Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Οι επιτροπές για συνεταιρισμούς και ΕΛΓΟ

Με τον ορισμό των μελών των Ομάδων Εργασίας για την ανασυγκρότηση των συνεταιρισμών και του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» προχωρά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Θανάσης Τσαυτάρης τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει εξαγγείλει.
Oι σχετικές υπουργικές αποφάσεις δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα 22 Ιουλίου στη «Διαύγεια».Oι σχετικές υπουργικές αποφάσεις δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα 22 Ιουλίου στη «Διαύγεια».
Σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στη «Διαύγεια» στις 22 Ιουλίου, η Ομάδα Εργασίας  «για την πρόταση σχεδίου νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς» αποτελείται από τους:
α. Μόσχο Κορασίδη, γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο.
β. Χρίστο Καμενίδη, ομότιμο καθηγητή του Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Συνεταιρισμών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως τακτικό.
γ. Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος.
δ. Φίλιππο Καρυπίδη, καθηγητή στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ως τακτικό μέλος.
ε. Αντώνιο Σωφρονά, εμπειρογνώμονα, πρώην υπάλληλο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος.
στ. Άννα Μητροπούλου, νομικό σύμβουλο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, ως τακτικό μέλος.
ζ. Παντελή Ευθυμιάδη, γεωπόνο, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.
η. Νικόλαο Μπιρλιράκη, πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνης, ως τακτικό μέλος.
θ. Νικήτα Πρίντζο, πρόεδρο της ΕΑΣ Βόλου και της συνεταιριστικής γαλακτοβιομηχανίας ΕΒΟΛ, ως τακτικό μέλος.
ι. Βασσάλο Δημήτριο, πρόεδρο της ΕΑΣ Κυκλάδων και Αργοσαρωνικού, ως τακτικό
μέλος.
ια. Φραγκιαδουλάκη Γεώργιο, πρόεδρο της ΕΑΣ Πεζών, ως τακτικό.
Έργο της ομάδας εργασίας είναι η πρόταση σχεδίου νόμου για τη βελτίωση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και τη χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών εξυγίανσης και ανάπτυξης των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων.
 
Η Ομάδα Εργασίας «για την επεξεργασία σχεδίου νόμου για τη λειτουργία και την οργάνωση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΓΟ) ‐ ΔΗΜΗΤΡΑ» αποτελείται από τους:
α. Γεώργιο Ζέρβα, Καθηγητή,  Διευθυντή Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως πρόεδρο.
β. Μιχάλη Κότσικα, προϊστάμενο του Τμήματος Οργάνωσης και Εποπτείας των Φορέων του  Δημόσιου Τομέα αρμοδιότητας υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προϊστάμενο κατ’ αναπλήρωση  της  Διεύθυνσης  Εποπτευόμενων  Γεωργικών Οργανισμών και Ιδρυμάτων του ΥΠΑΑΤ, ως τακτικό μέλος.
γ. Αλίκη Παππά, υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας  Έρευνας  και  Τεχνολογίας  του  Υπουργείου  Παιδείας  και Θρησκευμάτων, αποσπασμένη σε θέση ειδικού συμβούλου στο Γραφείο του υπουργού  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων, ως  τακτικό  μέλος.
δ. Μαργαρίτα Καραβαγγέλη, υπάλληλο του ΕΦΕΤ,  αποσπασμένη στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων, ως τακτικό μέλος.
ε. Παναγιώτα Σφουντούρη, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω,  που υπηρετεί ως Δικηγόρος με έμμισθη εντολή στον ΕΛΓΟ‐ΔΗΜΗΤΡΑ ως τακτικό μέλος.
στ. Νικόλαο Βάγια, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του ΕΛΓΟ‐ΔΗΜΗΤΡΑ, ως τακτικό μέλος.
ζ. Ευδόξιο Ψωμά, υπάλληλο του ΕΛΓΟ‐ΔΗΜΗΤΡΑ, ως τακτικό μέλος
η. Νικόλαο  Μπακανδρίτσο,  εμπειρογνώμονα,  πρώην  Ερευνητή  στον  ΕΛΓΟ–
ΔΗΜΗΤΡΑ, ως τακτικό μέλος.
θ. Κωνσταντίνο  Γιαννοπολίτη, εμπειρογνώμονα, πρώην Ερευνητή Α’ του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, ως τακτικό μέλος.
ι. Παναγιώτη Πλατή, Ερευνητή Α’ του ΕΛΓΟ‐ΔΗΜΗΤΡΑ, ως τακτικό μέλος.
Του Πέτρου Αλεξανδρή
Δημοσίευση σχολίου