Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Ημερίδα: «Προοπτικές απασχόλησης & δυνατότητες ίδρυσης επιχειρήσεων για ανέργους και νέους Επιστήμονες» - 4 Φεβρουαρίου 2014

Κεντρική Ημερίδα με θέμα: «Προοπτικές απασχόλησης & δυνατότητες ίδρυσης επιχειρήσεων για ανέργους και νέους Επιστήμονες» Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014
Ξενοδοχείο «ΚΥΨΕΛΗ» (Αγίου Νικολάου 2, Βόλος)
Για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας
ΠΡΑΞΗ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»


Όσοι/ες άνεργοι γωτεχνικοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου, εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή, να προσέρχονται τα παρακάτω σημεία και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από  13/1/2014 έως τις 31/1/2014:
-     στο ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ, Ξενοφώντος 1 - Βόλος, Τηλ.: 24210-39464
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ .

www.businessnet-magnesia.gr/
Δημοσίευση σχολίου