Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Πράσινο φως για το αγροτικό ίντερνετ

Εγκρίθηκε το έργο της «Ευρυζωνικής κάλυψης» απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών της χώρας.
Το έργο ύψους 161 εκατ. ευρώ, που εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αποσκοπεί στην εγκατάσταση και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών δικτύου για πρόσβαση στο διαδίκτυο (προσφορά ευρυζωνικών υπηρεσιών), ώστε να επιτευχθεί η μείωση του «ευρυζωνικού χάσματος» μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας και των περιοχών της υπόλοιπης χώρας στις οποίες ήδη προσφέρονται ευρυζωνικές υπηρεσίες, υιοθετώντας ταυτόχρονα ένα μοντέλο που θα επιτρέψει τη βιώσιμη αξιοποίηση και λειτουργία των υποδομών σε μακροπρόθεσμη βάση, ενθαρρύνοντας παράλληλα τον ανταγωνισμό.

Ο σχεδιασμός του έργου καλύπτει περίπου 5.500 οικισμούς και άνω των 600.000 κατοίκων σε ορεινές, νησιωτικές και αγροτικές περιοχές με ανάπτυξη διαδικτυακής υποδομής υψηλής ταχύτητας. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι 17 έτη, από τα οποία τα 2 έτη αφορούν στην ανάπτυξη των υποδομών και τα 15 στην εκμετάλλευση και αξιοποίησή τους. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 161 εκατ. ευρώ, οι οποίοι θα προέλθουν από κοινοτικούς πόρους.
 
Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:
• Επαρκής ευρυζωνική κάλυψη των «λευκών αγροτικών περιοχών»
• Δυνατότητα παροχής αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών ευρυζωνικότητας στους τελικούς χρήστες (σε ό,τι αφορά την ταχύτητα, την ποιότητα και την τιμή).
• Ανάπτυξη μιας ισχυρής και ανθεκτικής στο χρόνο δικτυακής υποδομής σύμφωνα με τη Ψηφιακή Ατζέντα 2020
• Ικανότητα ουσιαστικής ενθάρρυνσης του ανταγωνισμού και αποτροπή οποιουδήποτε μεμονωμένου παρόχου από το να αποκτήσει ειδικά πλεονεκτήματα έναντι των υπολοίπων. Επαρκής κρατικός έλεγχος των αρχών λειτουργίας του δικτύου.
• Ενθάρρυνση και διευκόλυνση υφιστάμενων παρόχων υπηρεσιών δικτύου
Αναθέτουσα Αρχή είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ και αναμένεται η έναρξη της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας εντός του επόμενου μήνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλες εταιρίες επιχειρούν να πάρουν θέση μάχης για το αγροτικό διαδίκτυο, που θα προκηρυχθεί με τρείς ξεχωριστές εργολαβίες των 44, 56 και 60 εκατ. ευρώ εντός του επόμενου μήνα.  Το έργο που θα δημοπρατηθεί από το πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας αποσκοπεί στην εγκατάσταση και λειτουργία υποδομών για πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλη τη χώρα. Μάλιστα η ίδια κουβέντα για το αγροτικό ίντερνετ καλά κρατεί εδώ και λίγα χρόνια αλλά μέχρι πρότινος παρέμεινε κενό γράμμα.  Ο σχεδιασμός του έργου αφορά περίπου 5.500 οικισμούς σε ορεινές, νησιωτικές και αγροτικές περιοχές με ανάπτυξη διαδικτυακής υποδομής υψηλής ταχύτητας κι έχει ευρύ χρονικό ορίζοντα υλοποίησης.
 
Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  - Θράκης
Επιπλέον εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή και το έργο ΣΔΙΤ Ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών σε ορεινές, νησιωτικές και αγροτικές περιοχές. Το αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία της νέας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, για χρονικό διάστημα έως 27 έτη. Στόχος του έργου είναι η οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας, ενώ οι εγκαταστάσεις θα έχουν συνολική ετήσια δυναμικότητα 150.000 τόνων περίπου και θα εξυπηρετούνται οι συνολικές ανάγκες της Περιφέρειας.
Οι διαγωνιστικές διαδικασίες επιτρέπουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων, της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. To έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους, παράλληλα με τη συμμετοχή του ιδιώτη αναδόχου. Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων.
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης προστίθεται στις 7 Περιφέρειες της χώρας όπου ήδη δημοπρατούνται 12 αντίστοιχα έργα, καλύπτοντας συνολικά πλέον περίπου το 60% του πληθυσμού.
Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και αναμένεται εντός του επόμενου διμήνου η έναρξη του σχετικού διαγωνισμού.
Δηλώσεις
Αμέσως μετά ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ. Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Δυο έργα εγκρίθηκαν σήμερα από τη Διϋπουργική Επιτροπή για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
-Πρώτον, το έργο της «Ευρυζωνικής κάλυψης» απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών της χώρας. Είναι ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ με κάλυψη από το ΕΣΠΑ ως προς την κατασκευή και με συμμετοχή πια όσων συμβληθούν με το δημόσιο στη φάση της λειτουργίας. Δεν μας ενδιαφέρει το έργο αυτό μόνο να κατασκευαστεί, αλλά και να λειτουργεί προς όφελος της ανάπτυξης του τόπου. Το έργο αυτό τροποποιήθηκε με βάση τις ανάγκες που δημιούργησε η κρίση, αλλά και με βάση παρατηρήσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα από ειδικούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
-Δεύτερον, εγκρίθηκε το έργο της «Ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», συνολικού προϋπολογισμού 130 εκατομμυρίων ευρώ.  Η συμφωνία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι πως θα τροποποιηθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός έτσι ώστε τελικώς το έργο αυτό, το οποίο θα κατασκευαστεί κοντά στην Αλεξανδρούπολη, να καλύπτει το σύνολο της Περιφέρειας.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι με τη σημερινή απόφαση καλύπτεται πια, μπορεί να καλυφθεί, από πλευράς ολοκληρωμένης σύγχρονης διαχείρισης των απορριμμάτων το 60% περίπου της χώρας από πλευράς πληθυσμού και το 45% της χώρας από πλευράς έκτασης.
Είναι ακόμα σημαντικό ότι στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπάρχει ομοθυμία, κλίμα καλής συνεργασίας κάτι το οποίο είναι σχεδόν πρωτοφανές ως προς τα ζητήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Όλοι συμφωνούν για τη χωροθέτηση στην Αλεξανδρούπολη. Όλοι, και ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι είναι υπέρ αυτού του έργου και πιστεύω ότι σύντομα θα προχωρήσει η διαδικασία, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί και αυτό το πρόβλημα σε αυτή την Περιφέρεια της χώρας.
Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Αριστείδης Γιαννακίδης: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό τον κ. Χατζηδάκη, για την αμεσότητα ικανοποίησης του αιτήματός μας για τον περιφερειακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η χρηματοδότηση και η ένταξη του συγκεκριμένου έργου, της μονάδας επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων, είναι καταλυτικό και καθοριστικό για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος».
Δημοσίευση σχολίου