Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ON LINE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

εθνόσημοΘεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308
Δ/ΝΣΗ E-mail:profession@geotee.gr"


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ON LINE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

         Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στην προσπάθειά του να συμβαδίσει με τις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής και να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στα μέλη του, προχώρησε στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πρωτοπόρου, για τα δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης, ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των δεδομένων του Αρχείου Μελών του Επιμελητηρίου, που δίνει την δυνατότητα στα ίδια τα μέλη του, σε ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον και με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφαλείας:

                1) να ελέγχουν και να επικαιροποιούν τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην καρτέλα τους στο «Αρχείο Μελών» του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

                2) να παρακολουθούν εύκολα τα οικονομικά στοιχεία της καρτέλας τους και

                3) να υποβάλουν, χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατίες, την Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος.
    Πιο συγκεκριμένα, στην ηλεκτρονική σελίδα onlinegeotee.gr, λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2014 το «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.». Το μέλος που θα εισέλθει στο σύστημα για πρώτη φορά, θα πρέπει να προβεί απαραίτητα στη διαδικασία αρχικής εγγραφής προκειμένου να έχει πρόσβαση στη προσωπική του καρτέλα, ενώ τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη συνδέονται στο σύστημα χρησιμοποιώντας «Όνομα Χρήστη» και «Κωδικό» που έχουν ήδη επιλέξει.

    Με την επιτυχή σύνδεση στο σύστημα, το μέλος ενημερώνεται στην πρώτη οθόνη καταρχήν για εκκρεμότητες, όπως πιθανό οικονομικό υπόλοιπο προς τακτοποίηση, ή την αναγκαιότητα υποβολής Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, τις οποίες μπορεί να διεκπεραιώσει εύκολα, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

    Εάν επιθυμεί να διαχειριστεί όλες τις δυνατότητες του νέου αναβαθμισμένου συστήματος, αρκεί να επιλέξει στα αριστερά της οθόνης το σύμβολο με το σταυρό στην ενότητα «Μέλη». Τα αιτήματα που υποβάλλει, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα αρμόδια στελέχη του συστήματος που έχουν την δικαιοδοσία της έγκρισης. Τα μέλη θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την εξέλιξη των αιτημάτων τους.

    Με τον παραπάνω τρόπο, γίνεται ευκολότερη η επικοινωνία των μελών με το Επιμελητήριο, αποφεύγονται, κατά το δυνατόν, τυχόν λαθεμένες καταχωρήσεις, ενώ μειώνεται η γραφειοκρατία και η σπατάλη πολύτιμου χρόνου. Στον παραπάνω κόμβο υπάρχουν οδηγίες για την εύκολη σύνδεση στο σύστημα, όπως και την υποβολή των αιτημάτων.

    Προκειμένου λοιπόν να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η σύνταξη του επικαιροποιημένου Μητρώου Απασχολουμένων που είναι υποχρεωμένο πλέον να τηρεί το Επιμελητήριο και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι που έχουν λάβει Βεβαίωση Αναγγελίας Έναρξης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος και όσοι έχουν λάβει Βεβαίωση Συνέχισης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος να εισέλθουν στο σύστημα, να ελέγξουν τα δεδομένα που είναι καταγεγραμμένα στη καρτέλα τους, ώστε να γίνουν ΑΜΕΣΑ όλες οι τυχόν απαραίτητες διορθώσεις.

    Τέλος, για την έγκαιρη εξυπηρέτηση σας χωρίς αναμονές στο τηλεφωνικό κέντρο, εάν χρειαστείτε οποιαδήποτε τεχνική διευκρίνιση για την σύνδεση σας στο online σύστημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην αρχική οθόνη σύνδεσης ή εγγραφής τον σύνδεσμο «Δε μπορώ να συνδεθώ!», που βρίσκεται κάτω από το εκάστοτε πλαίσιο εισαγωγής προσωπικών στοιχείων σύνδεσης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, προκειμένου να υποβάλλεται το ερώτημα σας. Ανάλογο πλαίσιο βοήθειας υπάρχει και μέσα στην προσωπική καρτέλα των μελών στην ενότητα «Βοηθητικά» -> «Αναφορά Προβλήματος Χρήσης».
Αρχική Πιστοποίηση
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Προσωπικού Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Π.Μ.Σ. "ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:
«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Γ.Φ.Π.Α.Π.), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015, διάρκειας 2 (δύο) εξαμήνων (πλήρους φοίτησης) ή 4 (τεσσάρων) εξαμήνων (μερικής φοίτησης), στις κατευθύνσεις:
  1. Γενετική Βελτίωση και Βιοτεχνολογία Φυτών με έμφαση στην Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού και την Ποιότητα Τροφίμων
  2. Φυτική Παραγωγή και Περιβάλλον
  3. Φυτιατρική και Περιβάλλον
  4. Γεωργική Μηχανική - Διαχείριση Φυσικών Πόρων
  5. Διαχείριση Περιβάλλοντος
Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών και Περιβαλλοντικών Τμημάτων, Τμημάτων Θετικών και Οικονομικών Επιστημών των ΑΕΙ, εφόσον έχουν βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο του έξι (6,00). Επίσης πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ, εφόσον έχουν βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο του έξι και πενήντα εκατοστά (6,50) και μετά από επιτυχή εξέταση οκτώ (8) προπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία θα επιλεγούν από κατάλογο 12 μαθημάτων για την κάθε κατεύθυνση.
Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 16, του νόμου 2327/95 και του άρθρου 4 του νόμου 3685/2008. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που θα συγκεντρώσει ο/η κάθε υποψήφιος/α και αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εξετάζονται γραπτώς.
Tα δίδακτρα του Π.Μ.Σ., για τον κύκλο πλήρους παρακολούθησης ανέρχονται σε 1.000 Ευρώ για το πρώτο εξάμηνο και 1.000 Ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο (συνολικό κόστος 2.000 Ευρώ). Για τον κύκλο μερικής παρακολούθησης τα δίδακτρα ανέρχονται σε 1000 Ευρώ για το πρώτο έτος σπουδών και 1.000 Ευρώ για το δεύτερο έτος (συνολικό κόστος 2.000 Ευρώ).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν:
1.       Αίτηση στη  Γραμματεία του Τμήματος Γ.Φ.Π.Α.Π. (χορηγείται από τη Γραμματεία).
2.       Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Tαυτότητας (νομίμως επικυρωμένο).
3.       Αντίγραφο Πτυχίου (για τους πτυχιούχους) (νομίμως επικυρωμένο).
4.       Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
5.       Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο).
6.       Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, (Proficiency). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εξετάζονται γραπτώς.
7.       Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου και το δημοσιευμένο έργο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων.

Πληροφορίες σχετικά με τα Δικαιολογητικά Υποβολής στα:

Τηλέφωνα: 24210 93006, 24210 93112,  FAX: 24210 93112.

Ιστοσελίδα:  http://agrograd.agr.uth.gr

Διεύθυνση: Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία, 384 46, Μαγνησία

8.       Δύο συστατικές επιστολές, που θα αποσταλούν απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος Γ.Φ.Π.Α.Π.  ή θα προσκομισθούν από τους υποψηφίους σε σφραγισμένο φάκελο.

 Η  υποβολή αιτήσεων θα γίνει από 16 Ιουνίου έως
12 Σεπτεμβρίου 2014
Η διεξαγωγή της συνέντευξης και των εξετάσεων στην Αγγλική γλώσσα θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2014.


Ο Πρόεδρος
του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Αναπληρωτής Καθηγητής  Αθανάσιος Σφουγγάρης

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Προβλήματα στη βαθμολόγηση των σχεδίων δράσης του μέτρου 112 Εγκατάσταση Νέων ΑγροτώνΘέμα: «Προβλήματα στη βαθμολόγηση των σχεδίων δράσης του μέτρου 112 Εγκατάσταση Νέων Αγροτών του ΠΑΑ 2007-2013»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
          Βρισκόμαστε στη λήξη της περιόδου υποβολής των Σχεδίων Δράσης Νέων Αγροτών για την 2η προκήρυξη του μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013. Ενός προγράμματος που στηρίχθηκε ενεργά τόσο από την ηγεσία και τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες, όσο και από τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς μελετητές και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τα κατά τόπους παραρτήματά του. Η στήριξη από όλους μας ήταν προφανής διότι πολλοί συμπολίτες μας βρισκόμενοι σε μία παρατεταμένη οικονομική κρίση εναπόθεσαν τις ελπίδες τους σε αυτό το πρόγραμμα για την επαγγελματική τους αποκατάσταση στον αγροτικό τομέα. Λίγες όμως μέρες πριν την λήξη των αιτήσεων ανακύπτει ένα μείζον θέμα που ανατρέπει τον επαγγελματικό προγραμματισμό αυτών των ανθρώπων και σβήνει τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον.
Συγκεκριμένα το θέμα έχει ως εξής. Με την υπ. αριθμ. 26983/19-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΓΒ-3ΩΠ) Υπουργική Απόφαση έγκρισης καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες του συνημμένου Φακέλου Υποψηφιότητας - Οδηγού Συμπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας, που αφορά τη 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014, στο καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013. Σε αυτή την απόφαση και συγκεκριμένα στην σελ. 28 παρ. Α.3 αναφέρονται ρητά τα εξής: «Για τους σκοπούς της εφαρμογής του Μέτρου 112 ως προς την ιδιοκτησία και αρχηγία οικογενειακών εκμεταλλεύσεων ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται μισθώσεις μεταξύ των συζύγων».
          Με βάση λοιπόν τα όσα αναγράφονται στην παραπάνω υπουργική απόφαση και μετά από τις προφορικές διαβεβαιώσεις των Περιφερειών (κατά τόπους ΔΑΟΚ) και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι Γεωτεχνικοί μελετητές - σύμβουλοι των υποψηφίων νέων αγροτών και συντάκτες των σχεδίων δράσεων νέων Αγροτών και του φακέλου υποψηφιότητας τους, συμβούλεψαν τους πελάτες τους αναλόγως. Δηλαδή στο να προχωρήσουν, όλον αυτόν τον καιρό, στις σχετικές μεταβιβάσεις ή αγορές γης, ζώων (στον ή στην σύζυγο από τον γονέα), να μην προσκομίσουν ενοικιαστήρια συμβόλαια και γενικότερα να προβούν στο ανάλογο προγραμματισμό και προετοιμασία. Σκοπός αυτών των ενεργειών ήταν να βαθμολογηθούν ως κριτήρια ένταξης και τα ποσοστά εισοδήματος προερχόμενα από ιδιοκτησίες του ή της συζύγου αφού προγενέστερα με τις ανάλογες ενέργειες έγιναν ιδιόκτητες στον ή στην σύζυγο του υποψηφίου νέου αγρότη.
          Το πρόβλημα όμως ανέκυψε λίγες ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής του φακέλου ενίσχυσης νέου αγρότη με το υπ. αριθ. πρωτ. 11100/29-05-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΚΒ-ΞΚΠ) έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ κ. Ιατρίδη. Με το έγγραφο αυτό γίνονταν «οι διευκρινίσεις όσον αφορά τα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας και την επιλεξιμότητα στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης του Μέτρου 112 έτους 2014». Συγκεκριμένα στην 2η παράγραφο αυτού σε παρένθεση διευκρινίζεται ότι «δεν βαθμολογείται η κατοχή από τον υποψήφιο γεωργικής έκτασης κατά ψιλή κυριότητα ή επικαρπία καθώς και η ιδιόκτητη γεωργική έκταση του/της συζύγου του υποψηφίου». Η διευκρινιστική αυτή όμως έρχεται σε άμεση αντίθεση με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση που σας αναφέραμε παραπάνω (χωρίς να μπορεί να την τροποποιήσει) όπου τονίζονταν ότι «η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων». Η διευκρινιστική αυτή δημιουργεί σύγχυση στους αξιολογητές, έντονες αδικίες για τους υποψηφίους, έξοδα τα οποία έγιναν άσκοπα ( π.χ. έξοδα μεταβιβάσεων η αγοραπωλησιών κ.λ.π.) και άνιση μεταχείριση μεταξύ των 2 συζύγων.


            κ. Υπουργέ,
Επειδή η αδικία και η σύγχυση που πρόκειται να δημιουργηθεί λόγω των παραπάνω θα διογκωθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας, όταν οι υποψήφιοι νέοι αγρότες θα διαπιστώνουν το μέγεθος της αδικίας στρέφοντας τα πυρά τους προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πιστεύουμε ότι είτε είναι στη δική σας δικαιοδοσία είτε στη δικαιοδοσία του αρμόδιου Ειδικού Γραμματέα οφείλετε να αποτρέψετε τη σύγχυση και την αδικία που θα δημιουργηθεί.
          Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.   

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
του ΓΕΩΤΕ.Ε.
Ανατολικής Μακεδονίας
Ζαφείρης Μυστακίδης

Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ - Εγγραφές

 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΦΑΦ) ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΑΕ)»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Οι εγγραφές για τον 8ο κύκλο ξεκίνησαν 
Λόγω του συνεχιζόμενου μεγάλου ενδιαφέροντος για το σεμινάριο, σας ενημερώνουμε ότι από 1/6/2014 ξεκινούν οι εγγραφές για τον 8ο κύκλο, η έναρξη του οποίου τοποθετείται στις αρχές του ερχόμενου Οκτωβρίου. 
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια σφαιρική και ολοκληρωμένη θεωρητική, αλλά κυρίως πρακτική τεχνογνωσία στον τομέα των Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών και των Αιθερίων Ελαίων όπως: Απασχολούμενους στην Πρωτογενή Παραγωγή Αγροτικών Προϊόντων (Αγρότες – Παραγωγοί), Μεταποιητές Αγροτικών Προϊόντων, Τεχνολόγους Φυτικής Παραγωγής, Γεωπόνους, Τεχνολόγους Τροφίμων, Βιολόγους, Δασολόγους, Χημικούς, Φαρμακοποιούς, Έμπορους ΦΑΦ, Φυτωριούχους κ.ά.
Αυτό το πρόγραμμα / σεμινάριο Επιμόρφωσης – Κατάρτισης είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, είναι διάρκειας 103 ωρών (από τις οποίες περίπου οι μισές είναι πρακτική άσκηση) και 10 ECTS (Ευρωπαϊκών Μονάδων Εκπαίδευσης), έχει κόστος 700 ευρώ - σε δύο ισόποσες δόσεις των 350  ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και βιβλία αξίας 120 ευρώ που διατίθενται δωρεάν στους σπουδαστές.
Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να τα παρακολουθήσουν, τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιούνται επί 10 εβδομάδες, κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στο www.seminariaaromatikonfiton.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά (πληροφορίες κα Γαβριέλη Χρυσή  τηλ. 2310 997644 και 6976452714) - από την ιστοσελίδα - και τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα, και εφόσον υπάρχουν τα ακόλουθα: 2. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας, 3. Τίτλοι σπουδών, 4. Πιστοποιητικά τίτλου σπουδών ξένων γλωσσών .

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

ΑγροΤύπος της εβδομάδας: Ελαιόλαδο, πως διαμορφώνονται οι εξαγωγές στις αγορές της Ρωσίας, της Κίνας και της Αμερικής

ΑγροΤύπος της εβδομάδας
ΑγροΤύπος της εβδομάδας
30 Μαΐου - 5 Ιουνίου
κλικ αριστερά για να διαβάσεις!
Στον ΑγροΤύπο της εβδομάδας μπορείς να διαβάσεις:
Ελαιόλαδο: Πως διαμορφώνονται οι εξαγωγές στις αγορές της Ρωσίας, της Κίνας και της Αμερικής.
Τρία νέα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων, προϋπολογισμού άνω των 10 εκατ. ευρώ, ενέκρινε η Κομισιόν.
Europech 2014: Προβλέψεις για την ευρωπαϊκή παραγωγή στα ροδάκινα και στα νεκταρίνια.
Με πλειστηριασμό απειλούνται 25.566 οφειλέτες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ και 392 επιχειρήσεις (και άλλες ειδήσεις από την Ελλάδα).
Αύξηση καταγράφουν οι εξαγωγές ελληνικού βαμβακιού στην Τουρκία (και άλλες διεθνείς ειδήσεις).
Ο αγροδιατροφικός κλάδος ανάμεσα στους τομείς που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα κονδύλια από το νέο ΕΣΠΑ 2014/2020 (και άλλες οικονομικές ειδήσεις).
Την φθίνουσα πορεία της ελληνικής αγελαδοτροφίας κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Γάλακτος (και άλλες επιχειρηματικές ειδήσεις).
Περί Λαχανόκηπου: Κολοκυθάκια. Επισημάνσεις και καλλιεργητικές φροντίδες μετά τη σπορά ή τη φύτευση στην οριστική τους θέση.
Εκδηλώσεις, αγγελίες και η αγροτική επικαιρότητα της εβδομάδας
 http://www.agrotypos.gr/

Η θρεπτική - διατροφική αξία που έχει το γάλα. Παγκόσμια ημέρα γάλακτος


 
της Κλεοπάτρας Ζουμπουρλή
(μορ. βιολόγος, medlabnews.gr)
Την θρεπτική αξία του γάλακτος έχει σκοπό να προωθήσει η Παγκόσμια Ημέρα του Γάλακτος η οποία σε όλο τον κόσμο εορτάζεται την 1η Ιουνίου.
Να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) δημιούργησε αυτή την ημέρα το 2001, για να αναδεικνύονται οι αξίες του γάλακτος, όπως: η φυσική προέλευση του, η θρεπτική του αξία, τα πολλά και νόστιμα γαλακτοκομικά προϊόντα που απολαμβάνουν τόσοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και η οικονομική σημασία του γάλακτος για τις αγροτικές περιοχές και την τροφική αλυσίδα στο σύνολο της.
Το γάλα είναι μια πολύ πλούσια, υψηλής διατροφικής αξίας τροφή, που έχουμε ανάγκη από πολύ μικροί για να κτίσουμε και να διατηρήσουμε έναν υγιή και γερό οργανισμό
Το γάλα περιέχει μεγάλη ποικιλία συστατικών, (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, άλατα και βιταμίνες) σε υψηλή συγκέντρωση και άμεσα διαθέσιμων για αφομοίωση από τον οργανισμό.
Η μεγάλη σημασία του γάλατος και των προϊόντων του στη ανάπτυξη και διατήρηση της υγείας, σε όλα τα στάδια της ζωής (παιδική, εφηβική, ενήλικη) υπογραμμίζεται και από τις συστάσεις Διεθνών Οργανισμών Υγείας που ξεχωρίζουν τα Γαλακτοκομικά ως ιδιαίτερη ομάδα τροφίμων συστήνοντας την κατανάλωση 2 ή 3 μερίδων καθημερινά στο πλαίσο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Πρωτεϊνες

Οι πρωτεϊνες αποτελούν το βασικό δομικό συστατικό του οργανισμού. Διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του καθώς και την ανάπτυξη των μυών. Πρόσληψη 2 ποτηριών γάλακτος την ημέρα καλύπτει το 25% των ημερήσιων αναγκών ενός μέσου ανθρώπου σε πρωτεϊνη.

Καζεϊνη

Το γάλα είναι το μοναδικό τρόφιμο στη φύση που περιέχει την υψηλής βιολογικής σημασίας πρωτεΐνη, γνωστή ως καζεΐνη.
Η διατροφική αξία της καζεϊνης ξεπερνά την κλασσική έννοια της θρεπτικότητας και επεκτείνεται στην λειτουργικότητα και την επίδρασή της στη φυσιολογία και στην υγεία του οργανισμού. Σύμφωνα με τα δεδομένα νεώτερων επιστημονικών ερευνών, τα πεπτίδια που προέρχονται από την καζεΐνη έχουν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες ιδιότητες:
• Ενισχύουν τη φυσική άμυνα του οργανισμού
• Ρυθμίζουν τη σωστή πίεση του αίματος
• Βοηθούν στην αντιμετώπιση του στρες
Έχει δειχθεί επίσης ότι τα πεπτίδια που προέρχονται από την καζεϊνη έχουν και καταπραϋντικές ιδιότητες. Αυτό εξηγεί τη συνήθεια του μέσου καταναλωτή να δίνει ένα ποτήρι γάλα στο ανήσυχο παιδί.

Λακτόζη

Το γάλα είναι το μοναδικό τρόφιμο στη φύση που περιέχει τον υδατάνθρακα λακτόζη. Η λακτόζη διασπάται με αργό ρυθμό στον οργανισμό σε γλυκόζη και γαλακτόζη και αποτελεί σημαντική πηγή ενέργειας για τον οργανισμό.

Η μοναδικότητα της λακτόζης συνίσταται επίσης στο γεγονός ότι τα προϊόντα διάσπασής της (γαλακτόζη), χρησιμοποιούνται στη
σύνθεση ουσιών που αποτελούν συστατικά του αναπτυσσόμενου εγκεφάλο
υ και των νεύρων των παιδιών.

Το γάλα είναι μια θαυμάσια πηγή βιταμινών.
Το σημαντικό γεγονός είναι ότι το γάλα περιέχει λιποδιαλυτές και υδατοδιαλυτές βιταμίνες
. Οι περισσότερες τροφές, όπως π.χ. τα λαχανικά και τα φρούτα περιέχουν κυρίως υδατοδιαλυτές βιταμίνες, ενώ το λάδι της ελιάς μόνο λιποδιαλυτές. Δύο ποτήρια γάλα καλύπτουν σημαντικό ποσοστό των ημερήσιων αναγκών σε βιταμίνες Α, Β12, Β1,Β3, Παντοθενικό οξύ. Το γάλα, σε σύγκριση με άλλα ζωϊκά προϊόντα, περιέχει επίσης και μικρή ποσότητα βιταμίνης C, πολύτιμο αντιοξειδωτικό και απαραίτητη για τον σχηματισμό και τη ανάπτυξη των ιστών.

• Η βιταμίνη Α βοηθά στην ανάπτυξη και στην όραση.
• Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β είναι σημαντικές για την ανάπτυξη, το νευρικό σύστημα και τον σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων
.
 
Ασβέστιο


Η κατανάλωση των γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελεί την κύρια πηγή εξασφάλισης στον οργανισμό της αναγκαίας ποσότητας Ασβεστίου (π.χ 2 ποτήρια γάλα καλύπτουν το 75% των ημερήσιων αναγκών σε Ασβέστιο).
Η περιεκτικότητα του γάλακτος σε ασβέστιο και η ευκολία με την οποία απορροφάται από τον οργανισμό, σε σχέση με τη πτωχή απορροφησιμότητα των φυτικών πηγών ασβεστίου, βοηθούν στο «χτίσιμο» και στην προστασία του σκελετού από την οστεοπόρωση και στην εξασφάλιση της υγείας των δοντιών.

Το ασβέστιο χρησιμεύει επίσης

• στη διατήρηση της κανονικής πίεσης του αίματος
• στην μετάδοση των νευρικών ερεθισμάτων και στη σύσπαση των μυών

Ασβέστιο, σύμμαχος στο αδυνάτισμα;

Εκτός από τις παραπάνω ιδιότητες του Ασβεστίου, πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση 1000 – 1200 mg Ασβεστίου (3-4 μερίδες ημι- και αποβουτυρωμένων γαλακτοκομικών καθημερινά) φαίνεται να συνεισφέρει στη ρύθμιση του σωματικού βάρους και στην απώλεια λίπους.

Ενδεικτική μέση περιεκτικότητα του αγελαδινού γάλακτος σε σημαντικά κύρια και δευτερεύοντα συστατικά.

 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΕ
ΚΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΕ
ΚΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ
Κύρια συστατικά
Βιταμίνες
Νερό (%)
87,3
Βιταμίνη Α (mg/L)
0.4
Λακτόζη (%)
4,60
Βιταμίνη D (mg/L)
0.0006
Λίπος (%)
3,90
Βιταμίνη Ε (mg/L)
0.98
Πρωτεΐνη (%)
3,25
Θειαμίνη, Β1 (mg/L)
0.44
Ανόργανα συστατικά  (%)
0,65
Ριβοφλαβίνη, Β2 (mg/L)
1.75
Ανόργανα συστατικά
Νιασίνη (mg/L)
0.94
Ασβέστιο (mg/100g)
125
Παντοθενικό οξύ (mg/L)
3.46
Φώσφορος (mg/100g)
100
Βιταμίνη Β6 (mg/L)
0.64
Κάλιο (mg/100g)
150
Βιοτίνη (mg/L)
0.031
Νάτριο (mg/100g)
44
Φυλλικό οξύ (mg/L)
0.050
Μαγνήσιο (mg/100g)
13
Βιταμίνη Β12 (mg/L)
0.0043
Ψευδάργυρος (μg/kg)
3900
Βιταμίνη C (mg/L)
21.1
Σίδηρος (μg/kg)
200
πηγή: http://medlabgr.blogspot.com/ - naturahellas.blogspot.gr