Αναζήτηση Αναρτήσεων

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Αγγελίες Για θέσεις Εργασίας Ανά την Ελλάδα

 
Ζητείται Υπεύθυνος παραγωγής από βιομηχανία τροφίμων.

Απαραίτητα προσόντα
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 8 χρόνια σε βιομηχανική μονάδα.
- Προϋπηρεσία 4 χρόνια τουλάχιστον στο τομέα του τροφίμου, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
- Καλή γνώση συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού.
- Αρίστη γνώση υπολογιστών.
- Αρίστη γνώση αγγλικών. Γνώση ιταλικών θα εκτιμηθεί.
- Απόφοιτος πανεπιστήμιου (ΑΕΙ/ΤΕΙ).
- Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες.
- Διαπροσωπικές, επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές ικανότητες.

Αρμοδιότητες
- Ευθύνη διοίκησης της παραγωγής και της διανομής των τελικών προϊόντων και των εμπορευμάτων
- Προγραμματισμός παραγωγής.
- Ανάληψη ενεργειών μείωσης λειτουργικού κόστους παραγωγής.
- Συνεργασία με τμήμα ποιότητας για επίτευξη στόχων ποιότητας, και ασφάλειας τροφίμων.
- Ευθύνη εύρυθμου σχεδιασμού και λειτουργίας παραγωγικής διαδικασίας και βελτιστοποίησης διαδικασιών παραγωγής.
- Παρακολούθηση και διαχείριση του αποθέματος των προϊόντων, Α' υλών.
- Εκπαίδευση και οργάνωση του προσωπικού.
- Επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων της λειτουργίας του εργοστασίου.
- Συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων.
Περιοχή: Αττική.

Αποστολή βιογραφικών

Πηγή: kariera.gr , AgroGreco

Ζητείται Τεχνολόγος Τροφίμων από εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.

Κύριες αρμοδιότητες
- Παρακολούθηση & διασφάλιση διαδικασιών παραγωγής.
- Τήρηση των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
- Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της παραγωγής.

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα
- Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων ή Χημείας.
- Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε βιομηχανία γαλακτοκομικών.
- Άριστη γνώση Αγγλικών.
- Άριστη γνώση Η/Υ.
- Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Προσφέρονται
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, δυναμικό περιβάλλον εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
Επωνυμία: "ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.", δραστηριοποιείται στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, με έδρα την Κόρινθο.

Περιοχή: Κόρινθος.

Αποστολή βιογραφικών

Πηγή: skywalker.gr , AgroGreco

Ζητείται Γεωπόνος με ειδίκευση στην Αγροτική Οικονομία από συμβουλευτική εταιρεία.

Περιγραφή θέσης
Γεωπόνος με ειδίκευση στην Αγροτική Οικονομία για την κάλυψη της θέσης Μελετητή - Συμβούλου Αγροτικών Επιχειρήσεων.
 
Απαραίτητα τυπικά δικαιολογητικά
- Πτυχίο Γεωπονικής Σχολής (Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας).
- Καλή Γνώση Αγγλικών.
- Άριστη γνώση Η/Υ (ECDL).
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
- Κάρτα Ανεργίας.

Επωνυμία: "Anodos Συμβουλευτική".

Περιοχή: Θεσσαλονίκη.

Αποστολή βιογραφικών

Πηγή: mycarriera.gr , AgroGreco

Ζητείται Τεχνολόγος Τροφίμων, Χημικός ή Βιολόγος από εμπορική τεχνική εταιρεία για το τμήμα πωλήσεων της περιοχής της Βόρειας Ελλάδας.

Απαραίτητα προσόντα
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ, εργατικότητα, ικανότητα επικοινωνίας και πειθούς, φιλοδοξία, σεμνότητα.
- Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος κάρτας ανεργίας και ηλικίας 30 και άνω.
Επωνυμία εταιρείας: "ΑΤΡΟΠΟΣ". Διαθέτει υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Για το πρώτο διάστημα συνεργασίας ο υποψήφιος συνεργάτης θα εργάζεται από το σπίτι του. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται στα γραφεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.

Παρέχονται
Μισθός & bonus, εταιρικό αυτοκίνητο, τηλέφωνο και φορητός υπολογιστής, διαρκής εκπαίδευση, μόνιμες προοπτικές επαγγελματικής/επιστημονικής εξέλιξης.

Περιοχή: Θεσσαλονίκη.

Αποστολή βιογραφικών

Πηγή: skywalker.gr , AgroGreco

Ζητείται Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Τροφίμων, από εταιρεία για την κάλυψη του πελατολογίου της στη Βόρεια Ελλάδα.

Πληροφορίες
Εμπορική εταιρεία που απευθύνεται σε γνωστές βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.
Επωνυμία: "Ανάδειξη".
 
Καθήκοντα θέσης
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί, ως πωλητής, με την ανάπτυξη των εταιρικών πωλήσεων στον τομέα ευθύνης του, αναφερόμενος στον εμπορικό διευθυντή της εταιρείας (Αθήνα).

Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχιούχος Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Τροφίμων.
- Απαραίτητη σχετική επαγγελματική εμπειρία από τις πωλήσεις σε χώρο σχετικό με το αντικείμενο σπουδών.
- Πελατοκεντρική προσέγγιση και εταιρική υπευθυνότητα, στόχευση στην επίτευξη αποτελεσμάτων.
- Άνεση στην επικοινωνία, την ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων και την υποστήριξη πελατών.
- Δυνατότητα ολιγοήμερων ταξιδιών στον τομέα ευθύνης.

Αποστολή βιογραφικού

Πηγή: skywalker.gr , AgroGreco

Κτηνίατρος στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτην/κης Καστοριάς
Πρόσληψη Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
Πηγή: Ιστοσελίδα του Φορέα

Ημερομηνία: 31-03-2014

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Γεωπόνος) στο ΑΠΘ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Καινοτομικής Δυναμικότητας με την Ενίσχυση της Εμπειρογνωμοσύνης και της Έρευνας στο Σχεδιασμό, τον Προγραμματισμό και τις Λειτουργίες των Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων Αγροτικών Προϊόντων» (GREEN-AgriChains), που χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ελευθέριο Θ. Ιακώβου, Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
Πηγή: Ιστοσελίδα του Φορέα

Ημερομηνία: 31-03-2014

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Αριστεία ΙΙ Trichoindo – Use of oviposition – induced plant volatiles by Trichogramma parasitoids» ενδιαφέρεται να καλύψει τις παρακάτω θέσεις

Ένα (1) άτομο κάτοχο πτυχίου Χημείας ή Γεωπονίας ή Βιολογίας Πανεπιστημιακού Τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής
Καταληκτική ημερομηνία:11/4/2014

Ένα (1) άτομο πτυχιούχο Γεωπόνο ή Βιολόγο ή Περιβαλλοντολόγο
Καταληκτική ημερομηνία:11/4/2014

Το ΤΕΙ Ηπείρου στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ»,ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τέσσερα (4) άτομα επιστημονικό προσωπικό για τη διδασκαλία case studies για το εαρινό εξάμηνο 2013-2014 ως ακολούθως

Δύο (2) άτομα για τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Άρτα)
Ένα (1) άτομο για τη Σχολή Τεχνολογίας ήχου και μουσικών οργάνων(Άρτα)
Ένα (1) άτομο για τη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων (Άρτα)
Καταληκτική ημερομηνία:15/4/2014
Στα πλαίσια της παραπάνω πράξης ενδιαφέρεται επίσης να συνεργαστεί, με επτά (7) άτομα επιστημονικό προσωπικό για συμμετοχή σε mentoring και business game του εαρινού εξαμήνου 2013-2014 ως ακολούθως

Δύο (2) άτομα για τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Άρτα)
Δύο (2) άτομα για τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Ένα (1) άτομο για τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Ένα (1) άτομο για τη Σχολή Τεχνολογίας ήχου και μουσικών οργάνων
Ένα (1) άτομο για τη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων
Καταληκτική ημερομηνία:15/4/2014

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Νανο- και Μικρο-βιοτεχνολογία κυτταρίνης: Εφαρμογές σε Βιομηχανίες Τροφίμων» που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός του Δ.Π.Θ., με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ, κα. Ευγενία Μπεζιρτζόγλου, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.
Καταληκτική ημερομηνία: 07-04-2014
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται:
• Ευγενία Μπεζιρτζόγλου, Καθηγήτρια Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης,
Τηλ 2552041149, 2552041173,
E-mail: e
Δημοσίευση σχολίου