Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 3ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
3ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (1/2014)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
03/01/14
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ
Την ανάγκη τήρησης των κανόνων της νομιμότητας και της διαφάνειας επισημαίνει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε για την ανάπλαση του Εθνικού Κήπου.
03/01/14ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Στην εν λόγω Ομάδα Εργασίας συμμετέχει και εκπρόσωπος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
31/12/13ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ.
Το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του Επιμελητηρίου κατέθεσε τις απόψεις του επί του Σχεδίου Νόμου <Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και λοιπές διατάξεις και αρμοδιότητες του Υπ.Α.Α.Τ.>.
31/12/13ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥΣ
Σε παρέμβαση προς την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας προχώρησε το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., για τα σοβαρά προβλήματα που προκαλούν οι αρουραίοι στις καλλιέργειες σιτηρών του νομού.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
02/01/14ΥΠ.ΑΝ.Α.: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση σχεδίου νόμου για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2014.
02/01/14Κ.Υ.Α. 1455/156373/16-12-2013: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ <ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ> (ΦΕΚ 3330/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1455/156373/16-12-2013 <Επιχορήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την υλοποίηση της πράξης <Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων> (Κωδικός Ο.Π.Σ.379473), προϋπολογισμού 3.210.000,00 ευρώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος <Ψηφιακή Σύγκλιση> του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και καθορισμός των όρων, του τρόπου καταβολής, των δικαιολογητικών και των διαδικασιών πληρωμής και ελέγχου της επιχορήγησης>.
02/01/14Υ.Α. 4925/158997/20-12-2013: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ (ΦΕΚ 3327/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 4925/158997/20-12-2013 Eφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών .
31/12/13ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ: Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Παρατίθεται η επικαιροποιημένη έρευνα του Γραφείου Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια για την αγορά ελαιολάδου στη Βουλγαρία.
31/12/13ΕΛ.Γ.Α.: ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
Με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους αγρότες αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), θέτει σε λειτουργία ολοκληρωμένο σύστημα παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης αγροτών.
31/12/13Υ.Α. 2071/159719/23-12-2013: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ <ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ)> (ΦΕΚ 3342/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2071/159719/23-12-2013 <Επιχορήγηση του <Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛ.Γ.Ο) − Δήμητρα> για την υλοποίηση της πράξης <ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ)> στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού> α) Στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (κωδ. ΟΠΣ 303157), Άξονας Προτεραιότητας 4, β) Στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (κωδ. ΟΠΣ 303159), Άξονας Προτεραιότητας 5, γ) Στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (κωδ. ΟΠΣ 303160), Άξονας Προτεραιότητας 6, με συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.).
31/12/13Κ.Υ.Α. 5833/155045/12-12-2013: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΦΕΚ 3324/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 5833/155045/12-12-2013 <Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 1234/2007 όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, την επισήμανση και παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα.>.
31/12/13Υ.Α. 6822/157346/18-12-2013: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ (ΦΕΚ 3305/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 6822/157346/18-12-2013 <1 2013="" 4861="">.
31/12/13Κ.Υ.Α. 7102/156660/17-12-2013: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ (ΦΕΚ 3302/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 7102/156660/17-12-2013 <Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 9315.1/01/2011/28−12−2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 338/14−2−2012 Β΄ και 948/27−3−2012 Β΄− Διορθώσεις Σφαλμάτων)>.
31/12/13Κ.Υ.Α. 7101/156653/17-12-2013: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ (ΦΕΚ 3301/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 7101/156653/17-12-2013 <Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδικασιών και ειδικών δικαιολογητικών χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την προμήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία, συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών (ERS)>.
30/12/13ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 112 <ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ> ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύξε νέα πρόσκληση για το Μέτρο 112 <Εγκατάσταση Νέων Γεωργών> ύψους 140 εκατ. € ώστε να μπορέσουν ενταχθούν άμεσα περισσότερα από 8.000 άτομα που επιθυμούν να ασχοληθούν με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
30/12/13ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ <ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ> ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013
Υπεγράφησαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 20 αποφάσεις με τις οποίες τροποποιούνται και επεκτείνονται έργα ενταγμένα στη Δράση 3.4 <Διατήρηση Γενετικών Πόρων στην Κτηνοτροφία>, του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007 – 2013.
30/12/13ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει ότι, από τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013, είναι διαθέσιμα για ανάληψη τα ποσά πληρωμής των δικαιούχων της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2008.
30/12/13ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α.
Ο ΕΛ.Γ.Α. προχωρά στην πληρωμή αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου, από διάφορα αίτια, ύψους 7,3 εκατ. Ευρώ, σε 5.686 παραγωγούς. Επίσης, θα προετοιμασθεί ώστε να συμπεριλάβει και το θέμα της ακαρπίας της ελιάς στο ετήσιο πρόγραμμα που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση για τις ζημιές του 2013 (ανεμοθύελλες κ.λ.π.).
30/12/13ΥΠ.ΑΝ.Α.: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το έργο της διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας είναι επένδυση της τάξεως των 45 εκατομμυρίων ευρώ και θα υλοποιηθεί με ιδιωτικούς πόρους. Θα δημιουργηθούν περισσότερες από 120 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά την 25ετή τουλάχιστον λειτουργία του, ενώ κατά την διετή περίοδο κατασκευής αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 150 θέσεις εργασίας.
30/12/13ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΩΡΑΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013)
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών της χώρας τον μήνα Οκτώβριο του 2013.
30/12/13ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία για το μήνα Οκτώβριο 2013.
30/12/13ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς) του μηνός Νοεμβρίου 2013.
30/12/13ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΑΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για το Εμπορικό Ισοζύγιο της χώρας τον Οκτώβριο του 2013.
30/12/13ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ειδικής έρευνας για τη μετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη.
30/12/13ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε, στα πλαίσια της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, τους δείκτες υποαπασχόλησης και εν δυνάμει πρόσθετου εργατικού δυναμικού.
30/12/13ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 - 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2013)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο του προγράμματος επέκτασης της διαθεσιμότητας των στατιστικών, παρουσιάζει το τριμηνιαίο Δελτίο Τύπου <Δείκτης Μισθών στο σύνολο της Οικονομίας>.
30/12/13Υ.Α. 4803/153138/10-12-2013: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ (ΦΕΚ 3256/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 4803/153138/10-12-2013 <Πρόγραμμα επιτήρησης καταρροϊκού πυρετού του προβάτου>.
30/12/13Υ.Α. 26984/19-12-2013: 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 112 <ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ> ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 (ΦΕΚ 3255/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 26984/19-12-2013 <2 112=""> του Άξονα 1 <Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας> του Π.Α.Α. 2007−2013 για το έτος 2014>.
30/12/13Υ.Α. 26983/19-12-2013: ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 112 <ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ> ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 (ΦΕΚ 3254/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 26983/19-12-2013 <Έγκριση Φακέλου Υποψηφιότητας Νέου Γεωργού− Οδηγού Συμπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας για τη 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 του καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου 1.1.2 <Εγκατάσταση Νέων Γεωργών> του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013>.
30/12/13Κ.Υ.Α. 4700/155211/13-12-2013: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΦΕΚ 3250/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση <Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 966/31538/ 3.3.13 με θέμα <Έγκριση πιστώσεων για την πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωσης (Μέτρα 211 και 212 του ΠΑΑ 2007−2013) έτους 2013> (ΦΕΚ 637/Β΄/20.3.2013)>.
30/12/13
Κ.Υ.Α. 6483/147581/28-11-2013: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΕΚ 3250/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 6483/147581/28-11-2013 <Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 368/45661/12.04.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1072/30.04.2013) <Καθορισμός Πλαισίου επίβλεψης Ιδιωτικών Φορέων Πιστοποίησης Γεωργικών Προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.>>.
30/12/13
Κ.Υ.Α. Α20/1835/151212/5-12-2013: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΦΕΚ 3221/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση Α20/1835/151212/5-12-2013 <Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/Α20/1609/14.4.2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 703/29.4.2011), σε συμμόρφωση με την oδηγία 2013/8/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 56/8/28.2.2013) για ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των γεωργικών και δασικών τροχοφόρων ελκυστήρων>.
Δημοσίευση σχολίου