Αναζήτηση Αναρτήσεων

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία για τα εκκρεμή σημεία της νέας ΚΑΠ

 


Ολοκληρώθηκε η συμφωνία για τα εκκρεμή σημεία της νέας ΚΑΠ
Σε πολιτική συμφωνία για τα εναπομείναντα σημεία του πακέτου μεταρρύθμισης της ΚΑΠ κατέληξαν οι εκπρόσωποι του Ευρωκοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συμμετείχαν σε σχετική τριμερή συνάντηση. Σημειώνεται πως επρόκειτο για σημεία τα οποία άπτονται του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020 και παρέμεναν εκκρεμή μετά την πολιτική συμφωνία της 26 Ιουνίου, που αφορούσαν τα ποσοστά συγχρηματοδότησης για την αγροτική ανάπτυξη, οι περικοπές στην ενιαία ενίσχυση για τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις, η εξωτερική σύγκλιση και η μεταφορά κονδυλίων στους δύο πυλώνες. Την Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου, θα συζητηθεί και θα ψηφισθεί σε πρώτη ανάγνωση στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωκοινοβουλίου η κατ΄ αρχήν πολιτική συμφωνία. Στη συνέχεια η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στην Ολομέλεια κατά τη δεύτερη σύνοδο του Οκτωβρίου ή στην σύνοδο του Νοεμβρίου.

Στις διαπραγματεύσεις έγινε αποδεκτό το αίτημα του Κοινοβουλίου για αύξηση του ποσοστού κοινοτικής συγχρηματοδότησης (δηλαδή η συνεισφορά της ΕΕ) στο 85% στα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και τα μικρά νησιά του Αιγαίου. Το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης να περιλαμβάνεται η ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος του προϋπολογισμού αγροτικής ανάπτυξης σε παράρτημα του σχετικού κανονισμού, χορηγώντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εξουσία να τροποποιεί το παράρτημα αυτό, μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων (δηλαδή με δική της πρωτοβουλία) σε σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις. Ακόμη συμφωνήθηκε οι άμεσες βασικές ή ενιαίες στρεμματικές ενισχύσεις των μεγάλων εκμεταλλεύσεων άνω των 150.000 € να μειωθούν τουλάχιστον κατά 5 % .

«Αφού διαπιστώθηκε συμφωνία για το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου μεταρρύθμισης της ΚΑΠ τον Ιούνιο, χαίρομαι που έχουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε τη μεταρρύθμιση στο σύνολό της», δήλωσε μετά την συνάντηση ο Επίτροπος Γεωργίας Dacian Cioloş και συνεχίζοντας ανέφερε: «Θα ήθελα να τιμήσω τους υπουργούς και τους ευρωβουλευτές για τον τρόπο με τον οποίο έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν μια συμβιβαστική λύση σχετικά με αυτά τα θέματα με σεβασμό στη διαδικασία της συναπόφασης. Μετά την αποψινή συμφωνία ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα στις επίσημες ψηφοφορίες στο Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών, οι οποίες θα επιτρέψουν τα νομοθετικά κείμενα και οι μεταβατικές ρυθμίσεις να εγκριθούν πριν από το τέλος του έτους, και να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2014. Αυτό είναι σημαντικό για τους ευρωπαίους αγρότες, καθώς θα τους παράσχει μεγαλύτερη ασφάλεια για την επόμενη μέρα».

«Είμαστε πολύ περήφανοι που καταφέραμε να κάνουμε μια τόσο πολύπλοκη μεταρρύθμιση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου κ. Paolo De Castro. «Ήταν ένας τεράστιος φάκελος και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά συμμετείχε στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Αποδείξαμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα μπορούσε να κάνει τη μεταρρύθμιση καλύτερη και πιο δημοκρατική, ενώ εξασφαλίσαμε ότι οι αγρότες θα επωφεληθούν εγκαίρως από τη νέα ΚΑΠ», πρόσθεσε.

«Η ΚΑΠ έχει αναμορφωθεί για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Χάρη στη διαδικασία της συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταφέραμε να συμφωνήσουμε σε μια δικαιότερη μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής στην Ευρώπη, που θα εξυπηρετήσει όχι μόνο τους αγρότες αλλά και τους Ευρωπαίους φορολογούμενους», δήλωσε ο εισηγητής για την Αγροτική Ανάπτυξη και τις Άμεσες Πληρωμές Ευρωβουλευτής κ Luis Manuel Capoulas Santos.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας είναι:

Άμεσες Ενισχύσεις
«Προσαρμογή» και «προοδευτική μείωση»: Επιτεύχθηκε συμφωνία για την υποχρεωτική «προοδευτική μείωση», και την εθελοντική «οροφή». Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το ποσό της στήριξης με άμεσες ενισχύσεις που ένας κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης θα λαμβάνει (μη συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού για το «πρασίνισμα») θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 5% για ποσά άνω των 150.000 €, αφού ληφθούν υπόψη η απασχόληση, το κόστος μισθοδοσίας τα οποία θα μπορούν να αφαιρεθούν πριν γίνει ο υπολογισμός. Η μείωση αυτή δεν χρειάζεται να εφαρμόζεται στα κράτη μέλη που έχουν «αναδιανεμητικές πληρωμές», σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον το 5 % των εθνικών κονδυλίων τους καθυστερεί για αναδιανομή για τα πρώτα στρέμματα όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Σημείωση: Τα κεφάλαια που εξασφαλίζονται στο πλαίσιο του παρόντος μηχανισμού διανομής στο οικείο κράτος μέλος - περιφέρεια, μεταφέρονται στο αντίστοιχο κονδύλιο αγροτικής ανάπτυξης, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία απαίτηση συγχρηματοδότησης.

Εξωτερική σύγκλιση: Τα εθνικά κονδύλια για τις άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει σταδιακά να ρυθμιστούν έτσι ώστε η μέση πληρωμή (σε € ανά εκτάριο) σε κάθε κράτος που είναι σήμερα κάτω από το 90 % του μέσου όρου της ΕΕ να αυξηθεί σταδιακά. Επιπλέον, υπάρχει η εγγύηση ότι κάθε κράτος μέλος θα φτάσει σε ένα ελάχιστο επίπεδο από το 2019. Τα ποσά που διατίθενται για τα άλλα κράτη μέλη που λαμβάνουν άνω του μέσου όρου θα πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως.

Μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των αξόνων: τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς έως και 15 % των εθνικών κονδυλίων για τις άμεσες ενισχύσεις (1ο πυλώνα) στα κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξή (2ο πυλώνα). Τα ποσά αυτά δεν θα πρέπει να είναι συγχρηματοδοτούμενα. Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα μεταφοράς έως και 15 % των εθνικών κονδυλίων για την αγροτική ανάπτυξη στα κονδύλια των άμεσων ενισχύσεών τους, ή μέχρι 25% για τα κράτη μέλη που παίρνουν λιγότερο από το 90 % του μέσου όρου της ΕΕ σε άμεσες ενισχύσεις.

Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

Εθνικά κονδύλια: Οι επιχορηγήσεις αγροτικής ανάπτυξης ανά κράτος μέλος περιλαμβάνονται στον βασικό κανονισμό, αλλά με τη δυνατότητα προσαρμογής των ποσών αυτών μέσω μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, εφόσον είναι τεχνικώς αναγκαίο ή προβλέπεται από νομοθετική πράξη.

Ποσοστά συγχρηματοδότησης: Τα ανώτατα ποσοστά συγχρηματοδότησης της ΕΕ θα είναι έως και 85 % στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Στις υπόλοιπες περιφέρειες θα είναι 75 % μέχρι 53 %, αλλά μπορεί να είναι υψηλότερα για μέτρα στήριξης στην εκπαίδευση, τη συνεργασία, τη δημιουργία ομάδων παραγωγών και οργανώσεων, την επιχορήγηση της εγκατάστασης νέων αγροτών, καθώς και για προγράμματα LEADER και για δαπάνες που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο των διαφόρων μέτρων.

Σταύρος Παϊσιάδης
info@agrotypos.gr

Στη Βουλή το αίτημα των αγροτών για μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια

Οι Βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς (ΔΗΜΑΡ), Θωμάς Ψύρρας και Νίκη Φούντα κατέθεσαν ερώτηση προς τους Υπουργούς α) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και β) Οικονομικών, σχετικά με την «μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια».
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι βουλευτές, η συνεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και τις ζωοτροφές, έχει αυξήσει το κόστος λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων, στερώντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αγροτών και κτηνοτρόφων σε σχέση με τους διεθνείς ανταγωνιστές.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σε αγροτικά εφόδια, όπως είναι οι σπόροι, τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και οι ζωοτροφές έχει ξεκινήσει μια ανοδική πορεία από το Μάρτιο του 2010, που από το 9% πήγε στο 10%, τον Ιούλιο του 2010 αυξήθηκε σε 11% και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 13%.
Η συνεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και τις ζωοτροφές, έχει αυξήσει το κόστος λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων, στερώντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αγροτών και κτηνοτρόφων σε σχέση με τους διεθνείς ανταγωνιστές.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι καμία χώρα της ευρωζώνης δεν έχει τόσο υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ (13%) στα αγροτικά εφόδια. Σε αρκετές χώρες, ο φόρος σε σπόρους και λιπάσματα κυμαίνεται από 0% έως και 12%. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, ο ΦΠΑ για την προμήθεια πολλαπλασιαστικού υλικού κυμαίνεται από 4 έως 6%.
Ίδια είναι η εικόνα και στις ζωοτροφές, που από τον ΦΠΑ πλήττονται τόσο οι κτηνοτρόφοι όσο και οι εγχώριες μονάδες ζωοτροφών. Διότι την ίδια στιγμή που, στην Ελλάδα οι ντόπιες ζωοτροφές επιβαρύνονται σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής τους με ΦΠΑ 13%, στην Ευρώπη οι ζωοτροφές θα συνεχίσουν να παράγονται με ΦΠΑ στη Γερμανία 7%, με την Ολλανδία στο 6% ή ακόμα και 4% στην Ιταλία και την Ισπανία. Ο ανταγωνισμός για τις εγχώριες βιομηχανίες παραγωγής ζωοτροφών είναι μεγάλος. Βέβαια, δε μπορεί να παραβλέψει κανείς και την αύξηση των εισαγωγών στις ζωοτροφές, για τις οποίες δαπανιέται μεγάλο χρηματικό ποσό, επιβαρύνοντας το ήδη παθητικό ισοζύγιο.
Επειδή ο πρωτογενής τομέας παραγωγής είναι ένας από τους βασικούς τομείς που μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην παραγωγή ανασυγκρότηση της χώρας και στην έξοδο από την σημερινή κρίση.
Επειδή στην προγραμματική σύγκλιση της προηγούμενης τρικομματικής κυβέρνησης τον Ιούνιο του 2012 γινόταν σαφής αναφορά «στη μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια: σπόροι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα και ζωοτροφές, σε χαμηλά κλιμάκια».
Επειδή ο Πρωθυπουργός ανέφερε στη προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τα αγροτικά τον Φεβρουάριο του 2013 ότι «βασικός προσανατολισμός μας είναι η απαλλαγή των ενδιάμεσων εισροών – αυτό που λέμε παραγωγικοί συντελεστές - από κάθε επιβάρυνση κατά την παραγωγική διαδικασία. Ιδιαίτερα σε κλάδους εξαγωγικού προσανατολισμού και παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια διατροφής του πληθυσμού. Αυτό που έχουμε πει για μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια θα το κάνουμε μέσα στην τετραετία».
Επειδή, η μείωση του ΦΠΑ θα συνεισφέρει στη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.
Επειδή, με τη μείωση του φόρου θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1) Γιατί δεν έχετε προβεί ακόμη στη μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε χαμηλά κλιμάκια στα γεωργικά εφόδια, όπως σπόροι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα και ζωοτροφές;
2) Σκοπεύετε να διαπραγματευτείτε με τη τρόικα τώρα τη συγκεκριμένη τροποποίηση στο πρόγραμμα προσαρμογής ώστε άμεσα να μειωθεί ο Φ.Π.Α. στα αγροτικά εφόδια με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής αγροτικών προϊόντων;

Γ. Κασαπίδης: Όσα χρήματα μας έδωσε η Ε.Ε. σε 30 χρόνια για τη βελτίωση του πρωτογενούς τομέα τα επιστρέψαμε μέσω των εισαγωγών μας

Στις δυνατότητες αλλά και τα προβλήματα που αποτελούν τροχοπέδη στην ελληνική πρωτογενή παραγωγή αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο Βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γιώργος Κασαπίδης. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Βουλευτής, περισσότερο από το 60% περίπου των αγροτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των Ελλήνων εισάγεται. Το ποσοστό αυτό εξάρτησης για τα βασικά είδη διατροφής (κρέας, γάλα, ψωμί) ξεπερνά το 80%. «Μόνο για ζωοκομικά προϊόντα η αξία των εισαγωγών μας ετησίως ξεπερνά τα 2.5 δις ευρώ», αναφέρει ο βουλευτής.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του κ. Κασαπίδη:

Η Ελλάδα σήμερα δεν παράγει ή καλλίτερα παράγει ελάχιστα σε σχέση με τις παραγωγικές της δυνατότητες. Περισσότερο από το 60% περίπου των αγροτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των Ελλήνων εισάγεται. Το ποσοστό αυτό εξάρτησης για τα βασικά είδη διατροφής (κρέας, γάλα, ψωμί) ξεπερνά το 80%. Η αξία των εισαγωγών μας σε αγροτικά προϊόντα την τελευταία δεκαετία ξεπέρασε τα 63 δις €!! Το τραγικό είναι πως τα ποσά των ενισχύσεων στον αγροτικό τομέα την τριακονταετία που μας πέρασε ανήλθαν στα 62 δις €. Μόνο για ζωοκομικά προϊόντα η αξία των εισαγωγών μας ετησίως ξεπερνά τα 2.5 δις €. Δηλαδή τη δεκαετία που μας πέρασε η χώρα δαπάνησε 25 δις € για εισαγωγές ζωοκομικών προϊόντων από χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, κ.α. Μήπως μας επιδοτούν για να μην παράγουμε; Ή μήπως όλα αυτά τα χρόνια, δεν κάναμε ορθή διαχείριση του πακτωλού των χρημάτων που πήραμε; Από το αποτέλεσμα φαίνεται ότι και τώρα στην κρίσιμη αυτή καμπή του έθνους μας, τα δανεικά που μας δίνουν οι Ευρωπαίοι, τους τα επιστρέφουμε όχι μόνον για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων δανείων του παρελθόντος, αλλά και για να καταναλώνουμε τα δικά τους προϊόντα. Έτσι δείχνει το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας για τα αγροτικά προϊόντα που είναι εξαιρετικά αρνητικό. Είναι αλήθεια επίσης ότι κάποιοι στο εσωτερικό της χώρας, που κερδίζουν τεράστια ποσά από την κατάσταση αυτή, φροντίζουν για τη διαιώνισή της. Ποιοι είναι αυτοί; Μα οι μεγαλοεισαγωγείς αγροτικών προϊόντων και οι μεγάλες αλυσίδες των super markets και συνεργάτες όλων αυτών των «άσπονδων» φίλων και δανειστών μας.
Κι αυτά και άλλα πολλά συμβαίνουν σ’ αυτό τον τόπο. Στην Ελλάδα. Σ’ αυτόν τον ιδιάζων βιότοπο. Σ΄ αυτήν τη μήτρα, στη λεκάνη της Μεσογείου που γεννά. Γεννά πνεύμα, πλούτο και πολιτισμό.
Μέσα στον πλούτο αυτόν, εντάσσεται και η βιοποικιλότητα. Πρόκειται για την πλουσιότερη της Ευκράτου ζώνης στον πλανήτη. 6.500 είδη φυτών και 1.023 σπονδυλωτών, εκ των οποίων ενδημικά είναι 1.200 περίπου φυτά, 47 είδη του ζωικού βασιλείου και 27 είδη ψαριών. Γενετικό υλικό μοναδικό στον κόσμο. Είναι πλούτος τεράστιος, ανεκτίμητης αξίας. Μέχρι και σήμερα, σχεδόν ανεξερεύνητος. Είναι το περιεχόμενο της νέας οικονομίας. Της βιοοικονομίας, που ήδη απασχολεί σοβαρά οργανωμένες χώρες και θα απασχολήσει τον πλανήτη τα αμέσως επόμενα χρόνια.
Η γεωργική αξιοποίηση ειδών της ελληνικής βιοποικιλότητας, μας επιτρέπει την οικονομική εκμετάλλευσή τους. Δίνει πολλά φυσικά και οικονομικά μονοπώλια και συγκριτικά πλεονεκτήματα στην ελληνική γεωργία. Της προσδίδει ταυτότητα και αναδεικνύει την ελληνικότητα της, ταυτίζοντάς την με τη μοναδικότητα και την αξεπέραστη ποιότητα. Οδηγεί στη διαφοροποίηση των τελικών προϊόντων από το στάδιο της καλλιέργειας ακόμα.
Αυτά και άλλα πολλά μεγάλα, ωραία και αληθινά θα μπορούσαν να είχαν γίνει πράξη, ήδη, στην πατρίδα μας, εάν και οι ηγεσίες της χώρας και του Υπουργείου Γεωργίας ήταν αντάξιες.
Πλην ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων πολιτικών ανδρών μυημένων και εμπνευσμένων από το Ελληνικό πνεύμα που πρόσθεσαν στην ελληνική γη, μερικούς ακόμα Παρθενώνες, οι περισσότεροι Πρωθυπουργοί, Υπουργοί και Υφυπουργοί Γεωργίας την αποδομούν και την προδίδουν συστηματικά. Άχθος αρούρης.
Το αποτέλεσμα της σύγκρισης των μετρίων με τους ικανούς, στο πεδίο της γεωργίας είναι καταπέλτης για την πλειοψηφία των μετρίων. Όπως προαναφέρθηκε, τριάντα χρόνια επιδοτήσεων και ενισχύσεων στην ελληνική γεωργία με συνολικά ποσά 62 δις €, οδήγησαν μέσα από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές στο τραγικό αποτέλεσμα της δαπάνης από τη χώρα μας 63 δις €, μόνο την τελευταία δεκαετία, για την εισαγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων. Δηλαδή όσα χρήματα μας έδωσε η Ε.Ε. σε τριάντα χρόνια για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας του 1ογενούς τομέα μας, εμείς τα μετατρέψαμε σε «καταναλωτικά δάνεια» που τους τα επιστρέψαμε μέσω των εισαγωγών μας σε υποτριπλάσιο χρόνο.
Για να συμβεί όμως αυτό έπρεπε η εφαρμοζόμενη πολιτική να έχει κάποια χαρακτηριστικά. Το ίδιο και οι αρμόδιοι Υπουργοί και Υφυπουργοί, που στην πλειοψηφία τους, πλην ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων, τα είχαν. Και άσχετοι με τον κλάδο να ήταν δεν αρκούσε! Αρκεί που ήταν αδιάφοροι για τα συμφέροντα των πολλών και των αδυνάμων, αλλά ωφέλιμοι και ευχάριστοι στους ισχυρούς! Στους μεγαλοεισαγωγείς κατ΄ αρχήν και στους κομπιναδόρους. Σ’ αυτούς που θέλουν να βαφτίζουν τα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα ως ελληνικά και να κερδίζουν εις βάρους του Έλληνα παραγωγού και του καταναλωτή.
Περίτρανο παράδειγμα στα ζωοκομικά προϊόντα, όπου όλη η Ελλάδα κάθε Πάσχα σουβλίζει «ελληνικό και μόνον ελληνικό» οβελία! Ή ακόμα και Π.Ο.Π. τυριά ελληνικών βιομηχανιών, από γάλατα τρίτων τότε χωρών, που κατά καιρούς κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά, περνώντας μέσα από την «κολυμβήθρα» των αρμοδίων υπηρεσιών και το «στεγνωτήριο» του Υπουργείου Γεωργίας.
Το πιο επικίνδυνο όμως διακύβευμα όλων, είναι αυτό που ξεκίνησε το 2008 και καταλήγει στις μέρες μας. Αφορά στη διεκδίκηση από τον Καναδά της ονομασίας της φέτας για τυριά που παρασκευάζονται στην τεράστια αυτή οικονομική δύναμη του πλανήτη. Μέχρι σήμερα κανείς αρμόδιος Υπουργός ή Υφυπουργός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή άλλος συναρμόδιος, δεν έκοψε την όρεξη των Καναδών στη διεκδίκησή τους αυτή, που θα μπορούσε να είχε σταματήσει εν τη γενέσει της. Ακόμα και η σημερινή ελληνίδα επίτροπος, κ. Δαμανάκη, που της ετέθη υπηρεσιακά το θέμα δεν αντέδρασε σθεναρά και αποτελεσματικά.
Τώρα, ως χώρα, είμαστε με την πλάτη στον τοίχο και η μοίρα της «αδιαφορίας» των αρμοδίων και ο ελληνικός λαός τα έφεραν έτσι, ώστε η σημερινή Κυβέρνηση να είναι αναγκασμένη να δείξει πυγμή και ελληνοπρέπεια στο θέμα αυτό. Τόσο στο επόμενο συμβούλιο υπουργών όσο και στο συμβούλιο αρχηγών της Ε.Ε.
Βέβαια πολλά ερωτήματα εγείρονται για το κατά πόσο πιστεύουν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι Υπουργοί της Κυβέρνησης ότι η μάχη αυτή είναι δική τους υπόθεση και όχι ένα ακόμα «αντάλλαγμα» στις διαπραγματεύσεις για την πολυθρυλούμενη σωτηρία της χώρας!
Στο ποθούμενο αυτό, η φέτα, μέσα από την προοπτική της στην αγορά της Ε.Ε., ως αυτόνομου τελικού προϊόντος μιας ολοκληρωμένης κλειστής στο εσωτερικό της χώρας, παραγωγικής διαδικασίας, σύμφωνα με δημοσιευμένη ποσοτικοποιημένη ανάλυση (Οκτώβριος, 2012), μπορεί να συμβάλλει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον κλάδο της εθνικής μας οικονομίας!!!
Πέραν των προαναφερομένων, άλλα ερωτηματικά γεννώνται και από τις προθέσεις της Κυβέρνησης να φορολογήσει για πρώτη φορά μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό, τη γεωργική γη και τα βοσκοτόπια!!! Το μόνον αμιγώς ελληνικό μέσο δηλαδή της εθνικής μας οικονομίας (συντελεστής παραγωγής έδαφος) που μπορεί στα χέρια Ελλήνων αγροτών και με εθνική στρατηγική στον αγροτικό τομέα, παράλληλα με την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας, να φέρει τα άνω κάτω στην οικονομίας μας, ώστε το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Αλλά όχι με τέτοια αντικίνητρα.
Επί ξυρού ακμής, λοιπόν, η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός για να πάρουν ταχύτατα, ορθές και ιστορικές αποφάσεις. Εκτός εάν με τη συμπεριφορά τους, προκαλέσουν τους πολίτες της χώρας και δη της υπαίθρου, να προφέρουν στα δακρύβρεχτα τους χείλη: «Αιδώς Αργείοι, αιδώς…».

Κασαπίδης Γεώργιος

Βουλευτής Κοζάνης

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΚΟΙΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΓΕΩΠΟΝΟΥ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ, ΓΕΩΛΟΓΟΥ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΥ)


Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

δυσάρεστη έκπληξη και έντονο προβληματισμό μας προκάλεσε το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου
(σχέδιο OMNIBUS LAW) σχετικά με την τροποποίηση του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32) για την «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». Αυτό διότι ενώ ο σκοπός του, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος για τις περιπτώσεις επαγγελμάτων / οικονομικών δραστηριοτήτων, στις οποίες οι περιορισμοί πρόσβασης ή και άσκησης επαγγέλματος έχουν εισαχθεί με γνώμονα την εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος, για τις γεωτεχνικές και μόνο επαγγελματικές δραστηριότητες γίνεται, αντίθετα και αναίτια, ρύθμιση για κατάργηση της
αδειοδότησης, είτε όσον αφορά στην έναρξη διαφόρων επιμέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων, είτε ακόμη και όσον αφορά στην γενική πιστοποίηση της επιστημονικής- επαγγελματικής επάρκειας των γεωτεχνικών που διασφαλίζεται με την αδειοδότηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Π.Δ. 344/2000 – ΦΕΚ Α΄ 297)...........................Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την Αναγγελία Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος

  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308
Δ/ΝΣΗ E-mail: members@geotee.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Σοφία Καρακασίδου
Ασπασία Πρίτσα
Άρτεμις Μπαρουκτσή
  Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

για την Αναγγελία Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος
Tο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, με την υπ’ αριθ. 3115/9-9-2013 εγκύκλιο, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται στο εξής για την άσκηση του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, μετά από την αντικατάσταση της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματός με την Αναγγελία Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (Eγκύκλιος 3115/9-9-2013).
Επισημαίνεται κατ’ αρχάς ότι το επάγγελμα του γεωτεχνικού ασκείται αποκλειστικά από τους γεωτεχνικούς που είναι τακτικά μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
Με βάση την παραπάνω εγκύκλιο, όλοι όσοι ενδιαφέρονται να ασκήσουν το Γεωτεχνικό Επάγγελμα θα πρέπει να υποβάλλουν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. την Δήλωση Αναγγελίας Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος (Υπόδειγμα Ι της εγκυκλίου), μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτήν.
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., αμέσως μετά την υποβολή της παραπάνω Δήλωσης Αναγγελίας Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος από τους ενδιαφερόμενους, τους χορηγεί Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας (Υπόδειγμα ΙΙ), ενώ παράλληλα προχωρά στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών με σκοπό τη διαπίστωση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την έναρξη άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος. Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται με την χορήγηση Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (Υπόδειγμα IΙΙ) και Δελτίου Ταυτότητας από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών. Παράλληλα, ενημερώνεται σχετικά το Μητρώο Απασχόλησης που τηρεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 344/2000 και η ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου στο Διαδίκτυο με τα στοιχεία του εν λόγω Μητρώου, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η έναρξη άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση περί απαγόρευσης έναρξης άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, η οποία αποστέλλεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος ασκεί το Γεωτεχνικό επάγγελμα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από αυτόν.
Για τη συνέχιση της άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, ο γεωτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε τρίτου έτους μετά την υποβολή της Αναγγελίας, Δήλωση Συνέχισης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (Υπόδειγμα ΙV). Με την υποβολή της ως άνω Δήλωσης επικαιροποιούνται τα στοιχεία του Μητρώου Απασχόλησης που τηρεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στα πλαίσια του άρθρου 6 του Π.Δ. 344/2000 και χορηγείται στον γεωτεχνικό Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (Υπόδειγμα V). Σε περίπτωση μη υποβολή της ως άνω Δήλωσης, ο γεωτεχνικός διαγράφεται από το Μητρώο Απασχόλησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
Με βάση την παραπάνω εγκύκλιο, καλούνται όλοι οι γεωτεχνικοί που κατά την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω εγκυκλίου διέθεταν Άδεια Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, όπως φροντίσουν να υποβάλλουν ΑΤΕΛΩΣ, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, από την έκδοση της παραπάνω εγκυκλίου (δηλαδή μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2013), την Δήλωση Συνέχισης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος. Η παραπάνω δήλωση μπορεί να υποβληθεί από το μέλος είτε ταχυδρομικά, είτε με φαξ (2310-236308), είτε με email (members@geotee.gr), φροντίζοντας αυτή να υπογεγραμμένοι. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής της ως άνω Δήλωσης, ο γεωτεχνικός θα διαγραφεί από το Μητρώο Απασχόλησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
Επίσης, όλοι οι γεωτεχνικοί που κατά την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω εγκυκλίου ΔΕΝ είχαν άδεια άσκησης επαγγέλματος θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται από την παραπάνω εγκύκλιο δηλαδή να υποβάλουν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. την Δήλωση Αναγγελίας Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτήν.
Τονίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία, τόσο για την Δήλωση Αναγγελίας Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος όσο και της Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, αφορά όλους τους γεωτεχνικούς, δηλαδή όσους εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν τόσο στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Επισημαίνεται τέλος ότι, για την Δήλωση Αναγγελίας Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος αλλά και αυτής της Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, το μέλος θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερο όσον αφορά τις υποχρεώσεις του προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. H πληρωμή των συνδρομών μπορεί να γίνει, είτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς (Αρ. Λογ/σμού: 6215030021086), ζητώντας ως καταθέτης να δηλωθεί το ονοματεπώνυμο και ο αρ.μητρώου, είτε στο λογιστήριο της κεντρικής υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη, είτε μέσω web-banking (Αρ. ΙΒΑΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: GR 10 0171 2150 0062 1503 0021 086) γράφοντας στο ειδικό πεδίο ονοματεπώνυμο και αρ.μητρώου. Όλες οι δηλώσεις - αιτήσεις που θα πρέπει να υποβάλλουν τα μέλη μας είναι αναρτημένες στη κεντρική σελίδα του επιμελητηρίου www.geotee.gr
Για οποιαδήποτε παραπέρα πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επιμελητήριο, στα τηλέφωνα 2310/278817-8 (εσωτ. 1 - Αρχείο Μελών, κ.κ. Άρτεμη Μπαρουκτσή και Σοφία Καρακασίδου και εσωτ. 3 – Λογιστήριο, κ.κ. Άρια Ιωαννίδου και Όλγα Μουτσιλάκη).
Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Έρχεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση φυτοφαρμάκων

Έρχεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση φυτοφαρμάκωνΜε νομοσχέδιο το επόμενο διάστημα στο οποίο θα υπάρξει πρόνοια για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση φυτοφαρμάκων, προσπαθούν στο ΥΠΑΑΤ να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια που εκτοξεύει το κόστος παραγωγής. Αυτό αποκάλυψε στη βουλή ο Μάξιμος Χαρακόπουλος.

 
Συγκεκριμένα ο κ. Χαρακόπουλος είπε στη βουλή: «Για τα φυτοφάρμακα, το θέμα το γνωρίζουμε και επιχειρούμε να το αντιμετωπίσουμε οριστικά. Θα υπάρχει πρόνοια στο νομοσχέδιο που θα καταθέσει σύντομα το Υπουργείο μας για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος».


Θυμίζουμε πως αρκετούς μήνες πριν ο κ. Χαρακόπουλος υπέγραψε Απόφαση για τον ορισμό Φορέα δημιουργίας, ενημέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής καταχώρησης των Ειδικών Εντύπων Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων.


«Η ηλεκτρονική εφαρμογή καταγραφής της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων θα συμβάλει ουσιαστικά στην ορθή διαχείριση των γεωργικών φαρμάκων.


Η συλλογή δεδομένων θα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διακίνηση των γεωργικών φαρμάκων στην ελληνική αγορά. Ενώ το ΥπΑΑΤ θα έχει στη διάθεσή του αξιόπιστα στοιχεία, ανά καλλιέργεια και φυτοπροστατευτικό προϊόν, καθώς η καταγραφή θα γίνεται τη στιγμή της πώλησης των γεωργικών φαρμάκων.


Παράλληλα, θα καταστεί δυνατόν να περιοριστεί η πώληση γεωργικών φαρμάκων μόνο σε επαγγελματίες χρήστες κατόχους πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης τους. Μάλιστα, στους αγρότες, χρήστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα χορηγείται αντίγραφο του Ειδικού Εντύπου Πώλησης, όπου θα καταγράφουν τη χρήση των προϊόντων, ώστε στους μετέπειτα ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες να διαπιστώνεται η ορθολογική ή μη χρήση του προϊόντος.


Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής έγινε από την αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥπΑΑΤ, χωρίς επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση», ανέφερε τότε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ.

 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (38/2013)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
19/09/13
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Τοποθέτηση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο θέμα της φορολόγησης των αγροτεμαχίων
16/09/13
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Α. ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στην 10η/6-9-2013 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη συγκρότηση Επιτροπής Γεωτεχνικών Ο.Τ.Α..
16/09/13
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στην 10η/6-9-2013 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τις Βοσκήσιμες Γαίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
20/09/13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΈΚΔΟΣΗ Υ.Α. ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 68) ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ
Επιστολή προς τον Υπουργό ΥΠ.Α.Α.Τ με θέμα την καθυστέρηση της υπουργικής απόφασης για την συνέχιση του καθεστώτος του ποιοτικού παρακρατήματος (άρθρο 68) για το σκληρό σιτάρι.
18/09/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (26/9/2013)
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνεδριάζει στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 26/9/2013.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
20/09/13 Π.Ε.Γ.Δ.Υ.: ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
--
20/09/13 Π.Ε.Γ.Δ.Υ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
--
19/09/13 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΥΓΩΝ
Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ προχώρησε σε μειώσεις στον τρόπο κοστολόγησης των πιστοποιημένων αυγών.
18/09/13 Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Αίτηση για έρευνες υδρογονανθράκων στο Θερμαϊκό κόλπο και τον κόλπο του Ορφανού έχουν υποβάλει προς το ΥΠΕΚΑ με κοινή πρότασή τους οι Εταιρείες Ratio Petroleum και Energean Oil & Gas S.A.. Με την αίτησή τους οι δύο εταιρείες ζητούν την έναρξη της σχετικής διαδικασίας προκήρυξης που προβλέπεται από το Ν.4001/2011.
18/09/13 ΕΛ.Γ.Α.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α., ανταποκρινόμενο σε αιτήματα παραγωγών, αποφάσισε να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας έως τις 28-02-2014.
18/09/13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Οι ελεγκτές της ΕΕ επισημαίνουν ότι η οικονομική αποδοτικότητα των κονδυλίων της ΕΕ για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας είναι περιορισμένη. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες της ΕΕ στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα των αγροτικών περιοχών, όπως η πληθυσμιακή συρρίκνωση, η έλλειψη οικονομικών ευκαιριών και η ανεργία.
18/09/13 Υ.Α. Δ15/ΟΙΚ/15658/4-9-2013: ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΕΚ 2300/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση Δ15/ΟΙΚ/15658/4-9-2013 <Τροποποίηση της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Υπουργικής Απόφασης με θέμα <Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων>>.
18/09/13 Ν. 4186/2013: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΕΚ 193/Α/2013)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4186/2013 <Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις>.
17/09/13 ΑΠ. 1007/4-9-2013: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΕΚ 2291/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπ αριθ. 1007/4-9-2013 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας .
17/09/13 ΑΠ. 1005/4-9-2013: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΦΕΚ 2292/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπ αριθ. 1005/4-9-2013 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου .
17/09/13
ΑΠ. 1006/4-9-2013: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΦΕΚ 2290/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπ αριθ. 1006/4-9-2013 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης .
17/09/13
Κ.Υ.Α. 4748/106075/3-9-2013: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1234/07 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΦΕΚ 2294/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 4748/106075/3-9-2013 <Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/11−02−2009 (ΦΕΚ 594/Β΄/2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 1234/07 του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει>.
17/09/13
Υ.Α. 135500/2541/11-9-2013: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ (ΦΕΚ 2293/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 135500/2541/11-9-2013 <Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού>.
16/09/13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για την εξέλιξη των Αναθεωρημένων Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία για το μήνα Ιούλιο 2013.
16/09/13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη των Δεικτών Κύκλου Εργασιών στον τομέα των Υπηρεσιών για το Β΄ τρίμηνο 2013.

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Ποιες είναι οι δύο καλλιέργειες που επιδοτούνται "χρυσά" στην Ελλάδα

agrotis Αποφέρουν κέρδη έως και 2.000 ευρώ το στρέμμαΗ στροφή - έστω και με αργούς ρυθμούς - των Ελλήνων στην αγροτική παραγωγή, εκτός από έσχατη λύση μπορεί να αποτελέσει και μια επικερδή ευκαιρία, καθώς ορισμένες καλλιέργειες παρουσιάζουν μεγάλα περιθώρια κέρδους, ενώ εάν η καλλιέργεια γίνεται με βιολογικά κριτήρια, τα έσοδα μπορεί να διπλασιαστούν, ενώ υπάρχει και πρόγραμμα επιδοτήσεων.

Οπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Εθνος, η καλλιέργεια ορισμένων ειδών και κυρίως αρωματικών φυτών είναι ιδιαιτέρως κερδοφόρα, καθώς μέσω του αναπτυξιακού νόμου οι καλλιεργητές μπορούν να επιδοτηθούν μέχρι και 50% για σχέδια προϋπολογισμού που αφορούν στη μεταποίηση των προϊόντων για παραγωγή αιθέριων ελαίων.
 

Ποιους ευνοεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος- Ποιες είναι οι καλλιέργειες - ευκαιρίες

Ο νέο αναπτυξιακό νόμος για τον οποίο οι αγρότες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη, δίνει την ευκαιρία σε ομάδες παραγωγών να συστήσουν εταιρείες για την δημιουργία μονάδων επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών για την παραγωγή αιθέριων ελαίων.

Δύο καλλιέργειες που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία και μπορούν να επιφέρουν μεγάλα κέρδη, είναι το δενδρολίβανο και ο βασιλικός. Τα δύο αρωματικά φυτά, καλλιεργούνται χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, προσαρμόζονται εύκολα στο μεσογειακό κλίμα και μπορούν να αναπτυχθούν ακόμη και σε φτωχά εδάφη. Τα έσοδα σύμφωνα με τις στρεμματικές αποδόσεις μιας βιολογικής φυτείας με τα δύο βότανα, μπορούν να φθάσουν τα 2.000 ευρώ ανά στρέμμα, επισημαίνει το δημοσίευμα.
 

πηγή: http://ilialive.gr/ -- http://naturahellas.blogspot.gr/

Διαλύεται η Τράπεζα διατήρησης της ελληνικής βιοποικιλότητας

Διαλύεται η Τράπεζα διατήρησης της ελληνικής βιοποικιλότηταςΔιαλύεται η Τράπεζα διατήρησης της ελληνικής βιοποικιλότητας με νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως καταγγέλλουν η Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών ΒΙΟΖΩ και ο Μη Κυβερνητικός οργανισμός περιβάλλοντος ΗΛΕΣΙΟΝ.


Τα αγροτικά ιδρύματα που υπάγονται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας βάσει του «σχεδίου» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγχωνεύονται-διαλύονται και 30 χρόνια κόπων τινάζονται στον αέρα, τονίζουν οι δύο οργανώσεις. Αποστολή της Τράπεζας Γενετικού Υλικού ήταν η προστασία και η διάσωση των φυτών της ελληνικής βιοποικιλότητας. Από το 1981 έως σήμερα συγκέντρωσε και διατηρεί 14.500 πολύτιμους σπόρους άγριων και καλλιεργούμενων συγγενών φυτών.

 

Σύσκεψη για τη μειωμένη παραγωγή των ελαιοδένδρων Μαγνησίας

Σύσκεψη για τη μειωμένη παραγωγή των ελαιοδένδρων Μαγνησίας και ΣποράδωνΟ αντιπρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. κ. Μποτός Αργύρης, συνοδευόμενος από τα αρμόδια στελέχη του Υποκαταστήματος Λάρισας, θα μετάσχει σήμερα Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, στις 11.00 π.μ., σε σύσκεψη στο Διοικητήριο των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων που συγκαλεί ο Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, κατόπιν αιτήματος των ελαιοπαραγωγικών συνεταιρισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων με θέμα τη μειωμένη παραγωγή των ελαιοδένδρων στην τρέχουσα περίοδο.


Επίσης, μετά το τέλος της σύσκεψης ο Αντιπρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. θα επισκεφθεί περιοχές του Δήμου Ζαγοράς οι οποίες επλήγησαν από τη χθεσινοβραδινή ισχυρή ανεμοθύελλα.

 

 

Πρόσκληση στο 8ο Εθνικό Συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος

Θέμα: Πρόσκληση στο 8ο Εθνικό Συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2013 πρόκειται να διοργανωθεί στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο, το 8ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής με θέμα: «Η γεωργική μηχανική μοχλός ανάπτυξης του αγροτικού τομέα».
Το συνέδριο διοργανώνεται από την Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος με συνδιοργανωτές το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
Έτσι, με την επιστολή αυτή, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, θα ήθελα να σας προσκαλέσω να συμμετάσχετε στο παραπάνω συνέδριο, ο σκοπός και οι θεματικές ενότητες του οποίου παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της ΕΓΜΕ (http://www.egme.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=62).

Ο Πρόεδρος της ΕΓΜΕ

Νίκος Κατσούλας

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 13ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
13ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (37/2013)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
13/09/13
13/09/13
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΤΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ
Δελτίο τύπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., όπου εκφράζει την ανησυχία του για την επιχειρούμενη στρατιωτική επέμβαση κατά της Συρίας.
10/09/13
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΧΣΑΑ)
Το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στην 10η/6-9-2013 συνεδρίασή του, προχώρησε στον ορισμό των εκπροσώπων του Επιμελητηρίου στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Χ.Σ.Α.Α.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
13/09/13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο τύπου του Παραρτήματος σχετικά με το χθεσινό (12-9-2013) δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.) για τις εξαγωγές των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων και με την ημερίδα που διοργάνωσε το Υπ.Α.Α.Τ. στα πλαίσια της 78ης Δ.Ε.Θ..

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
13/09/13 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ: ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Νέος κύκλος σεμιναρίων ξεκινά από τον Γεωπονικό Σύλλογο Μακεδονίας Θράκης,
13/09/13
ΠΕΓΔΥ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Έγγραφο της ΠΕΓΔΥ για την άμεση οργάνωση Γενικών Συνελεύσεων των Περιφερειακών Συμβουλίων.
13/09/13 ΠΕΓΔΥ: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΑΑΤ
Έγγραφο της ΠΕΓΔΥ σχετικό με το οργανόγραμμα του ΥΠΑΑΤ
13/09/13 ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Σύγχρονες μέθοδοι απεντόμωσης με ελεγχόμενη ατμόσφαιρα»
13/09/13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία τον Ιούνιο 2013.
13/09/13 Κ.Υ.Α. 2133/101443/20-8-2013: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΕΚ 2226/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 2133/101443/20-8-2013 <Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, (ΕΕ) αριθ. 511/2012 και (ΕΕ) αριθ. 880/2012, όπως ισχύουν, σχετικά με την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών και των Ενώσεών τους, καθώς και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων>.
12/09/13 ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ 60 ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (33/06) η πρόσληψη 60 Ερευνητών για το τρέχον έτος 2013 στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό <ΔΗΜΗΤΡΑ>.
12/09/13
Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, απέστειλε το Σχέδιο Νόμου με την πρόταση για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, στον Πρόεδρο της ΠΕΔ Κεν. Μακεδονίας Σίμο Δανιηλίδη και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη.
12/09/13 Υ.Α. Δ17γ/256/7/ΦΝ433.5/6-9-2013: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΦΕΚ 2261/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση Δ17γ/256/7/ΦΝ433.5/6-9-2013 <Καθορισμός των ειδών των τεχνικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) που κυρώθηκε με το Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α΄/18−6−2008) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90Α΄/18−04−2013), για δημοπράτησή τους με το σύστημα μελέτη και κατασκευή>.
11/09/13 ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι μετά την ψήφιση της τροπολογίας που συμπεριλήφθηκε στο 3ο άρθρο του Νόμου 4171/2013 (ΦΕΚ Α 166), το Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων επαναλειτουργεί για τις εγγραφές Αγροτικών Συνεταιρισμών και υποβολή αιτήσεων πρώτης εγγραφής έως την 30η Σεπτεμβρίου 2013.
11/09/13 ΕΛ.Γ.Α.: ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2010
Ο ΕΛ.Γ.Α καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 έως και Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013, για το σύνολο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων, εκτός των τομέων της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας, που ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, υπερβολικές βροχοπτώσεις, παγετός, χαλάζι) κατά την χρονική περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2010.
11/09/13 Κ.Υ.Α. 9092/102427/22-8-2013: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΦΕΚ 2212/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 9092/102427/22-8-2013 <Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101137/2011 (Β΄ 2384) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων <Ορισμός των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών στις Περιφερειακές Ενότητες και καθορισμός των καθηκόντων τους> όπως ισχύει>.
10/09/13 Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΖΑ»
--
10/09/13
10/09/13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέα νομοθεσία για την πρόληψη και διαχείριση των ταχέως αυξανόμενων απειλών από τα χωροκατακτητικά είδη. Υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη περισσότερα από 12.000 είδη ξένα στο φυσικό περιβάλλον. Το 15 % περίπου των ειδών αυτών είναι χωροκατακτητικά και ο αριθμός τους αυξάνεται ταχέως.
10/09/13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΑΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τις εκτιμήσεις για το Εμπορικό Ισοζύγιο της χώρας τον μήνα Ιούλιο 2013.
10/09/13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2013)
Από την ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για την εξέλιξη του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής τον μήνα Ιούλιο 2013.
10/09/13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή τον μήνα Αύγουστο 2013.
10/09/13
Κ.Υ.Α. 191002/5-9-2013: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΕΚ 2220/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 191002/5-9-2013 <Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης <Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Β΄ 354) και συναφείς διατάξεις>>.
09/09/13
09/09/13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2013)
Από την ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώθηκαν τα προσωρινά στοιχεία για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν το 2o τρίμηνο του 2013.