Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟ ΙΝΣΤITOYTO ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ


Αγαπητοί Συνάδελφοι /σες,

σας κοινοποιώ συνημμένα  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από  το  Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών (ΙΕΑ) για την ανάθεση σε ανάδοχο φυσικό πρόσωπο με πτυχίο Τεχνολόγου γεωπονίας ή χημικού, και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά με σύμβαση έργου και με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «Sustainable strategies for the improvement of seriously degraded agriculturalareas:
 The example of Pistachia vera L.AGROSTRAT». 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο και στα τηλέφωνα του ΙΕΑ. 
με εκτίμηση 

Πολύκαρπος Λώλος

(Specialist Agronomist/Quality Manager of the Accredited Laboratory of SSIA)

----------------------------------------------------------------------------------Ministry of Rural Development and Food
Helenic Agricultural Organisation "Demeter"
Soil Science Institute of Athens (SSIA)
Address:  1 Sof. Venizelou Str., 14123, Lykovrisi, Greece
Mobile :   + 30.6983010285
Phone :   + 30.2102819059, 
              + 30.2102832031,
+ 30.2102817302,
             + 30.2102827202
Fax :     + 30.2102842129
e-mail :  pol_lolos@yahoo.gr (Personal) 
             ssia@otenet.gr (Business)  
Web:      www.ssia.gr
Δημοσίευση σχολίου