Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Η Τεχνική Προδιαγραφή ΕΤΕΠ Κλαδεμάτων Δέντρων


οι ΕΤΕΠ βρίσκονται εύκολα εδώ :


Το Πράσινο είναι η Σειρά 10.
Χρησιμότητα πάντως έχουν και οι σειρές 8 Υδραυλικά, 2 Χωματουργικά αλλά και διάφορες άλλες, διότι είναι ένα συνοπτικό σχολείο "άποψης" του πως κατασκευάζονται τεχνικά έργα και κατά συνέπεια του πως μπορούν να συναρμόζουν με αυτά τα δικά μας πονήματα, τα άποδα ζωντανά.

Οι ΕΤΕΠ είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε όλα τα δημόσια έργα.
Δημοσίευση σχολίου