Αναζήτηση Αναρτήσεων

Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

Βιοκαύσιμα με προοπτικές

Τη στιγμή που η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών για βιοκαύσιμα αποτελεί πια συνηθισμένο στοιχείο στην αγροτική παραγωγή της Γερμανίας, η οποία αναδεικνύεται πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια, στην υπόλοιπη Ε.Ε. παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις.
Η παραγωγή βιοκαυσίμων ολοένα και αυξάνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με διαφορετικούς ρυθμούς και χαρακτηριστικά ανά κράτος μέλος. Η συνολική δυναμικότητα παραγωγής στην Ε.Ε. προβλέπεται να φθάσει τα  6.000 MW έως το 2020.

Εθνικά υποδείγματα:

Ιταλία: Η παραγωγή βιοαερίου αυξάνεται γεωμετρικά από το 2009. Περίπου 120.000 εκτάρια αγροτικής γης παράγουν ενεργειακά φυτά, εξαπλάσια αύξηση σε σχέση με το 2009. Τα σημαντικότερα ενεργειακά φυτά στην χώρα είναι ο αραβόσιτος και το ζαχαρόχορτο. Το ιταλικό κράτος με νομοθετική παρέμβαση επιδοτεί την παραγωγή με σημαντικές φοροαπαλλαγές και εγγυημένες αποδόσεις για 15 έτη. Η πτώση πάντως των τιμών από  την άνοιξη του 2013 υπολογίζεται να επιβραδύνει τις τάσεις αύξησης της παραγωγής.

Τσεχία: Η παραγωγή βιοκαυσίμων παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Περίπου σε 270.000 εκτάρια καλλιεργούνται ενεργειακά φυτά, κυρίως αραβόσιτος  και σιτάρι. Το τσέχικο κράτος, επιδοτώντας την καλλιέργεια, έχει συμβάλλει στις αυξητικές τάσεις, έχοντας τα ενεργειακά φυτά ως κεντρικό σχέδιο στην επίτευξη του εθνικού στόχου της χώρας για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Αυστρία: Παρόλο που η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας είναι υποστηριζόμενη από το κράτος, ο τομέας της βιοενέργειας χαρακτηρίζεται από στασιμότητα. Η νομοθετική παρέμβαση που πήρε η κυβέρνηση τον χειμώνα του 2011 για φοροαπαλλαγές και εγγυημένες αποδόσεις δημιούργησε μικρές αυξητικές τάσεις στην παραγωγή. Η δυναμικότητα που παράγεται από τον τομέα της βιοενέργειας υπολογίζεται περίπου σε 600 GW.

Ελβετία: Η κατάσταση στην Ελβετία παρουσιάζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την γείτονα Αυστρία. Η ετήσια παραγωγή προσεγγίζει τα 860 GW, ενώ ένα χαρακτηριστικό του ελβετικού τομέα βιοενέργειας είναι ο κατακερματισμός σε πολλές μικρές φάρμες.

Πολωνία: Η παραγωγή βιοκαυσίμων παρουσιάζει αυξητικές τάσεις αλλά με αργούς ρυθμούς. Η Πολωνία με τον εκτενή αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα παρουσιάζει τις προυποθέσεις να αναδειχθεί σε πανευρωπαϊκό πρωταγωνιστή στον συγκεκριμένο τομέα.  Εμπόδια στην ανάπτυξη του βιοενεργειακού τομέα, η έλλειψη γενναίας κρατικής υποστήριξης όσο και το ασαφές νομικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις.

Ηνωμένο Βασίλειο: Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί από τους ανερχόμενους παραγωγούς βιοκαυσίμων τα τελευταία χρόνια. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις της βρετανικής κυβέρνησης από το 2009 και έπειτα έχουν βοηθήσει με την  νομοθέτηση φοροαπαλλαγών αλλά και τον καθορισμό κατώτατων τιμών παραγωγής.  Η Μ. Βρετανία κατέχει τις υποδομές να εξελιχθεί σε πρωταγωνιστική δύναμη στην Ε.Ε.

Γαλλία:
 Η αγορά βιοκαυσίμων στην Γαλλία βρίσκεται στα πρώτα στάδια. Το νομικό πλαίσιο που διέπει την παραγωγή είναι ένα από τα αυστηρότερα στην Ε.Ε., καθώς θέτει συγκεκριμένους περιορισμούς. Κεντρική επαρχία για την παραγωγή βιοαερίου είναι η Αλσατία. 
 
Κουρμαδάς Λεωνίδας --- www.agronews.gr
Δημοσίευση σχολίου