Αναζήτηση Αναρτήσεων

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ :Διαμόρφωση της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης RIS3 στον Αγροδιατροφικό Τομέα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                            

«Διαμόρφωση της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης RIS3

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα»

 

Στο πλαίσιο των εργασιών διαβούλευσης για την διαμόρφωση Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού RIS3 (Regional Innovation Strategies for Smart Specialization), για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Περιφέρεια Θεσσαλίας  και  το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Θεσσαλίας διοργανώνουν το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 πμ, εκδήλωση, στο αμφιθέατρο του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα.
 
Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί πρόσωπα από τον επιχειρηματικό χώρο, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές.
 
Μετά την παρουσίαση των δυο βασικών αξόνων: α. Της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης RIS3 και β. Την εξειδίκευσή του RIS3 για την Περιφέρεια Θεσσαλίας στον Αγροδιατροφικό τομέα, θα ακολουθήσει διάλογος και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για τον καθορισμό της τελικής πρότασης  του Αγροδιατροφικού τομέα σε επίπεδο Περιφέρειας.
 
Οι διαδικασίες διαβούλευσης για τις λοιπές θεματικές ενότητες της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης θα συνεχισθούν με αντίστοιχες εκδηλώσεις και συναντήσεις εργασίας στο προσεχές διάστημα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ


 

«Διαμόρφωση της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης RIS3

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα»
 

09:30 - 10:00     Προσέλευση

 

10:00 – 10:15    Έναρξη Εργασιών -  Χαιρετισμοί
            Κων/ος  Αγοραστός                 -   Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
            Ιωάννης Μεσσήνης                  -   Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας         
            Νικόλαος Ζούμπος                  -   Πρόεδρος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
            Παναγιώτης Γούλας                 -   Πρόεδρος ΑΤΕΙ Θεσσαλίας
            Κων/νος Χατζηθεοφίλου          -   Πρόεδρος Συμβουλίου ΑΤΕΙ Θεσσαλίας
 


10.15 – 11:30    Α΄ ΚΥΚΛΟΣ
 
Διάρκεια 15’           1.      Η προσέγγιση της Ευφυούς Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό
                                    Εισηγητής: Γιάννης Τόλιας
                                    Σύμβουλος Ανάπτυξης - Μέλος της ομάδας σχεδιασμού RIS3 Θεσσαλίας.
 
Διάρκεια 15’           2.    Έρευνα και Καινοτομία στον τομέα της πρωτογενούς Αγροτικής
                                    Παραγωγής των Τροφίμων και της Αγροβιοτεχνολογίας και η                                                πρόκληση της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, σε Εθνικό
                                    και Περιφερειακό επίπεδο.
                                    Εισηγητής: Παναγιώτης Χατζηνικολάου
                                    ΓΓΕΤ - Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού
 
Διάρκεια 15’           3.    Εργαλεία προώθησης Καινοτομίας  & Μεταφοράς Γνώσης για την
                          Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013
                        Εισηγητές: Ανθή Κατσιρμά, Βασίλης Φλωρίδης
                                Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
                                    Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας
                        Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Υ.Δ.Π.Α.Α.)
 
Διάρκεια 30’           4.    Αποτελέσματα Α ΄Κύκλου  διαβουλεύσεων για τον Αγροδιατροφικό
                         τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
                                    Εισηγητής: Καθηγητής Δημήτριος Κουρέτας
                                    Αναπληρωτής Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
                                    Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας της Περιφέρειας                          
                                       Θεσσαλίας

 

11:30 – 11.45: Διάλειμμα

 

11:45 – 12:45    Β΄ ΚΥΚΛΟΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
 
                          1. Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών -  Σ.ΘΕ.Β.
                            Εισηγητής: Aπόστολος Δοντάς - Πρόεδρος
 
                          2. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος – Σ.Β.Θ.Κ.Ε.
                            Εισηγητής: Απόστολος Παπαδούλης - Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής
                            
                          3. Επιμελητήριο Λάρισας
                              Εισηγητής: Σωτήρης Γιαννακόπουλος - Πρόεδρος
                                                              
                          4. Επιμελητήριο Μαγνησίας
                              Εισηγητής: Αριστοτέλης Μπασδάνης - Πρόεδρος
                     
                          5. Επιμελητήριο Καρδίτσας
                              Εισηγητής: Αριστείδης Ψαρρής - εκπρόσωπος Ε.Κ.
                     
                          6. Επιμελητήριο Τρικάλων
                              Εισηγητής: Βασίλης Γιαγιάκος - Πρόεδρος
                          
 
                         Συζήτηση
Δημοσίευση σχολίου