Αναζήτηση Αναρτήσεων

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ AGROTICA

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ AGROTICA 2014
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στα πλαίσια της AGROTICA 2014 διοργανώνει:
1. Ημερίδα με θέμα «ΝΕΑ Κ.Α.Π.: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ», την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου στην αίθουσα Β του Συνεδριακού Κέντρου «Ν. Γερμανός». Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ και για την αφίσα εδώ.
2. Ημερίδα με θέμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟ­ΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΘΕΜΕΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ», την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στην αίθουσα Β του Συνεδριακού Κέντρου «Ν. Γερμανός» (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). Για το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
3. Σε συνεργασία με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», ημερίδα με θέμα «ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ», την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου στην αίθουσα Α του Συνεδριακού Κέντρου «Ν. Γερμανός». Για το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
4. Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, ημερίδα με θέμα «ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟ­ΘΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου στην αίθουσα C του Συνεδριακού Κέντρου «Ν. Γερμανός». Για το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Τι προβλέπει για τα γεωργικά φάρμακα στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που ψηφίστηκε

Τι προβλέπει για τα γεωργικά φάρμακα στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που ψηφίστηκε
Η έκδοση συνταγής καθιερώνεται ως προϋπόθεση για τη λιανική πώληση γεωργικού φαρμάκου σε επαγγελματία χρήστη. Η έκδοση όμως της συνταγής δύναται να γίνεται τη στιγμή της πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, εφόσον η πώληση του γεωργικού φαρμάκου διενεργείται από τον υπεύθυνο επιστήμονα ή υπάλληλο - πωλητή που πληροί τις προϋποθέσεις. Τα παραπάνω αναφέρονται στο πολυνομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ, που από το βράδυ της Δευτέρας, 27/1, αποτελεί νόμο του κράτους. Επίσης, προβλέπεται ότι μετά την 26η Νοεμβρίου 2015, η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση γίνεται εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο (ή υπό την επίβλεψη προσώπου), στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Ο ΑγροΤύπος σας παρουσιάζει όλα όσα προβλέπει το πολυσέλιδο (188 σελίδες) νομοσχέδιο σχετικά με τα γεωργικά φάρμακα:

 • Επιτρέπεται η εμπορία γεωργικών φαρμάκων μόνο από ειδικά καταστήματα που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα.
 • Ως υπεύθυνος επιστήμονας ορίζεται γεωπόνος πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) και τεχνολόγος γεωπονίας πτυχιούχος Τεχνικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΤΕΙ) ή κάτοχος ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε. με βάση την αρχή αμοιβαιότητας.
 • Για την πώληση των γεωργικών φαρμάκων, τα καταστήματα εμπορίας αυτών μπορούν να διαθέτουν και υπάλληλο – πωλητή, επιπλέον του υπεύθυνου επιστήμονα.
 • Ο υπεύθυνος επιστήμονας ή/και ο υπάλληλος - πωλητής γεωργικών φαρμάκων διενεργούν τις πωλήσεις των γεωργικών φαρμάκων και είναι υπεύθυνοι για την ορθή εκτέλεση της συνταγής χρήσης αυτών, ιδίως ως προς:
 1. τη δραστική ουσία που συνταγογραφείται και τα εγκεκριμένα εμπορικά σκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιούν,
 2. την εγκεκριμένη δοσολογία - ποσότητα του σκευάσματος και
 3. την παροχή οδηγιών για τον τρόπο εφαρμογής του εμπορικού σκευάσματος - ψεκαστικού διαλύματος ανάλογα με τα μέσα εφαρμογής του κάθε παραγωγού, όπως κατάλληλη πίεση. Επίσης έχουν την υποχρέωση να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό και την εφαρμογή, την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή, τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και τις εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου.
 • Η εμπορία των γεωργικών φαρμάκων διακρίνεται σε χονδρική και λιανική. Με την υποβολή της αναγγελίας έναρξης ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: το είδος της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που θα ασκήσουν, την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου της επιχείρησης, φυσικού ή νομικού προσώπου, που θα ασκεί την εμπορία, την έδρα της επιχείρησης καθώς και τους αποθηκευτικούς χώρους και τον υπεύθυνο επιστήμονα. Η αρμόδια αρχή δύναται, εντός 3 μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Οι ενδιαφερόμενοι ασκούν ελεύθερα την εμπορία των γεωργικών φαρμάκων μετά την πάροδο τριμήνου από την υποβολή της αναγγελίας έναρξης άσκησής της, εφόσον δεν υφίσταται η προαναφερόμενη απαγόρευση άσκησης της εμπορίας καθώς και νωρίτερα εφόσον ενημερωθούν εγγράφως από την αρμόδια αρχή για την πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Απαγορεύεται η άσκηση εμπορίας γεωργικών φαρμάκων χωρίς αναγγελία περί τούτου στην αρμόδια αρχή και επακόλουθη αναμονή επί τρίμηνο ή λήψη της ανωτέρω σχετικής ενημέρωσης πληρότητας υποβληθέντων στοιχείων, καθώς και σε περίπτωση απαγόρευσης άσκησης εμπορίας από την αρμόδια αρχή.
 • Η χονδρική πώληση των γεωργικών φαρμάκων επιτρέπεται σε ενδιαφερόμενους που έχουν υποβάλει στην αρμόδια αρχή αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και απευθύνεται προς άλλα καταστήματα χονδρικής πώλησης ή καταστήματα λιανικής πώλησης.
 • Προϋπόθεση για την άσκηση χονδρικής ή λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων αποτελεί η απασχόληση του υπεύθυνου επιστήμονα ή/και υπαλλήλου – πωλητή κατά την χρονική διάρκεια της πώλησης γεωργικών φαρμάκων.
 • Προϋπόθεση για τη λιανική πώληση γεωργικού φαρμάκου σε επαγγελματία χρήστη είναι η έκδοση συνταγής για τη χρήση του, από επιστήμονα, που πληροί τις προϋποθέσεις.
 • Η έκδοση συνταγής δύναται να γίνεται τη στιγμή της πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, εφόσον η πώληση του γεωργικού φαρμάκου διενεργείται από τον υπεύθυνο επιστήμονα ή υπάλληλο – πωλητή που πληροί τις προϋποθέσεις.
  Στην περίπτωση αυτή, η ηλεκτρονική καταγραφή σε ειδικό έντυπο πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, μπορεί να υπέχει θέση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία του επιστήμονα που την εξέδωσε.
 • Μετά την 26η Νοεμβρίου 2015, η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση γίνεται εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Ο επιβλέπων τη χρήση αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή χρήση των γεωγραφικών φαρμάκων και υποχρεούται αμέσως μετά τη χρήση αυτών να το καταγράφει ενυπόγραφα.
 • Τα καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων:
 1. υποχρεούνται να διατηρούν το σύνολο των συνταγών χρήσης γεωργικών φαρμάκων για χρονικό διάστημα 5 ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους,
 2. απαγορεύεται να κατέχουν ανεκτέλεστες ή ανυπόγραφες συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων,
 3. απαγορεύεται η χονδρική πώληση γεωργικών φαρμάκων σε καταστήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.
 • Οι έμποροι γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, να ενημερώνουν άμεσα για κάθε αλλαγή των στοιχείων που έχουν δηλώσει στην αρμόδια αρχή και να παρέχουν πρόσβαση σε κάθε σημείο αποθήκευσης ή διακίνησης γεωργικών φαρμάκων, καθώς και στα παραστατικά που αφορούν τη διακίνηση των γεωργικών φαρμάκων είτε αυτά είναι σε έγγραφη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
Τέλος να σημειωθεί ότι εκτός των άλλων στο ν/σ γίνεται εκτενής αναφορά στα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις μη τήρησης της νομοθεσίας. Αναλυτικά στον υπεύθυνο του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ, αν διαπιστωθούν λιανικές πωλήσεις γεωργικών φαρμάκων χωρίς να υφίσταται η αντίστοιχη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή χωρίς την ηλεκτρονική καταγραφή της συναλλαγής στο ειδικό έντυπο πώλησης. Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο πρόστιμα αντίστοιχου ύψους μπορούν να καταβληθούν και στον υπεύθυνο επιστήμονα αν ενεργεί λιανικές πωλήσεις χωρίς να υφίσταται η αντίστοιχη συνταγή χρήσης ή χωρίς την ηλεκτρονική καταγραφή, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος είναι τα πρόστιμα και για τον υπάλληλο - πωλητή αλλά και τον επαγγελματία χρήστη.
Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr

Ευκολότερη η εγγραφή στο Μητρώο των νεοεισερχόμενων αγροτών και θεσμοθέτηση των Farmers Markets

Ευκολότερη η εγγραφή στο Μητρώο των νεοεισερχόμενων αγροτών και θεσμοθέτηση των Farmers Markets
Οι νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα θα μπορούν ευκολότερα να πάρουν τον τίτλο του επαγγελματία αγρότη. Σύμφωνα με διάταξη του πολυνομοσχεδίου (άρθρο 40, παρ. 3) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία τροποποιεί το νόμο 3874/2010, για τα δύο πρώτα χρόνια δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτών το εισοδηματικό κριτήριο (35% του εισοδήματος να προέρχεται από αγροτική ενασχόληση), όπως επίσης δεν θα απαιτείται και να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Στόχος είναι η άμεση αναγνώρισή τους ως επαγγελματίες αγρότες και η ένταξή τους σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

Μοναδική προϋπόθεση που θέτει η προτεινόμενη διάταξη είναι ο νέος αγρότης να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα πρέπει να δηλώνει ότι θα εγγραφεί στα μητρώα του ΟΓΑ και ότι για τον σκοπό αυτό εντός έξι μηνών θα υποβάλει προς τον ασφαλιστικό οργανισμό σχετική αίτηση εγγραφής με επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας. Τα ίδια θα ισχύσουν και για όσους θέλουν να ασχοληθούν με την αλιεία.

Επίσης, στο άρθρο 56 θεσμοθετούνται οι περίφημες Αγορές Παραγωγών (Farmers Markets) με στόχο τη μείωση της ψαλίδας στις τιμές από το ράφι στο χωράφι μέσω της απευθείας πώλησης των προϊόντων και της παράκαμψης των μεσαζόντων.
Οι παραγωγοί που θα δραστηριοποιούνται σε αυτές θα πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και να κάνουν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).
Επίσης θα πρέπει να παράγουν τα αγροτικά προϊόντα τους στην Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργούν οι Αγορές Παραγωγών ή στις όμορες περιφέρειες. Δικαίωμα συμμετοχής δεν θα έχουν οι κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών.
Οι αγορές αυτές θα λειτουργούν το Σάββατο, εκτός εάν τοπικές ιδιαιτερότητες επιβάλλουν τη λειτουργία τους άλλη εργάσιμη ημέρα.
Σταύρος Παϊσιάδης
info@agrotypos.gr
www.agrotypos.gr 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (4/2014)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
24/01/14ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΝΕΑ ΚΑΠ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
Δελτίο Τύπου- Πρόγραμμα για ημερίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με θέμα: ΝΕΑ ΚΑΠ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
24/01/14ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΙΣΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ
Σε παρέμβαση προς τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και προς την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης προχώρησε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με αφορμή τις νέες μειωμένες τιμές για τα ζαχαρότευτλα.
24/01/14ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΔΙΕΞΟΔΗ Η ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΥΤΛΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Με αφορμή τις τελευταίες ανακοινώσεις της Ελληνικής Βιονηχανίας Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.) σχετικά με την τιμή αγοράς των ζαχαροτεύτλων από την εταιρεία, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην ακολουθούμενη πολιτική που αφορά την τευτλοπαραγωγή στη χώρας μας.
21/01/14ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ <ΝΕΑ Κ.Α.Π.: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ>
Δελτίο Τύπου για την ημερίδα που διοργανώνει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με θέμα: <ΝΕΑ Κ.Α.Π.: Πρωτογενής παραγωγή και Γεωτεχνικοί>.
21/01/14Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έστειλε στο Επιμελητήριο την απάντησή του στις παρατηρήσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί του νομοσχεδίου για τα υδατορέματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
24/01/14ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ- ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ : ΘΕΜΕΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ»
Ημερίδα με θέμα «Διαχείριση βοσκοτόπων- Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων : Θεμέλιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας» πραγματοποιεί το παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις 2 Φεβρουαρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη.
24/01/14ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΜΕΤΡΟ 112- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»
Εκδήλωση με θέμα «Μέτρο 112- Εγκατάσταση νέων γεωργών» διοργανώνει το παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε συνεργασία με τον Γεωπονικό Σύλλογο Ν.Λάρισας
24/01/14ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΙΣ 27/1/2014
--
24/01/14ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. <ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ>
Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπέβαλε, στα πλαίσια του Ε.Π. <Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού>, πρόταση έργου με τίτλο <ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ>.
23/01/14ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (30/1/2014)
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση (1η Συνεδρίαση) της Διοικούσας Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 18 του Ν. 1474/84, τα άρθρα 11 και 16 του Π.Δ.334/85 και το άρθρο 14 του Ν.2690/99, που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στα Γραφεία του Περιφερειακού Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., (Βενιζέλου 64, 5ος όρ.), την Πέμπτη 30-01-2014 και ώρα 10:00 π.μ.
22/01/14ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. <ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ>
Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπέβαλε, στα πλαίσια του Ε.Π. <Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού>, πρόταση έργου με τίτλο <Τοπική Δράση Κοινωνικής Επανένταξης και Προώθησης στη Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα για Ευπαθείς Ομάδες σε πεδία δραστηριότητας του αγροτοδιατροφικού τομέα και του τομέα παραγωγής <πράσινης> ενέργειας <ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ>.
22/01/14ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Γ.Π.Σ. ΤΩΝ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
Το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στον Δήμο Πατρέων τις απόψεις του επί του Γ.Π.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Βραχναίικων.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
24/01/14
24/01/14ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΜΕΤΡΟ 112- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»
Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Μέτρο 112-Εγκατάσταση νέων γεωργών, πραγματοποιεί ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν.Λάρισας, σε συνεργασία με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας.
24/01/14ΓEΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΠΟΥ ΘΙΓΟΥΝ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
--
24/01/14Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, συγκάλεσε συνάντηση εργασίας και ανταλλαγής απόψεων στο Υπουργείο με Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, την Ειδική Γραμματεία Δασών και στελέχη των Διευθύνσεων Δασών της χώρας. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων σε θέματα δασών, αρμοδιοτήτων και οργάνωσης των δασικών υπηρεσιών.
24/01/14ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013)
Η Επιτροπή έλαβε σήμερα 134 αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων 22 αιτιολογημένων γνωμών και 7 παραπομπών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23/01/14ΠΟΓΕΔΥ – ΠΟΣΕΥΓ : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ
--
23/01/14Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπέγραψε την Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι προδιαγραφές των αναγκαίων μελετών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις και απαιτήσεις τόσο του Ν.4014/2011, όσο και των πλέον πρόσφατων εξελίξεων στο αντίστοιχο κανονιστικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23/01/14Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε ότι παρατείνεται, μέχρι και το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014, η δημόσια διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα.
23/01/14ΕΛ.Γ.Α.: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 7.968 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 14.7 εκατ. ευρώ, που αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών κυρίως για το έτος 2013.
23/01/14ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σύσταση με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος από την τεχνική της υδραυλικής ρωγμάτωσης μεγάλου όγκου που χρησιμοποιείται ιδίως σε έργα εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου.
23/01/14ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΝΕΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2030
Τους πυλώνες του νέου πλαισίου της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
23/01/14ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2013)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα τριμηνιαία στοιχεία για τους μη Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης για το 3ο Τρίμηνο 2013, όπως επίσης στοιχεία Χρέους της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος αυτής της περιόδου.
23/01/14Υ.Α. 104182/3/3-1-2014: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΦΕΚ 94/Β/2014)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 104182/3/3-1-2014 <Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2014>.
23/01/14Υ.Α. Γ3Β.2/119/2-1-2014: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ 85/Β/2014)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση Γ3Β.2/119/2-1-2014 <Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−2009 (ΦΕΚ Β΄ 1146/12−6−2009) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων <Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων>>.
22/01/14ΤΕΑΓΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25η
--
22/01/14Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Συνεχίζεται η δημόσια διαβούλευση για τα Εθνικά Σχέδια Πρόληψης Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων και εμπλουτίζεται με την ανάρτηση του τμήματος της μελέτης αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων που αφορά τα σχέδια διαχείρισης ανά ρεύμα αποβλήτου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014.
21/01/14ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία για το μήνα Νοέμβριο 2013.
21/01/14ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ EURES
Το πανευρωπαϊκό δίκτυο αναζήτησης εργασίας EURES θα πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να παρέχει περισσότερες προσφορές εργασίας, να αυξήσει τις πιθανότητες αντιστοίχησης θέσεων εργασίας και να βοηθήσει τους εργοδότες, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας γρηγορότερα και καλύτερα, σύμφωνα με πρόταση που υπέβαλε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
21/01/14Κ.Υ.Α. 10288/161728/30-12-2013: ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ (ΦΕΚ 61/Β/2014)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 10288/161728/30-12-2013 <Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 9112.7/7/2012/27−12−2012 κοινής υπουργικής απόφασης <Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδικασιών και ειδικών δικαιολογητικών παροχής και δικαιολόγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση συσκευών αυτόματου εντοπισμού σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη>>.
21/01/14Υ.Α. 271/2576/9-1-2014: ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΧΤΥ ΤΡΑΤΑΣ ΒΥΘΟΥ (ΦΕΚ 58/Β/2014)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 271/2576/9-1-2014 <Θέσπιση Σχεδίου Διαχείρισης για την διενέργεια αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με το β.δ. 666/66)>.
21/01/14Κ.Υ.Α. 1649/45/14-1-2014: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΦΕΚ 45/Β/2014)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1649/45/14-1-2014 <Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας>.
21/01/14Κ.Υ.Α. 145026/10-1-2014: ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (ΦΕΚ 31/Β/2014)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 145026/10-1-2014 <Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα>.
21/01/14Υ.Α. Δ10/Β/Φ6.12.ΓΕΝ/ΟΙΚ.23981/4322/20-12-2013: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΦΕΚ 3432/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση Δ10/Β/Φ6.12.ΓΕΝ/ΟΙΚ.23981/4322/20-12-2013 <Λειτουργία επιτροπών καθορισμού λατομικών περιοχών>.
21/01/14ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»
--
20/01/14ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ <ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ> ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013
Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η απόφαση ένταξης των επιτυχόντων δικαιούχων παραγωγών στις Περιφερειακές Ενότητες Λακωνίας, Ηρακλείου, Αχαΐας, Κεφαλλονιάς, Λάρισας, Λασιθίου και Κορινθίας, που υπέβαλαν αίτηση για πενταετή ένταξη στο πλαίσιο της δράσης 1.2 <Βιολογική Κτηνοτροφία> του Μέτρου 2.1.4 <Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις> του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 <Αλέξανδρος Μπαλτατζής>.
20/01/14ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ <ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ> ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013
Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η απόφαση ένταξης των επιτυχόντων δικαιούχων παραγωγών στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Κοζάνης, Κυκλάδων, Λευκάδας, Πέλλας (Γιαννιτσά και Έδεσσα), Ροδόπης, Τρικάλων, Φωκίδας και Χίου, που υπέβαλαν αίτηση για πενταετή ένταξη στη δράση 1.1 <Βιολογική Γεωργία> του Μέτρου 2.1.4 <Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις> του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 <Αλέξανδρος Μπαλτατζής>.
20/01/14Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ
Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ υπέγραψε το τελικό σχέδιο προεδρικού διατάγματος με θέμα <Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) που βρίσκεται σε θαλάσσιες περιοχές του νομού Πιερίας>.
20/01/14Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Πάνω από 85.000.000 ευρώ το χρόνο, εκτιμάται ότι είναι το όφελος από τη μείωση των διοικητικών βαρών της οικονομίας, μέσα από την απλοποίηση των περιβαλλοντικών δανειοδοτήσεων
20/01/14Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας και του Σχεδίου Δράσης υλοποίησης των στόχων της και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 20 Ιανουαρίου 2014.
20/01/14
Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΫΛΟΤΟΜΙΑΣ
Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, υπέγραψε απόφαση για την συνέχιση του Ειδικού Προγράμματος <Πρόληψη Λαθροϋλοτομιών> για το έτος 2014.
20/01/14
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη των Αναθεωρημένων Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία για το μήνα Νοέμβριο 2013.
20/01/14
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τον μήνα Δεκέμβριο 2013.
20/01/14