Αναζήτηση Αναρτήσεων

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

ΚΑΠΕ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια»


 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

«Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια»
Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής, των απαραίτητων αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων και των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση έργων «Πράσινων Δωμάτων σε Δημόσια Κτήρια».
 
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2014
 
 
 
 
Δημοσίευση σχολίου