Αναζήτηση Αναρτήσεων

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

ΕΛΓΑ Απόφαση για τη διενέργεια διαγωνισμού για την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης

Απόφαση για τη διενέργεια διαγωνισμού για την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης
 Στον ΕΛΓΑ
 
Με στόχο τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου με την ένταξη νέων κινδύνων στους Κανονισμούς του ΕΛΓΑ και τη δικαιότερη κατανομή των εισφορών που αποτελούν κεντρικό στόχο της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ και της Διοίκησης του ΕΛΓΑ, ύστερα από συζητήσεις που διεξήχθησαν στην ομάδα εργασίας που ορίστηκε με Απόφαση του Προέδρου, κ. Βασίλη ‘Έξαρχου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνισμού για την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης.
Η αναλογιστική μελέτη θα περιλαμβάνει: 
1. Τον ύψος των εισφορών
2. Τη διερεύνηση της δυνατότητας ένταξης στους θεσμικά ασφαλιζόμενους κινδύνους, της μερικής ή ολικής απώλειας της ηρτημένης παραγωγής ή της μειωμένης καρπόδεσης, λόγω συνδυασμού «λοιπών δυσμενών αιτιών» για τις δενδρώδεις καλλιέργειες.
3. Την υποχρεωτική ασφάλιση της κάλυψης της ηρτημένης παραγωγής από το ζημιογόνο αίτιο της πυρκαγιάς
4. Την υποχρεωτική ή προαιρετική κάλυψη του κινδύνου του χαλαζιού στο στάδιο της ανθοφορίας των καρποφόρων δέντρων.
5. Την προαιρετική κάλυψη των ζημιών που προξενούνται από εντομολογικές προσβολές στην καλλιέργεια του βαμβακιού.
          Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
          Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ, ανταποκρινόμενο σε αιτήματα παραγωγών για παράταση του χρόνου παραλαβής των εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας (αντιπαγετικούς ανεμιστήρες, αντιχαλαζικά δίχτυα και συνδυαστικών με αντιχαλαζικά δίχτυα και αντιβρόχινες μεμβράνες), παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης παραλαβής της επιχορηγούμενης εγκατάστασης και των συνοδευτικών παραστατικών εκ μέρους των δικαιούχων για το πρόγραμμα του 2012 έως τις  30-04-2014 και τον χρόνο παραλαβής των παραπάνω μέσων ενεργητικής προστασίας έως τις  12-05-2014.
Δημοσίευση σχολίου