Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «Sustainable Grains Project»

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «Sustainable Grains Project»[62/2013]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ


Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ΚΩΔΘέσης:
62/28-11-2013
Θέση:
Γεωπόνος
Αντικείμενο:  
Αειφορική παραγωγή σκληρού σίτου
Διάρκεια:
12 μήνες
Τόπος:
Εγκαταστάσεις ΙΕΤΕΘ, Βόλος
  
Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 16-12-2013

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) 
Δημητριάδος 95 & Παύλου Μελά
3ος όροφος
Τ.Κ. 38333, Βόλος 

Πληροφορίες: 
κα.  Όλγα Χατζηδήμου

Τηλ.: 24210 96744, 24210 96740
Fax: 24210 96750
e
-mailohadjidim@ireteth.certh.gr
Δημοσίευση σχολίου