόστος: οι ιδιοκτήτες καταστημάτων πώλησης γεωργικών φαρμάκων είναι κάτοχοι πτυχίου επιστήμονα και παράλληλα έχουν ρόλο συμβουλευτικό σε ότι αφορά τη φυτοπροστασία και τις ενισχύσεις ενώ παράλληλα πιστώνουν γεωργούς που αδυνατούν να ανταποκριθούν άμεσα χωρίς να χάσουν την καλλιέργειά τους. Να σημειωθεί ότι το σύνολο των παραπάνω υπηρεσιών είναι ενσωματωμένο στην τιμή πώλησης των προϊόντων και δεν τιμολογούνται χωριστά.
 
Δημοσίευση σχολίου