Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

Βιοποικιλότητα στην πόλη; Αλήθεια ή ψέματαΒιοποικιλότητα και τοπίο συνδέονται άμεσα με μια σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης. Το τοπίο δεν είναι παρά ένα μωσαϊκό που συντίθεται από διαφορετικούς τύπους ζωής που κατανέμονται στο χώρο και του δίνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα αποτελεί μοναδικό τόπο με μεγάλο πλούτο βιοτόπων και οικοσυστημάτων, τα φυτικά είδη που έχουν καταγραφεί ξεπερνούν τα 6.500 και τα ενδημικά είδη φτάνουν τα 1.150 δηλ. φυτά που φύονται μόνο στη χώρα μας και πουθενά αλλού. Αντίστοιχα η Γερμανία, με έκταση σχεδόν τριπλάσια της Ελλάδος έχει 2.700 είδη και 6 ενδημικά, η Αγγλία με διπλάσια έκταση έχει 1.550 είδη και 16 ενδημικά. Η βιοποικιλότητα δεν είναι παρά ένας μηχανισμός που έχει εφεύρει η φύση για να καταφέρνει να επιβιώνει μέσα στο χρόνο.

Μπορούμε όμως να μιλάμε για αστική βιοποικιλότητα, για διατήρηση της και προστασία των ενδιαιτημάτων των ειδών; και τι σημαίνει αστική βιοποικιλότητα; Αστική βιοποικιλότητα είναι ο πλούτος των ζωντανών οργανισμών που διαβιώνουν μέσα στη πόλη και κυμαίνονται από τα όριά της ως το κέντρο της. Είναι το κοτσύφι που επισκέπτεται κάθε μέρα τις γλάστρες μου, είναι η κάπαρη που φύτρωσε σε μια ρωγμή της δίπλα μονοκατοικίας, είναι οι κουκουβάγιες στο λόφο του Φιλοπάππου, οι νυχτερίδες, είναι οι υπερένειες που έχουν φυτρώσει στις νησίδες. Έχει διαπιστωθεί ότι όσο πιο παλιά είναι η πόλη τόσο πιο πλούσια είναι σε είδη. Ακόμα και η οικονομική ευμάρεια μιας πόλης τη θέτει σε πλεονεκτική θέση όσο αναφορά τη βιοποικιλότητα σε σχέση με φτωχότερες. Μεγάλο ρόλο επίσης παίζει και το περιαστικό περιβάλλον και ο πλούτος του.


Οι εξελίξεις στις πόλεις θα επηρεάσουν σίγουρα τόσο την αστική όσο και την περιαστική βιοποικιλότητα και αυτό γιατί μέχρι το 2030 ο αστικός πληθυσμός εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 4,9 δισεκατομμύρια αλλά και οι εκτάσεις που καταλαμβάνουν οι πόλεις αναμένεται να τριπλασιαστούν. Αυτή η αστική επεκτατικότητα θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την άντληση φυσικών πόρων, ιδιαίτερα του νερού, τη γονιμότητα της γεωργικής γης, τη ρύπανση του αέρα. Οι συνέπειες για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα θα είναι μεγάλες αν αναλογιστεί κανείς τον όγκο των στερεών αποβλήτων, των λυμάτων, που θα παραχθούν και πως όλα αυτά θα επηρεάσουν το έδαφος, τον υδροφόρο ορίζοντα, τα ποτάμια, τις θάλασσες. Η μελλοντική οικιστική ανάπτυξη αναμένεται να συμβεί περισσότερο σε περιοχές φτηνής γεωργικής γης, σε παράκτιες ζώνες, περιοχές δηλαδή με πλούσια βιοποικιλότητα. Η σταδιακή υποβάθμιση των οικοσυστημάτων θα είναι η κύρια απειλή για τη βιοποικιλότητα.


Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική η αστική βιοποικιλότητα; Για να γίνει κατανοητό θα χρησιμοποιήσω το εξής παράδειγμα, θα παρομοιάσω τη πόλη με μια λίμνη χωρίς ζωή, μια νεκρή περιοχή, χωρίς ψάρια, χωρίς πουλιά, χωρίς βλάστηση, μια ζώνη που δεν αφήνει κανένα ίχνος ζωής να επιβιώσει μέσα της ή να την προσπεράσει. Τι επιπτώσεις θα είχε στην οικονομική, κοινωνική, οικολογική ζωή της περιοχής, στην υγεία του ανθρώπου σήμερα αλλά και μελλοντικά. Η μεγάλη ποικιλία ειδών και οικοσυστημάτων εξασφαλίζει στο ανθρώπινο είδος τροφή, ενέργεια, φάρμακα, ξυλεία, πρώτες ύλες, καθαρό περιβάλλον, υγεία, καλύτερη ζωή.

Στη Σύνοδο Κορυφής της Γης του 1992 στη Βραζιλία υπογράφηκε η Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (CBD), με τρεις φιλόδοξους στόχους τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αειφορική χρήση των συστατικών της και τη δίκαιη και ισότιμη κατανομή των οφελών από τη χρήση των γενετικών πόρων της.

Το περιβάλλον της πόλης έχει σημαντικές διαφορές σε σχέση με το εξωαστικό, διαφορές που αφορούν την έκθεση στον ήλιο, την υγρασία, την βροχόπτωση, την ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, το θόρυβο, τη ρύπανση του αέρα, του εδάφους, του υδροφόρου ορίζοντα, την αύξηση της θερμοκρασίας. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τα είδη και τους πληθυσμούς μέσα στο ανθρωπογενές περιβάλλον.


Η ενίσχυση και η διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσα στις πόλεις απαιτεί καταρχήν καταγραφή και επισήμανση ειδών, οριοθέτηση προστατευόμενων περιοχών, ορθολογική διαχείριση χερσαίων και υδάτινων επιφανειών, αλλαγή πρακτικών που αφορούν τις ανθρώπινες δραστηριότητες γύρω και μέσα στις πόλεις. Χρειάζεται να συνδεθούν οι χώροι πρασίνου μεταξύ τους και με το περιαστικό πράσινο, να εμπλουτιστεί ο υδάτινος ορίζοντας, να προστατευτεί από τους ρύπους το αστικό περιβάλλον, να δοθεί σοβαρή διέξοδος στα σκουπίδια κλπ. Ένα τρανταχτό παράδειγμα λάθους που έχει άμεσες επιπτώσεις στους πληθυσμούς των μελισσιών είναι ο ψεκασμός φυτών με εντομοκτόνα την περίοδο της ανθοφορίας τους. Αυτή η μείωση είναι απίστευτο πόσες επιπτώσεις μπορεί να επιφέρει στην οικολογική ισορροπία.

Το σίγουρο είναι ότι για να μπορούμε να μιλάμε για βιοποικιλότητα πρέπει να εξασφαλιστεί μια χωρική συνέχεια στην εξάπλωση και μετακίνηση των ειδών. Μεγάλος αριθμός ειδών σημαίνει πλούτος. Η εξαφάνιση ειδών δεν είναι εύκολα διαδικασία, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν υπάρχουν τράπεζες γενετικού υλικού.
Όμως δεν αρκεί μόνο η διατήρηση της βιοποικιλότητας στις πόλεις, για την βελτίωση των συνθηκών ζωής μέσα σε αυτές, δεν πρέπει να αγνοούμε την έννοια της αειφορίας. Η πόλη και οι πολυάριθμοι κάτοικοί της, στα πλαίσια της αναβάθμισης της δικής τους ζωής, αγνοούν ότι αφαιρούν πόρους ζωτικής σημασίας από περιαστικές περιοχές. Ας αναλογιστούμε ότι για να κατασκευαστεί ένα αστικό πάρκο και να εξυγιανθεί το εδαφικό υπόστρωμα θα χρειαστεί να αφαιρεθούν πολλά κυβικά γόνιμο χώμα από γεωργική γη, ενώ η ίδια η πόλη θα μπορούσε αξιοποιώντας τα οργανικά υπολείμματα της να το παράγει.

Πόσο σημαντικό όμως μπορεί να είναι το περιβάλλον μιας πόλης ή μιας περιοχής στις ζωές των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης; Μήπως αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο είναι να προσεγγίσουμε τις πόλεις ακόμα πιο ανθρωποκεντρικά θέτοντας το περιβάλλον σε δεύτερη μοίρα, κάτω από τις άμεσες ανάγκες του ανθρώπου; Όχι κατά τη γνώμη μου θα ήταν καταστροφικό, ο ρόλος του πράσινου στις πόλεις δεν μπορεί να λειτουργήσει μονοσήμαντα και κοντόφθαλμα. Η οικονομική συνεισφορά ενός υγιούς αστικού περιβάλλοντος δεν εξαντλείται στην αύξηση της αξίας των ακινήτων ή στο να προσφέρει καρπούς στους κατοίκους του. Η οικονομική κρίση δεν είναι άσχετη με την περιβαλλοντική υποβάθμιση, η τακτική εξαθλιώνω οικονομικά πληθυσμούς, υποβαθμίζω το περιβάλλον, το απαξιώνω, με τη δικαιολογία ότι θα δοθούν κάποια ψίχουλα στη τοπική κοινωνία είναι γνωστή. Την έχουν εφαρμόσει οι άποικοι στην Αφρική, πολυεθνικές εταιρίες στη Κολομβία, στη Βραζιλία και τώρα στις Σκουριές Χαλκιδικής. Οικονομική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο θα μας βγάλει από τη ΚΡΙΣΗ.


Κατσογιάννη Σταυρούλα
Γεωπόνος –Αρχιτέκτων τοπίου


Το ελληνικό National Geographic θρηνεί για το χαμό του Νίκου Μάργαρη

 Πέθανε ο Βολιώτης καθηγητής Νίκος ΜάργαρηςΑπεβίωσε τη Δευτέρα, 26 Αυγούστου, ο καθηγητής Νίκος Σ.Μάργαρης, διευθυντής επί 14χρόνια του ελληνικού...

National Geographic και πολλών άλλων εκδόσεων..

Ο Νίκος Σ.Μάργαρης γεννήθηκε στο Βόλο το 1943 και πραγματοποίησε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή υπό την εποπτεία του Καθηγητή Κ. Μητράκου.

Διετέλεσε ακαδημαϊκός δάσκαλος στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όπου εξελέγει Καθηγητής Α' και Διευθυντής Τομέα Οικολογίας στα 35 του, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου όπου υπήρξε ο εμπνευστής, ιδρυτής και επί σειρά ετών Πρόεδρος του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Υπήρξε πρωτοπόρος της Μεσογειακής Οικολογίας Φυτών στην οποία μύησε γενεές φοιτητών που σήμερα συνεχίζουν το έργο του. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή του καριέρα, ήταν συγγραφέας, δημοσιογράφος και παραγωγός τηλεοπτικών εκπομπών και ντοκιμαντέρ, με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, που ευαισθητοποίησαν το ευρύ κοινό σε θέματα φυσικού, κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Αστείρευτη πηγή ενεργητικότητας, ο Νίκος Σ.Μάργαρης ήταν μέχρι την τελευταία ημέρα δημιουργικός και μαχητικός, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας μοναδικές πρωτοποριακές εκδόσεις που απέσπασαν πολλά διεθνή βραβεία.

Ένας αταλάντευτα ηθικός, διορατικός και εργατικός άνθρωπος, προικισμένος όσο λίγοι με το χάρισμα του λόγου και την αίσθηση της επικοινωνίας, ο Νίκος Σ.Μάργαρης ήταν ταυτόχρονα μοναδικό πρότυπο για τους νεώτερους συνεργάτες, τους οποίους ενέπνεε και καθοδηγούσε με πραότητα και συνέπεια. Άτομο «μεγαλύτερο από τη ζωή», ήταν πάντα αγαπητός ακόμη και όταν εξέφραζε σκληρές αντίθετες απόψεις.

Στα τέλη του 2012 διαγνώστηκε με καρκίνο στον οποίο υπέκυψε τελικά. Τα τελευταία του κείμενα για το National Geographic στάλθηκαν στις 25 Αυγούστου.

Ο Νίκος Σ. Μάργαρης ευτύχησε να γίνει πατέρας και να κρατήσει πρόσφατα στα χέρια του τον πρώτο του εγγονό.
 

Νικόλαος Ι. Μάργαρης Λόγος κατά την ορκωμοσία των φοιτητών Απρίλιος 2009

Λόγος κατά την ορκωμοσία των φοιτητών
Απρίλιος 2009

Κύριε Αντιπρύτανη,
Κύριε Κοσμήτωρ,
Κύριοι Συνάδελφοι, Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος και του Διαπανεπιστημιακού - Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Κύριοι Συνάδελφοι, Καθηγητές του Τμήματος και της Σχολής, Κύριοι Εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Συλλόγου Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Βορείου Ελλάδας και του Συλλόγου των Αποφοίτων της Σχολής, Κυρίες και κύριοι γονείς, συγγενείς και φίλοι των αποφοίτων μας,

Καλά μου παιδιά,

Σε λίγη ώρα θα δώσετε τον όρκο του επιστήμονα και θα διαβείτε το κατώφλι που θα σας βγάλει στην κοινωνία.

Ομολογώ ότι δυσκολεύτηκα πολύ να συντάξω τη σημερινή μου ομιλία. Αναρωτιόμουν, σε τι είδους κοινωνία σας ξεπροβοδίζω. Σας ξεπροβοδίζω σε μια κοινωνία παραμορφωμένη από την ανικανότητα, την κακοδιοίκηση, την κακοδιαχείριση, τα σκάνδαλα, τη βία, το μίσος και την καταστροφή. Ναι, σε μια τέτοια κοινωνία σας ξεπροβοδίζω και αισθάνομαι ενοχές γι’ αυτό.

Όμως, παρηγοριέμαι από το γεγονός ότι πάμπολλες φορές έχουμε βρεθεί σε δύσκολες καταστάσεις. Αλήθεια! τι μάθαμε να κάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις; Όπως θα θυμάστε από τα πρώτα μας μαθήματα, όταν βρισκόμαστε σε δύσκολες καταστάσεις δεν σηκώνουμε αμήχανοι τα χέρια, αλλά επιχειρούμε μετασχηματισμούς. Δηλαδή, αλλάζουμε θέση και κοιτάζουμε τα πράγματα από μιαν άλλη οπτική γωνία. Και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά τους καινούργιους κόσμους που αναδύονται μέσα από τους μετασχηματισμούς και τις ευκολίες στην επίλυση προβλημάτων που οι μετασχηματισμοί προσφέρουν.

Αν, λοιπόν, επιχειρήσουμε μετασχηματισμό στη θλιβερή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση που βιώνουμε θα ανακαλύψουμε και τα αίτια αυτής της κατάντιας. Τα συνοψίζω σε ένα:

ΥΒΡΙΣ.

Ναι, υπήρξαμε υβριστές και γι’ αυτό βρεθήκαμε σε τέτοια κατάσταση. Χωρίς πείρα και ακαλλιέργητοι πολυλογάδες, αμετροεπείς, ασύδοτοι, δήθεν και φούσκες. Όλα αυτά τα επιτρέπει προσωρινά η πραγματικότητα. Όμως, από ένα όριο και πάνω παύουν να ισχύουν βασικές φυσικές αρχές, όπως η συνέχεια και η συμβατότητα, και όλα τότε καταρρέουν.

Αυτό, λοιπόν, είναι το τελευταίο μάθημά μου προς εσάς. Να είστε σοβαροί και να κάνετε με μεράκι αυτά που αγαπάτε. Με λίγα λόγια, να είστε οι εαυτοί σας, ατόφιοι και καθαρόαιμοι, στέρεα δεμένοι με την αλήθεια και την πραγματικότητα.

Μερικά πράγματα, όπως είναι και η ενέργεια, δεν χάνονται. Απλά, ενδέχεται να αλλάζουν μορφή. Εσείς, έχετε καταβάλει πολύ μεγάλα ποσά ενέργειας για να εισαχθείτε στο Τμήμα και να περατώσετε τις σπουδές σας. Σε αυτό, βέβαια, σας έχουμε υποχρεώσει και εμείς. Να αναμένετε, λοιπόν, με μαθηματική σιγουριά ότι αυτή η ενέργεια θα σας επιστραφεί ολάκερη. Βέβαια, θα σας επιστραφεί με άλλες μορφές.

Καλά μου παιδιά,

Είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα ευδοκιμήσετε στη ζωή σας επειδή είστε εργατικοί και έξυπνοι. Βέβαια, τη σιγουριά μου αυτή τη στηρίζω και σ’ έναν ακόμη λόγο. Σχεδόν όλοι σας έχετε τη στήριξη της οικογένειάς σας.

Η ανθρωπότητα μένει εκστατική μπροστά σε αυτό το μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο και δεν μπορεί να κατανοήσει τους λόγους της μοναδικής φροντίδας των Ελλήνων προς τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να κατανοήσει, γιατί, για να φροντίσουν οι Έλληνες τα παιδιά τους και ιδιαίτερα για να τα σπουδάσουν, υποβάλλονται σε τόσο μεγάλες θυσίες. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να συλλάβει τους λόγους για τους οποίους πολλοί Έλληνες, προκειμένου να σπουδάσουν τα παιδιά τους, ασκούν περισσότερες της μιας δουλειάς ταυτόχρονα.

Αγαπητοί μου,

επιτρέψτε μου, μια και σήμερα μ’ έπιασε το «διδασκαλικό» μου να εξηγήσω σε εσάς και στην ανθρωπότητα τους λόγους. Θα σας φανεί παράξενο, αλλά η στάση μας απέναντι στα
παιδιά μας οφείλεται στο νόημα που οι Έλληνες αποδίδουμε από τα βάθη της ιστορίας μας στη λέξη Θεός.

Σήμερα λέμε « ο Θεός είναι αγάπη ». Οι πρόγονοί μας έλεγαν « η αγάπη είναι θεός » και εννοούσαν η αγάπη, η νίκη, η πίστις είναι θεός ή ακριβέστερα κάποιος θεός.

Δηλαδή, κάτι ανώτερο από τα ανθρώπινα. Κάτι που δεν υπόκειται στη φθορά και στον θάνατο, κάτι αιώνιο.

Υπάρχει τεράστια διαφορά στο νόημα της λέξης θεός στις δύο φράσεις που ανέφερα. Στη φράση « η αγάπη είναι θεός » η λέξη θεός υπέχει θέση κατηγορουμένου και συνεπώς εκφράζει ιδιότητα του υποκειμένου.

Με άλλα λόγια, για τους προγόνους μας το θεός εξέφραζε ιδιότητα και ως ιδιότητα μπορούσε να αποκτηθεί από τον καθένα, αρκεί να προσπαθούσε γι’ αυτό.

Αυτή η αντίληψη των αρχαίων διαμόρφωσε την ψυχοσύνθεσή τους και εξακολουθεί να διαμορφώνει και τη δική μας ψυχοσύνθεση. Γι’ αυτόν τον λόγο, είμαστε και διαφορετικοί από τους άλλους λαούς.

Κάθε ελληνόπουλο γεννιέται με την προοπτική να γίνει ακόμη και θεός, πράγμα που δικαιολογεί πολλές από τις ατομικές μας και τις κοινωνικές μας εκδηλώσεις.

Δικαιολογεί οπωσδήποτε την αισιοδοξία μας και το γεγονός ότι στην πατρίδα μας δεν έχουν ποτέ εδραιωθεί κοινωνικές κάστες. Αλήθεια, με ποιον τρόπο θα μπορούσε
κανείς να θέσει εμπόδια στην εξέλιξη και στην ανέλιξη των εν δυνάμει θεών.

Η ανατροφή των παιδιών ήταν ανέκαθεν κριτήριο κοινωνικής καταξίωσης των γονέων. Κατά την αρχαιότητα οι γονείς που ανέθρεφαν σωστά τα παιδιά τους ήταν ιδιαίτερα σεβαστοί. Με τη σωστή ανατροφή των παιδιών τους οι γονείς προσέγγιζαν το ανώτερο, αυτό που οι πρόγονοί μας αποκαλούσαν θεό.

Αυτή η αντίληψη μας έχει ιστορικά εμποτίσει και εξακολουθεί να διατηρείται έντονη και σήμερα. Γι’ αυτό οι έλληνες γονείς δεν εγκαταλείπουν και φροντίζουν διαρκώς
τα παιδιά τους. Και αυτό, προς τιμή μας, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

Και για να προκόψουν τα παιδιά τους, οι γονείς ενσυνείδητα υποβάλλονται σε τεράστιες θυσίες και στερήσεις, αδιαφορώντας πλήρως για την προσωπική τους ζωή. Πολλές φορές ασκώντας ταυτόχρονα, άλλο ένα παγκόσμιο φαινόμενο, περισσότερα του ενός επαγγέλματα.

Αγαπητοί γονείς,
Σήμερα, σας τιμούν τα παιδιά σας. Και είμαι σίγουρος ότι τα συγκεκριμένα παιδιά θα σας τιμούν διαρκώς. Πρέπει να αισθάνεστε ιδιαίτερα υπερήφανοι.

Εύχομαι, στους νέους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών να έχουν τον Θεό αρωγό εν τω βίω και το ανώτερο ως στόχο ζωής.


Θεσσαλονίκη, 9 Απριλίου 2009

Νικόλαος Ι. Μάργαρης

Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013

Με νέο λογότυπο και οπτική ταυτότητα ο συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα

Με σαφή διαχωρισμό από τους συνεταιρισμούς «παλαιάς κοπής» που συνδέονταν με τον συνδικαλισμό, ο συνεταιρισμός αγελαδινού γάλακτος της Θεσσαλίας, ΘΕΣΓάλα αλλάζει «εμφάνιση» επιδιώκοντας να αλλάξει και τα δεδομένα στο συνεταιρίζεσθαι.
Το νέο λογότυπο του ΘΕΣΓάλα αποτελεί ένα λογότυπο απλό, σύμφωνα με τον πρόεδρό του κ. Θανάση Βακάλη.
Δίνει έμφαση στην ελληνικότητα με το γαλάζιο χρώμα, την παραγωγή και το γάλα. Η πρωτοπορία και η προσπάθεια του συνεταιρισμού για καινοτομία αντανακλάται στο μαύρο χρώμα που περιβάλλει τη λέξη γάλα, η οποία δεν συναντάται σε άλλου είδους παρόμοια λογότυπα, πρόσθεσε.
Με κεντρικό σύνθημα: «δεν στηριζόμαστε στο κράτος γιατί η τύχη πρέπει να είναι στα χέρια μας», ο συνεταιρισμός στοχεύει να αυξήσει τις συνέργειές του με τους ντόπιους παραγωγούς για την προμήθεια των πρώτων υλών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει, στο μέτρο του δυνατού, το κόστος.
«Η Ελλάδα χρειάζεται μοντέρνους, παραγωγικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, που θα λειτουργούν επιχειρηματικά και με επαγγελματισμό», είπε σχετικά ο κ. Βακάλης, κατά την παρέμβασή του σε ημερίδα του ΣΕΚ στο πλαίσιο της έκθεσης Zootechnia.
Ο πρόεδρος του ΘΕΣΓάλα πρότεινε για την απεμπλοκή από τον κρατικό μηχανισμό τη δημιουργία συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών κατά τα πρότυπα του συνεταιρισμού και την ανάπτυξη της συμβολαιακής γεωργίας.
Οι νέοι συνεταιρισμοί μπορούν να δρομολογήσουν νέες καινοτόμες δράσεις που θα καταλήγουν στην ανάπτυξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων των προϊόντων και στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων των παραγωγών.
Σε ό,τι αφορά τη συμβολαιακή γεωργία, αυτή θα μπορεί να εκμεταλλεύεται τις συνέργειες ανάμεσα στη φυτική και τη ζωική παραγωγή, ενώ τα χρήματα των μεσαζόντων, θα μπορούν να μοιράζονται τα μέλη του.
Κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο ΘΕΣΓάλα, διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη που στηρίζουν τα μέλη του σε όλες τις φάσεις της παραγωγής γάλακτος. Παράλληλα, εφαρμόζει πρόγραμμα Γενετικής Βελτίωσης της Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλάδας. Τέλος, έχει εγκαταστήσει πρόγραμμα βελτίωσης της τεχνικο-οικονομικής διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων, το Uniform Management, συνδέοντας όλους τους παραγωγούς με έναν κεντρικό server, επιτρέποντας τη δυνατότητα συλλογικής επεξεργασίας και προβλέψεων.

Το ασυμβίβαστο που διχάζει τους γεωπόνους

Μεταξύ των γεωπόνων που συνταγογραφούν και αυτών που πωλούν σκευάσματα.
Από τη μία όχθη είναι το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας και από την
 άλλη είναι οι ιδιώτες γεωπόνοι με καταστήματα και όλα τα υπόλοιπα παραρτήματα του ΓΕΩΤΕΕ.Από τη μία όχθη είναι το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας και από την άλλη είναι οι ιδιώτες γεωπόνοι με καταστήματα και όλα τα υπόλοιπα παραρτήματα του ΓΕΩΤΕΕ.
Μεγάλη διαμάχη στους κόλπους των γεωτεχνικών έχει προκαλέσει η απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να προωθήσει το «ασυμβίβαστο» μεταξύ των γεωπόνων που συνταγογραφούν και των γεωπόνων που πωλούν φυτοπροστατευτικά. Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που οδεύει για συζήτηση στη Βουλή και έχει χωρίσει τους γεωπόνους στα δύο: Από τη μία όχθη είναι το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας και από την άλλη είναι οι ιδιώτες γεωπόνοι με καταστήματα και όλα τα υπόλοιπα παραρτήματα του ΓΕΩΤΕΕ.
Σε επιστολή του το πρώτο αναφέρει ότι ήταν δική του πρόταση το ασυμβίβαστο και υιοθετήθηκε πλήρως από το υπουργείο: «Η πρόσφατη υιοθέτηση από την κυβέρνηση της νομοθετικής πρότασης του Περ. Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων, μετά και την απαραίτητη επεξεργασία της από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έτυχε καθολικής σχεδόν αποδοχής από το γεωτεχνικό κόσμο, αλλά προκάλεσε και την έντονη διαφωνία μερίδας αυτού όσον αφορά στο θέμα του ασυμβιβάστου συνταγογράφησης και εμπορίας γεωργικών φαρμάκων».
Στη συνέχεια, υπερασπίζεται με σθένος τη θέση του, ενώ πολλοί μιλούν ανοιχτά πλέον για προνομιακή πρόσβαση του συγκεκριμένου παραρτήματος στην κυβέρνηση.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

"Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας καλείται από τον ιδρυτικό του νόμο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να επιτελέσει τρεις βασικούς ρόλους: (α) να αποτελέσει τον επίσημο σύμβουλο της Κυβέρνησης για τα θέματα της αρμοδιότητάς του, (β) να ενισχύσει κάθε προσπάθεια που προέρχεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου εφόσον αποβλέπει στην ανάπτυξη του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του πληθυσμού της υπαίθρου και την καλύτερη χρησιμοποίηση των διατιθέμενων φυσικών πόρων και μέσων και (γ) να προασπίσει τα επιστημονικά, επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα των μελών του. Συνεπώς, οι προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προς την Κυβέρνηση θα πρέπει να είναι επωφελείς τόσο προς το κοινωνικό σύνολο και το φυσικό περιβάλλον, όσο και προς τους γεωτεχνικούς μέλη του. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της επαγγελματικής δράσης των γεωτεχνικών θα πρέπει, λοιπόν, να γίνεται με το κριτήριο της μέγιστης ωφέλειας προς τους αγρότες, τους καταναλωτές και το φυσικό περιβάλλον για να επιτελέσει επιτυχώς το σκοπό του το Επιμελητήριο. Σε αντίθετη περίπτωση θα ασκεί συντεχνιακή πολιτική που δεν πρόκειται να γίνει σήμερα αποδεκτή από τη σκληρά δοκιμαζόμενη Ελληνική κοινωνία.

Η πρόσφατη υιοθέτηση από την Κυβέρνηση της νομοθετικής πρότασης του Περ. Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων, μετά και την απαραίτητη επεξεργασία της από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έτυχε καθολικής σχεδόν αποδοχής από το γεωτεχνικό κόσμο, αλλά προκάλεσε και την έντονη διαφωνία μερίδας αυτού όσον αφορά στο θέμα του ασυμβιβάστου συνταγογράφησης και εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Θεωρούμε, λοιπόν, χρέος μας να αναλύσουμε το σκεπτικό και τις συνέπειες της πρότασής μας για να διαλύσουμε τις αμφιβολίες που έχουν διατυπωθεί και να μην υπάρχει πρόσφορο έδαφος για παραπλανητικές κατηγορίες.

Στην πρότασή μας η συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας των γεωργικών φαρμάκων συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας αφού όπως ρητά καθορίζεται: «η συνταγή θα πρέπει να είναι συμβατή με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας», ενώ η μη τήρηση της συγκεκριμένης διάταξης συνδέεται με την επιβολή σημαντικών κυρώσεων. Η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία ορίζεται στην Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως «η προσεκτική εξέταση όλων των διαθέσιμων μεθόδων προστασίας των φυτών και η επακόλουθη ενοποίηση των κατάλληλων μέτρων που αποθαρρύνουν την ανάπτυξη πληθυσμών επιβλαβών οργανισμών και διατηρούν τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων μορφών επέμβασης σε δικαιολογημένα από οικονομικής και οικολογικής πλευράς επίπεδα και μειώνουν ή ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η "ολοκληρωμένη φυτοπροστασία" δίνει έμφαση στην ανάπτυξη υγιούς καλλιέργειας με την ελάχιστη δυνατή διαταραχή των αγροτικών οικοσυστημάτων και προάγει τους φυσικούς μηχανισμούς ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών». Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 1 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (όπως ενσωματώθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4036/2012 – ΦΕΚ Α΄ 8 στην εθνική μας νομοθεσία) τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση της διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών με χαμηλή εισροή γεωργικών φαρμάκων, με προτεραιότητα, όπου αυτό είναι δυνατόν, σε μεθόδους χωρίς χημικά μέσα, ούτως ώστε οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων να στραφούν σε πρακτικές και προϊόντα με το χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον μεταξύ εκείνων που είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση του ίδιου προβλήματος επιβλαβών οργανισμών και διευκρινίζεται ότι η  διαχείριση επιβλαβών οργανισμών με χαμηλή εισροή γεωργικών φαρμάκων περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία καθώς και τη βιολογική καλλιέργεια.

Συνεπώς, βασικός σκοπός της θέσπισης της συνταγογράφησης της δραστικής ουσίας των γεωργικών φαρμάκων για τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων (δηλαδή για κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα κατά την επαγγελματική του δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών, των τεχνικών, των εργοδοτών και των αυτοαπασχολούμενων, τόσο στον γεωργικό τομέα όσο και σε άλλους τομείς) είναι η εφαρμογή των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και ο έλεγχος της αναγκαιότητας και της καταλληλότητας της εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων με στόχο την διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών με χαμηλή εισροή γεωργικών φαρμάκων.

Συγκεκριμένα, ο γεωπόνος – συνταγογράφος, ο οποίος κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να είναι ο επιστημονικός σύμβουλος της αγροτικής εκμετάλλευσης καθ΄ όλη της διάρκεια μιας τουλάχιστον καλλιεργητικής περιόδου (με προσυμφωνημένη αμοιβή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο σύνολο της περιόδου), θα πρέπει να εισηγείται: (α) την κατάλληλη επιλογή πολλαπλασιαστικού υλικού που θα μειώσει τις πιθανότητες επέμβασης με χημικά μέσα ανάλογα με το μικροκλίμα της περιοχής και το σκοπό της καλλιέργειας, (β) τα κατάλληλα καλλιεργητικά μέτρα προς την ίδια κατεύθυνση, (γ) τη χρήση κατάλληλων παγίδων καθώς και τον τρόπο παρακολούθησης και καταγραφής του πληθυσμού των επιβλαβών οργανισμών ή των φυσικών εχθρών τους, (δ) την εφαρμογή χημικών μέσων όταν ο πληθυσμός του επιβλαβούς οργανισμού ή ο βαθμός συμπτωματολογίας της ασθένειας ξεπεράσει το επίπεδο ανεκτής οικονομικής ζημιάς και (ε) τη δραστική ουσία του γεωργικού φαρμάκου που θα χρησιμοποιηθεί με βάση την αποτελεσματικότητα, τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, την εκλεκτικότητα για το καλλιεργούμενο φυτό, την ασθένεια ή το ζωικό εχθρό ή το ζιζάνιο, τους ειδικούς περιβαλλοντικούς στόχους, τη συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την ευχέρεια εφαρμογής, τα αναμενόμενα υπολείμματα στο αγροτικό προϊόν, την υπολειμματική διάρκεια, την τοξικολογική σήμανση, τη συμβατότητα με τη στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισμών, καθώς και την πιθανή επίδραση στην επόμενη καλλιέργεια.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο γεωπόνος – συνταγογράφος που θα εκπονεί το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Φυτοπροστασίας επί τη βάσει του οποίου θα εκδίδεται η εκάστοτε συνταγή, για να είναι επαγγελματικά επιτυχημένος-ανταγωνιστικός θα πρέπει με λιγότερα και φθηνότερα γεωργικά φάρμακα να πετυχαίνει καλύτερο φυτοπροστατευτικό αποτέλεσμα, καθώς ο βαθμός της μείωσης του κόστους αγοράς και χρήσης (πετρέλαιο – συντήρηση γεωργικών μηχανημάτων κ.α.) των γεωργικών φαρμάκων για μια ικανοποιητική φυτοπροστασία θα είναι το κριτήριο που θα δικαιολογεί στον αγρότη-πελάτη το κόστος της συνταγογράφησης και το ύψος αυτής. Σημαντική παράμετρο θα αποτελέσει ακόμη και η δυνατότητα κάλυψης μέρους του κόστους της συνταγογράφησης από τη συμμετοχή των αγροτών και των γεωπόνων – συνταγογράφων στο ΠΑΑ 2014-2020 στο οποίο προβλέπεται ο διπλασιασμός των οικονομικών ενισχύσεων για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Ο γεωπόνος – συνταγογράφος θα είναι, επίσης, ο κατά νόμο υπεύθυνος για την προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα όσον αφορά (α) στην εφαρμογή των δραστικών ουσιών των εγκεκριμένων μόνο εμπορικών σκευασμάτων για την χρήση για την οποία προορίζονται, (β) στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα μεταξύ τελευταίας εφαρμογής και συγκομιδής του προϊόντος ώστε να μην καταναλώνονται επικίνδυνα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων και (γ) στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ώστε οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων να στραφούν σε πρακτικές και προϊόντα με το χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον μεταξύ εκείνων που είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση του ίδιου προβλήματος επιβλαβών οργανισμών. Για το λόγο αυτό θεσπίζονται και αυστηρές οικονομικές και ποινικές κυρώσεις για τους γεωπόνους – συνταγογράφους που θα είναι ανάλογες του κινδύνου για τη δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον.

Από την άλλη πλευρά, ο γεωπόνος – υπεύθυνος επιστήμονας του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων (διανομέας) θα είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, δηλαδή για: (α) την επιλογή του εγκεκριμένου εμπορικού σκευάσματος που θα περιέχει τη συνταγογραφείσα δραστική ουσία, (β) την εγκεκριμένη δοσολογία-ποσότητα του σκευάσματος, (γ) τον τρόπο εφαρμογής του εμπορικού σκευάσματος – ψεκαστικού υγρού ανάλογα με τα μέσα εφαρμογής του κάθε παραγωγού (π.χ. κατάλληλη πίεση κ.α.), (δ) την ανάμιξη στο ψεκαστικό διάλυμα περισσοτέρων του ενός σκευασμάτων ή προσκολλητικού ή γαλακτοματοποιητού ή και διαφυλλικού λιπάσματος ανάλογα και με το pH του ψεκαστικού διαλύματος και το βλαστικό στάδιο της καλλιέργειας και (ε) την παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση του εμπορικού σκευάσματος ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό και την εφαρμογή, την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή και τη διαχείριση των κενών συσκευασίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο γεωπόνος – υπεύθυνος επιστήμονας του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων (διανομέας) θα είναι ουσιαστικά υπεύθυνος για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του ψεκασμού, χωρίς τις επιστημονικές-τεχνικές γνώσεις του οποίου θα είναι αδύνατη η ορθή εκτέλεση της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Η διαφοροποίηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της συνταγής ή της οικονομικότητας του ψεκασμού ανάλογα με τις αποφάσεις – συστάσεις του γεωπόνου – υπεύθυνου επιστήμονα του διανομέα θα του προσδώσουν διακριτό – αναντικατάστατο ρόλο στην εφαρμογή της φυτοπροστασίας και θα καθορίσουν την επαγγελματική του ανταγωνιστικότητα. Ο ρόλος του γεωπόνου – υπεύθυνου επιστήμονα και η αυτοπρόσωπη και συνεχής παρουσία του κατά την πώληση των γεωργικών φαρμάκων είναι, επίσης, σαφώς καθορισμένα στην Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο διαφορετικός ρόλος που διαμορφώνεται με αυτή την πρόταση για το γεωπόνο – συνταγογράφο και το γεωπόνο – υπεύθυνο του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων συντελεί αφενός μεν στη χαμηλή εισροή γεωργικών φαρμάκων στις καλλιέργειες με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής, την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων χωρίς υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων και την αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και αφετέρου στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων για την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη εφαρμογή των ψεκασμών ιδιαίτερα στις δυναμικές αγροτικές περιοχές.

Για να λειτουργήσει ορθολογικά, όμως, το παραπάνω σχήμα θα πρέπει να θεσπιστεί το ασυμβίβαστο μεταξύ της συνταγογράφησης και της πώλησης των γεωργικών φαρμάκων για τους παρακάτω λόγους (χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε την επιστημονική επάρκεια, την τιμιότητα, την επαγγελματική ευσυνειδησία, την αναγκαιότητα και την προσφορά των γεωπόνων – μελών μας που εργάζονται στην εμπορία γεωργικών φαρμάκων):

1. Ο οικονομικός στόχος στην εμπορία των γεωργικών φαρμάκων είναι το εμπορικό κέρδος και συνεπώς πετυχημένος έμπορος γεωργικών φαρμάκων είναι αυτός που αυξάνει τις πωλήσεις των γεωργικών φαρμάκων και όχι αυτός που τις μειώνει. Υπάρχει δηλαδή μια ξεκάθαρη σύγκρουση συμφερόντων (νομικός όρος της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας) μεταξύ της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και της χαμηλής εισροής γεωργικών φαρμάκων με την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που απαιτεί η Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Για παράδειγμα, εάν συνταγογραφούσε ο έμπορος γεωργικών φαρμάκων θα τον συνέφερε από την άποψη του εμπορικού κέρδους: (α) να εκτιμήσει χαμηλότερα το επίπεδο ανεκτής οικονομικής ζημίας του επιβλαβούς οργανισμού ή (β) να συνταγογραφήσει μία δραστική ουσία που το εμπορικό της σκεύασμα δίνει μεγαλύτερο εμπορικό κέρδος ή (γ) να προτιμήσει να συνταγογραφήσει ένα εμπορικό σκεύασμα που είναι λιγότερο κατάλληλο για έναν επιβλαβή οργανισμό αλλά το έχει σε πλεόνασμα στο ράφι του γιατί «δε φεύγει», από το να συνταγογραφήσει το καταλληλότερο σκεύασμα από το οποίο έχει, όμως, μόνο μία συσκευασία.

2. Τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων δεν έχουν το σύνολο των εγκεκριμένων εμπορικών σκευασμάτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, αλλά συνεργάζονται με συγκεκριμένες μόνο εταιρείες εισαγωγής ή παραγωγής γεωργικών φαρμάκων. Συνεπώς, εάν συνταγογραφούσε ο έμπορος γεωργικών φαρμάκων θα επέλεγε τη δραστική ουσία με βάση τα σκευάσματα της εταιρείας ή των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται ασχέτως του βαθμού της καταλληλότητάς της, της οικονομικότητάς της ή του απαιτούμενου αριθμού ψεκασμών για ένα συγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό αποτέλεσμα.

3.   Εάν συνταγογραφούσε ο έμπορος γεωργικών φαρμάκων θα μπορούσε να παρατηρηθεί, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές, το φαινόμενο της «επιθετικής συνταγογράφησης» δηλαδή της σκόπιμης συνταγογράφησης των ακριβότερων σκευασμάτων που θα είχε ως αποτέλεσμα ο παραγωγός να εκτελέσει υποχρεωτικά τη συνταγή και να επωμιστεί αδίκως το υψηλότερο κόστος παραγωγής ή να μην εκτελέσει τη συνταγή και να υποστεί την οικονομική ζημία από τον επιβλαβή οργανισμό ή να επωμιστεί το κόστος της μετάβασής του σε μια μακρύτερη περιοχή για αναζήτηση άλλης συνταγής.

4. Η επίκληση της απελευθέρωσης του επαγγέλματος του γεωπόνου και της αποφυγής της περιχαράκωσής του με την άρση του ασυμβιβάστου μεταξύ συνταγογράφησης και πώλησης γεωργικών φαρμάκων είναι εντελώς παραπλανητική και διαστρέφει την αλήθεια για τους παρακάτω λόγους:
i. Η παράλληλη συνταγογράφηση των γεωπόνων – εμπόρων γεωργικών φαρμάκων και των λοιπών γεωπόνων θα δημιουργούσε αθέμιτο ανταγωνισμό των πρώτων προς τους δεύτερους γιατί (α) οι γεωπόνοι – έμποροι γεωργικών φαρμάκων θα μπορούσαν να συνταγογραφούν δωρεάν ή με απειροελάχιστη αμοιβή με την προϋπόθεση οι παραγωγοί να συνεχίσουν να αγοράζουν τα γεωργικά φάρμακα από τους ίδιους, (β) οι μη συνειδητοποιημένοι ή ενημερωμένοι παραγωγοί θα θεωρούσαν περιττό κόπο ή έξοδο την αναζήτηση άλλου συνταγογράφου από τη στιγμή που τη συνταγή θα μπορούσε να τη γράψει και το κατάστημα πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, (γ) οι οικονομικές συναλλαγές και οι διευκολύνσεις τις οποίες κάνουν οι γεωπόνοι – έμποροι γεωργικών φαρμάκων  στους παραγωγούς – πελάτες τους  θα τους υποχρεώσουν να απευθύνονται για τη συνταγή σε αυτούς και (δ) οι γεωπόνοι - έμποροι γεωργικών φαρμάκων θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να δηλώσουν ομαδικά και σε συνεργασία με τις εταιρείες εμπορίας τη μη διαθεσιμότητα συγκεκριμένης δραστικής ουσίας και την προθυμία τους να συνταγογραφήσουν οι ίδιοι κάποια άλλη «διαθέσιμη».

Συνεπώς, οι συνταγογράφοι που δε διαθέτουν κατάστημα εμπορίας θα αποκλείονταν από τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και θα είχαν χώρο εργασίας μόνο σε ορεινές, προβληματικές και απομακρυσμένες από καταστήματα εμπορίας περιοχές, όπου όμως θα ήταν εξαιρετικά αμφίβολο εάν θα μπορούσαν να βιοπορισθούν μόνο με τη συνταγογράφηση. Το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν να συνταγογραφούν μόνο οι έμποροι γεωργικών φαρμάκων με την προαναφερθείσα σύγκρουση συμφερόντων και το όλο σύστημα θα κατέρρεε.

ii. Τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων που ανήκουν σε τεχνολόγους γεωπονίας θα ζητούσαν τη δυνατότητα συνταγογράφησης από τους τεχνολόγους γεωπονίας για να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός με τα καταστήματα που ανήκουν σε γεωπόνους – συνταγογράφους και με αυτόν τον τρόπο θα καταστρατηγούνταν  το άρθρο 5 του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α΄ 297) που ρητά ορίζει ότι δικαίωμα συνταγογράφησης έχουν μόνο οι γεωπόνοι των ΑΕΙ, οι οποίοι έχουν και τις κατάλληλες σπουδές για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ως επιστημονικής αντιμετώπισης του προβλήματος.

iii. Η ρητή πρόβλεψη στο ν. 4036/2012 της συνεχούς και αυτοπρόσωπης παρουσίας του υπεύθυνου επιστήμονα κατά την πώληση των γεωργικών φαρμάκων στα καταστήματα εμπορίας θα καθιστούσε στην πράξη αδύνατη τη σωστή εφαρμογή της συνταγογράφησης σύμφωνα με τις αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην περίπτωση που στο κατάστημα υπάρχει ένας μόνο γεωπόνος – υπεύθυνος επιστήμονας. Συνεπώς θα δημιουργούνταν αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που διαθέτουν μόνο ένα γεωπόνο – υπεύθυνο επιστήμονα και δεν θα μπορούσαν πρακτικά να συνταγογραφούν και αυτών που διαθέτουν περισσότερους γεωπόνους – υπεύθυνους επιστήμονες.

iv. Η θέσπιση των ασυμβιβάστων στις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος αποτελεί πάγια τακτική της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα το ασυμβίβαστο μεταξύ του «Γεωπόνου Μελετητή Δημοσίων Έργων» και του «Γεωπόνου Εργολήπτη Δημοσίων Έργων».

5. Συμπερασματικά, η πρόταση μας για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας των γεωργικών φαρμάκων που υιοθετήθηκε πρόσφατα από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, έχει ως στόχο τον έλεγχο και τον περιορισμό της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων μέσω της εφαρμογής των κανόνων της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας από τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να διασφαλισθεί η ποιότητα των εξαγώγιμων προϊόντων και να προστατευθεί ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

Συνεπώς, όποιος έχει οικονομικό όφελος από την πώληση των γεωργικών φαρμάκων εξ ορισμού δεν πληροί τους στόχους της μείωσης της πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, ασχέτως από την επιστημονική του επάρκεια ή την τιμιότητά του (η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, αλλά πρέπει και να φαίνεται). Τέλος, είναι περισσότερο από προφανές, τόσο για τον απλό πολίτη, όσο και για τον εξειδικευμένο επιστήμονα, ότι εάν δεν ισχύσει το ασυμβίβαστο της συνταγογράφησης με την πώληση, η ανωτέρω νομοθετική πρωτοβουλία δεν έχει λόγο ύπαρξης (ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής καταγραφής των γεωργικών φαρμάκων από το Σεπτέμβριο) και τελικά θα ακυρωθεί στο βωμό συμφερόντων.

Η διατύπωση ενστάσεων και αμφιβολιών από γεωτεχνικούς φορείς επί της πρότασής μας, όταν δεν γίνεται κακοπροαίρετα, είναι θεμιτή και ωφέλιμη καθώς θα συνεισφέρει στην καλύτερη ρύθμιση της όλης διαδικασίας που θα εξειδικευθεί με το εφαρμοστικό Προεδρικό Διάταγμα. Για την ορθή εφαρμογή, λοιπόν, της συνταγογράφησης κρίνεται απαραίτητη η τακτική επιτόπια επίσκεψη του γεωπόνου στα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης και συνεπώς, δε νοείται η συνταγογράφηση από εταιρείες που εδρεύουν στα μεγάλα αστικά κέντρα εάν δεν πληρείται ο παραπάνω όρος. Αυτή η συνθήκη θα μπορούσε να διασφαλισθεί είτε με την αδειοδότηση ανά γεωγραφική περιφέρεια, είτε με την πρόβλεψη της δυνατότητας καθημερινής πρόσβασης στην αγροτική εκμετάλλευση ως προϋπόθεση της άδειας συνταγογράφησης. Η σημαντικότερη δικλείδα ασφαλείας, όμως, είναι η αυτορρύθμιση μίας πραγματικά ελεύθερης αγοράς που θα δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και περισσότερη πελατεία σε όποιον κάνει γεωπόνο – συνταγογράφο καλά τη δουλειά του.

Σημαντική παράμετρο θα αποτελέσει και η επιστημονική επάρκεια των γεωπόνων – συνταγογράφων, καθώς και η εξειδικευμένη μετεκπαίδευσή τους στα θέματα της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η άδεια συνταγογράφησης θα πρέπει να χορηγείται μόνο σε όσους γεωτεχνικούς έχουν αποδεδειγμένη επιστημονική επάρκεια με βάση τους ακριβείς τίτλους σπουδών τους και τα μαθήματα φυτοπροστασίας που έχουν παρακολουθήσει σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο (πρόβλεψη που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα για τους υπεύθυνους επιστήμονες στην εμπορία γεωργικών φαρμάκων). Θα πρέπει, επίσης, να θεσπιστεί από την πολιτεία ως υποχρέωση για την έκδοση της άδειας συνταγογράφησης και η επιτυχής παρακολούθηση σχετικού προγράμματος εκπαίδευσης για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την επικαιροποίηση των γνώσεων στα θέματα της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, που θα διοργανώνει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και τις Επιστημονικές Εταιρείες.

Πιθανή προσπάθεια κάποιων εταιρειών εισαγωγής ή παραγωγής γεωργικών φαρμάκων να δημιουργήσουν το δικό τους δίκτυο γεωπόνων – συνταγογράφων θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με την πολιτική βούληση να εφαρμοσθεί σε μεγάλο εύρος και εξονυχιστικά  ο προβλεπόμενος έλεγχος από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες (πιθανότατα ΔΑΟΚ) προς τους συνταγογράφους, ώστε να αποκαλυφθεί ποιοι συνταγογράφοι «γράφουν» δραστικές ουσίες συγκεκριμένης μόνο εταιρείας ή υπερσυνταγογραφούν ή συνταγογραφούν με «περίεργη λογική» και να τους επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία οικονομικές και επαγγελματικές κυρώσεις.

Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες εισαγωγής ή παραγωγής γεωργικών φαρμάκων έχουν σήμερα πλήρη ελευθερία να ασκούν την πολιτική αύξησης των πωλήσεών τους μέσω των καταστημάτων λιανικού εμπορίου γεωργικών φαρμάκων που είναι εξαρτημένα από αυτές, ενώ η έλλειψη εφαρμογής των κανόνων της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας αυξάνει την ανάγκη για χρήση γεωργικών φαρμάκων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η λογική επιτάσσει να νομοθετείς σωστά και να προσπαθείς να πατάξεις την πιθανή παραβατική συμπεριφορά στην εφαρμογή του νόμου, παρά να νομοθετείς λανθασμένα (π.χ. επιτρέποντας τη σύγκρουση συμφερόντων συνταγογράφησης και πώλησης), οπότε δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα βελτίωσης παρά μόνο η καινούργια νομοθέτηση. Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα αποκαλύψει, επίσης, τις ελλείψεις σε εγκρίσεις σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες που δε διαπιστώνονται στην πράξη σήμερα λόγω της έλλειψης ευθύνης και καταγραφής των ψεκασμών και θα αναγκάσει την αγορά και την Κυβέρνηση να δώσει τις ορθές λύσεις και σε αυτές τις περιπτώσεις.

Σημαντικότατη θα είναι η συμβολή της συνταγογράφησης και στην πάταξη της παράνομης εισαγωγής και διακίνησης γεωργικών φαρμάκων από άλλες χώρες. Ζωτικής σημασίας για την επιτυχή λειτουργία του συστήματος θα είναι η ηλεκτρονική καταχώρηση του μοναδικού κωδικού αριθμού της συνταγής κατά την πώληση του εμπορικού σκευάσματος στα καταστήματα λιανικής πώλησης για λόγους ιχνηλασιμότητας και ολοκληρωμένου ελέγχου (εφαρμογή συστήματος barcode). Σε αυτήν την περίπτωση κατά τη διενέργεια δειγματοληπτικών ή και κατευθυνόμενων ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΑΟΚ) σε καλλιεργούμενα αγροτεμάχια, εάν εντοπισθεί κάποια δραστική ουσία στην καλλιέργεια θα αναζητιέται άμεσα η σχετική νόμιμη συνταγή και θα διαπιστώνεται εάν και με ποιο τρόπο εκτελέστηκε (εμπορικό σκεύασμα, ποσότητα, κατάστημα πώλησης). Εάν δεν υπάρχει συνταγή ή δεν εκτελέστηκε νόμιμα θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες οικονομικές και ποινικές κυρώσεις και θα ξεκινάει η ανακριτική διαδικασία για τις λεπτομέρειες του παράνομου ψεκασμού.

Η πρότασή μας για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι πλήρως συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και το σύγχρονο Ελληνικό πρότυπο αγροτικής ανάπτυξης που στοχεύει σε ποιοτικά και πιστοποιημένα προϊόντα. Μειώνει το κόστος παραγωγής, αυξάνει την ασφάλεια, την εξαγωγιμότητα και την τιμή των προϊόντων μας, σέβεται το περιβάλλον και τις λοιπές αγροτικές δραστηριότητες (μελισσοκομία, ιχθυοκαλλιέργειες κ.α.), δίνει στον Έλληνα ή στον ξένον καταναλωτή τη σιγουριά να καταναλώνει τα αξεπέραστα προϊόντα της Ελληνικής Γης και στον Έλληνα γεωπόνο (με ποσοστό ανεργίας 59,29% στις ηλικίες έως 35 ετών) δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις ιδιαίτερες ικανότητες και τις εξειδικευμένες επιστημονικές του γνώσεις προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Οι μόνοι που θα ζημιωθούν από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα είναι όσοι εισάγουν παράνομα γεωργικά φάρμακα στην Ελλάδα ή διακινούν ακατάλληλα σκευάσματα και φυσικά όσοι κερδοσκοπούν σε βάρος της τσέπης του παραγωγού και ίσως και της υγείας του καταναλωτή.

Τέλος, ευχής έργο θα ήταν να εφαρμοσθεί σύντομα και η πρότασή μας για τη συνταγογράφηση των λιπασμάτων των επαγγελματιών χρηστών με την εφαρμογή της υποχρεωτικής περιοδικής εδαφολογικής ανάλυσης και φυλλοδιαγνωστικής σε μια χώρα που στερείται εδαφολογικών χαρτών για το μεγαλύτερο τμήμα της. Σήμερα, που η παγκόσμια κοινότητα στρέφεται στη θεραπευτική διατροφή και ανακαλύπτει ξανά τη σοφία του Ιπποκράτη που είπε «κάνε την τροφή το φάρμακό σου και το φάρμακό σου την τροφή σου», η ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών για την αειφορική παραγωγή ασφαλών, υγιεινών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων είναι επίκαιρη όσο ποτέ, καθώς η λίπανση-θρέψη μαζί με το κλίμα και το γενετικό υλικό καθορίζει όχι μόνο την ποσοτική παραγωγή, αλλά και το χρώμα, το άρωμα, τη γεύση, την υφή, τη χημική σύσταση, την ευπάθεια σε ασθένειες, τη διατηρησιμότητα και εν τέλει τη μοναδικότητα των προϊόντων της Ελληνικής Γης. Η νιτρορύπναση των υπόγειων υδάτων, το φαινόμενο του «ευτροφισμού» που προκαλείται και από τα φωσφορούχα λιπάσματα στις λίμνες και στα παράκτια ύδατα, αλλά και διάφορες άλλες μορφές ρύπανσης που δημιουργούνται από την αλόγιστη χρήση των λιπασμάτων καθιστούν και τη συνταγογράφηση των λιπασμάτων απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας του περιβάλλοντος.
Με τιμή,
Για την Διοικούσα Επιτροπή του
Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Toυ Πέτρου Αλεξανδρή -agronews.gr

Διευκρινίσεις για το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών του Μέτρου 112

Χρήσιμες διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα νέων αγροτών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013» δίνει με εγκύκλιό του γενικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, κ. Μόσχος Κορασίδης.
 
Το έγγραφο που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια αναφέρει τα εξής:
«Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013»
Σχετικό: α) Η αρ. 13389/21-9-2012 Διευκρινιστική Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας
β) Η αρ. 11194/24-5-2013 Διευκρινιστική Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα επιτάχυνσης και απλοποίησης της διαδικασίας πληρωμής της 2ης ή/και 3ης δόσης της ενίσχυσης των Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013, σε συνεννόηση με τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων πληρωμής που περιέχουν «Ειδική Μελέτη Κατάδειξης Επίτευξης των Συμβατικών Υποχρεώσεων» με την οποία καταδεικνύεται η επίτευξη των συμβατικών υποχρεώσεων κατά το προηγούμενο της υποβολής αίτησης πληρωμής έτος, πραγματοποιείται βάσει της εξατομίκευσης της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΕΔΕ) του έτους επίτευξης των συμβατικών υποχρεώσεων.
2. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων πληρωμής ολοκληρώνεται μετά και την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων (επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, αδειοδότησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης κτλ). Επισημαίνεται ότι για την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου αιτήσεων αποπληρωμής των δικαιούχων απαιτείται να έχουν εμφανιστεί τα αποτελέσματα της επιτόπιας επίσκεψης του ΟΠΕΚΕΠΕ σε εξατομίκευση της ΕΔΕ. Εφόσον τα αποτελέσματα της επιτόπιας επίσκεψης έχουν ενσωματωθεί στην εξατομίκευση του έτους επίτευξης των συμβατικών υποχρεώσεων ή μεταγενέστερο αυτού, λαμβάνονται υπόψη για τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων αποπληρωμής.
3. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων πληρωμής ολοκληρωθεί μετά την ανάρτηση εξατομίκευσης της ΕΔΕ επομένου της επίτευξης των συμβατικών υποχρεώσεων έτους.
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η εν λόγω εξατομίκευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6 της αρ. 14357/13-12-2011 Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία και τρόπος χορήγησης της 2ης και 3ης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «εγκατάσταση νέων γεωργών» του ΠΑΑ σύμφωνα με την ΚΥΑ 704/2008».
4. Οι παράγραφοι 5 και 6 της αρ. 13389/21-9-2012 διευκρινιστικής εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας [σχετικό α)] όπως τροποποιήθηκαν με την αρ. 11194/24-5-2013 όμοιά της [σχετικό β)], καταργούνται.
5. Νέοι γεωργοί που εντάσσονται στη δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, αναλαμβάνουν την ειδική δέσμευση να θέσουν σε αγρανάπαυση το σύνολο της έκτασης των αγροτεμαχίων υποχρεωτικά μια φορά την περίοδο προσαρμογής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 της αρ. 079833/24-10-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2366/Β’/25-10-2011).
Κατά το έτος της αγρανάπαυσης, οι δικαιούχοι Νέοι Γεωργοί του Μέτρου 112 μπορούν να χρησιμοποιήσουν, για την τεκμηρίωση επίτευξης των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου τους, τους δείκτες ΜΑΕ και Γεωργικού Εισοδήματος που ισχύουν για τις προβλεπόμενες καλλιέργειες στο ισχύον Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) του Μέτρου 2.1.4. του ΠΑΑ.
6. Νέοι Γεωργοί της πρώτης περιόδου του Μέτρου, απόφοιτοι του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ή και της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή της Γαλακτοκομικής Επαγγελματικής Σχολής Ιωαννίνων, πληρούν το δεσμευτικό στόχο του Επιχειρηματικού Σχεδίου, της απόκτησης ή συμπλήρωσης επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον η εκπαίδευσή τους είναι ανάλογης κατεύθυνσης με την κατεύθυνση της εκμετάλλευσής τους. Οι εν λόγω δικαιούχου δεν είναι υπόχρεοι κατάρτισης από τον «ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ», εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι το έτος 2013.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ»

Ως 31 Aυγούστου οι εγγυητικές για την αναδιάρθρωση αμπελώνων

Ανακατανέμονται για δεύτερη φορά ανά Περιφερειακή Ενότητα οι εκτάσεις και τα κονδύλια για την αναδιάρθρωση και μετατροπή οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2012-2013, σύμφωνα με τη δεύτερη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3605/94386/13.9.2012 Απόφασης Κατανομής των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων για την περίοδο 2012/2013, που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάξιμος Χαρακόπουλος.
Αντίστοιχα παρατείνεται ως τις 15 Σεπτεμβρίου και η προθεσμία αποστολής των φακέλων πληρωμής από τις αρμόδιες Διευθύνσεις.Αντίστοιχα παρατείνεται ως τις 15 Σεπτεμβρίου και η προθεσμία αποστολής των φακέλων πληρωμής από τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
Με βάση την τροποποιητική απόφαση, η ημερομηνία κατάθεσης εγγυητικών επιστολών για την καλλιεργητική περίοδο 2012−2013 παρατείνεται από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (20 Ιουνίου 2013) έως και τις 31 Αυγούστου 2013.
 
Για τον λόγο αυτό για την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος 2012−2013, αντίστοιχα παρατείνεται έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2013 και η προθεσμία αποστολής των φακέλων πληρωμής από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 306252/20.12.2010 υπουργικής απόφασης.
Να επισημανθεί ότι η μη εκτέλεση ορισμένων εγκεκριμένων μέτρων / δράσεων στη διάρκεια της αμπελουργικής περιόδου 2012/2013 και η μη προσκόμιση τραπεζικής εγγύησης για τις δράσεις αυτές, θα επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.
Οι ποικιλίες Τσάπουρνο στην Π.Ε. Κιλκίς και Κοτσιφολιάτικο στις Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο στις δράσεις:
i) εκρίζωση / αναφύτευση με άλλη ποικιλία,
ii) επανεμβολιασμός.
Οι Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Φθιώτιδας, Εύβοιας, Βοιωτίας και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) δεν ταξινομούνται ως περιφέρειες «σύγκλισης», το οποίο συνεπάγεται χρηματοδότηση του προγράμματος από την Ε.Ε. στο 50%, αντί του 75% που ισχύει για τις υπόλοιπες Π.Ε.
 
Οι Π.Ε. έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής επιπλέον στρέμματα των κατανεμηθέντων, χωρίς να υπερβούν το κατανεμηθέν ποσό που τους αναλογεί, άλλως θα φέρουν ακέραια την ευθύνη για την αδυναμία καταβολής των συγκεκριμένων ενισχύσεων στους παραγωγούς της περιοχής τους.
Βρείτε τον πίνακα με την κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα στην

Αναβίωση του πηλιορείτικου γάμου στην Πορταριά

Για 40η συνεχή χρονιά πραγματοποιήται η Αναβίωση των Εθίμων του Πηλιορείτικου Γάμου στην Πορταριά, όπως πάντα, το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου.
Την Παρασκευή 16 Αυγούστου, στις 21.00, με αφορμή τη γαμήλια προετοιμασία,  παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί από Ελληνικούς Συλλόγους στην πλατεία της Πορταριάς.
Η έναρξη της αναβίωσης των εθίμων έγινε το βράδυ του Σαββάτου 17 Αυγούστου 2013, στις 21.00 μ.μ, με τα αρραβωνιάσματα και τα αλευρώματα. Στη συνέχεια, το παιδικό τμήμα του Αθλητικού & Πολιτιστικού Συλλόγου «Ορμίνιο» Πορταριάς  παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς και η βραδιά  έκλεισε με λαϊκό πανηγύρι και την ορχήστρα του Θανάση Δραγανη.
Την Κυριακή 18 Αυγούστου 2013 το πρωί, μετά την τέλεση της θείας λειτουργείας, θα πραγματοποιηθούν στις 11 π.μ. τα καλέσματα, η μεταφορά της προίκας με τα ζώα και το κόψιμο του νυφικού. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των εθίμων οι επισκέπτες θα μπορούν να γευθούν το ντόπιο τσίπουρο στο παραδοσιακό μαγαζάκι.
Στις 20.00 μ.μ. το βράδυ, η 40η Αναβίωση των εθίμων θα ολοκληρωθεί με το ξεκίνημα του ζευγαριού για την τέλεση του μυστηρίου, το γαμήλιο γλέντι, το κρέμασμα του γαμπρού, το σπάσιμο της στάμνας και το ψώνισμα – φόρτωμα του γαμπρού. Την παρουσίαση των εθίμων και όλο το τελετουργικό θα συνοδεύει μουσικά παραδοσιακή ορχήστρα. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Δημήτρη Πετρή.
Η αναβίωση των εθίμων του Πηλιορείτικου Γάμου θα πραγματοποιηθεί, ως είθισται, στην Κεντρική Πλατεία Πορταριάς.
Πηλιορείτικος Γάμος
Τα έθιμα του Πηλιορείτικου γάμου προέρχονται από το μυθικό γάμο της περιοχής, που οδήγησε στη γέννηση του Αχιλλέα και τον Τρωικό Πόλεμο, το γάμο του Πηλέα (από τον οποίο έλαβε το όνομά του το βουνό του Πηλίου) με τη Νηρηίδα Θέτιδα.
Ο Πηλιορείτικος Γάμος που αναβιώνει για 40 χρόνια στην Πορταριά, γιορτάζεται με γλέντι τρικούβερτο και δημιουργεί την αίσθηση σε πολλούς μελλόνυμφους ότι ο τόπος αυτός είναι γούρικος ώστε να τελέσουν τους γάμους τους στο πηλιορείτικο χωριό.
Ο θεσμός της αναβίωσης του Πηλιορείτικου Γάμου πραγματοποιείται σε συνεργασία του Δήμου Βόλου, της Δημοτικής Ενότητας Πορταριάς, της Τοπικής Κοινότητας Πορταριάς και του Αθλητικού & Πολιτιστικού Συλλόγου «Ορμίνιο» Πορταριάς καθώς και με την ευγενή χορηγία πολλών επιχειρηματιών της περιοχής.

Φυτικά απόβλητα για την παραγωγή αιθανόλης στις ΗΠΑ

Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην παραγωγή βιοκαυσίμων χωρίς τη χρήση καλλιεργειών που προορίζονται για τρόφιμα μετά την παραγωγή αιθανόλης από φυτικά απόβλητα (πχ. γρασίδι, σκουπίδια, κλπ) από την αμερικανική εταιρεία χημικών και βιοκαυσίμων Ineos Group Holdings Ltd.
Στην παραγωγή κυτταρινικής αιθανόλης από φυτικά απόβλητα σε μεγάλες ποσότητες προχώρησε η εταιρεία Ineos Group Holdings Ltd., με έδρα την Ελβετία, σε μονάδα της στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, μέσα στον Αύγουστο θα γίνει η παράδοση του πρώτου εμπορικού φορτίου. Αν και η Ineos Bio δεν έχει δημοσιοποιήσει περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με την ακριβή ποσότητα αιθανόλης που παρήχθη, η εξέλιξη είναι σημαντική δεδομένων και των κατηγοριών ότι οι υπάρχουσες μέθοδοι παραγωγής από καλαμπόκι ή ζαχαρότευτλα πλήττουν την τροφική αλυσίδα και ανεβάζουν τις τιμές των τροφίμων.

Εάν η εταιρεία καταφέρει να διατηρήσει σταθερή την παραγωγή στην αμερικανική μονάδα της, δημιουργούνται ελπίδες για μια νέα βιομηχανία που θα μπορεί να διοχετεύει στην αγορά ικανές ποσότητες καυσίμου από γρασίδι, σκουπίδια ή οτιδήποτε άχρηστο. «Ένα από τα εξοργιστικά σχόλια στη συζήτηση ήταν ότι [η τεχνολογία] δεν υπάρχει, κανείς δεν παράγει», δήλωσε στη Wall Street Journal ο διευθύνων σύμβουλος της Ineos Bio Πίτερ Ουίλιαμς. Τώρα, «έρχεται. Είναι εδώ».

Όπως ο ίδιος εξήγησε, η τεχνολογία που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1990 με τη βοήθεια επιστημόνων του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας βασίζεται στη θέρμανση οργανικών υλικών, π.χ. αποβλήτων κήπου και ροκανιδιών και στην παραγωγή ενός μείγματος μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου. Στη συνέχεια, με τη χρήση βακτηριδίων παράγεται αιθανόλη.

Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο όμιλος στην προσπάθειά του να φθάσει στην παραγωγή σε εμπορική κλίμακα, πλέον παράγει συνήθως περισσότερη ενέργεια απ’ όση καταναλώνει πουλώντας όση περισσεύει στον τοπικό πάροχο. Επόμενος στόχος είναι η παραγωγή «περισσότερης αιθανόλης από ένα τόνο ξύλου», σύμφωνα με το Ουίλιαμς.

Συγκεκριμένα, μόνο σε αυτήν τη μονάδα θα παράγονται 30 εκ. λίτρα το χρόνο, ενώ μέσα στο 2014 θα αρχίσει η παραγωγή καυσίμου από στερεά αστικά απόβλητα.

Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη εξέφρασε και το αμερικανικό υπουργείο που συνέβαλε στην ανάπτυξη της τεχνικής, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του ότι «το ξεκλείδωμα της δυνατότητας για υπεύθυνη ανάπτυξη όλων των πλούσιων ενεργειακών πόρων των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί βασικό κομμάτι της αμερικανικής ενεργειακής στρατηγικής που προβλέπει την αξιοποίηση όλων των πηγών».