Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΜΣ "ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ              
                              Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο:
«Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος»
Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Την  Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 19:00 στο Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην οδό Φυτόκου, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σφουγγάρη Αθανάσιου και του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Καθηγητή κ. Παπαδόπουλου Νικόλαου. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα διένυσε με επιτυχία το πρώτο χρόνο λειτουργίας του ενώ έχει ξεκινήσει ο νέος κύκλος σπουδών με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το διάστημα από 16 Ιουνίου έως 12 Σεπτεμβρίου 2014.Στην εκδήλωση αναφέρθηκαν οι στόχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και αναλύθηκαν οι Πέντε Κατευθύνσεις του από τους Συντονιστές της κάθε Κατεύθυνσης και συγκεκριμένα

·         Κατεύθυνση Ι:  «Γενετική Βελτίωση και Βιοτεχνολογία Φυτών με έμφαση στην Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού και την ποιότητα Τροφίμων», Καθηγητής κ. Χα Αβραάμ.

·         Κατεύθυνση ΙΙ: «Φυτική Παραγωγή και Περιβάλλον», Καθηγητής κ. Νάνος Γεώργιος.

·         Κατεύθυνση ΙΙΙ: «Φυτιατρική και Περιβάλλον» Αναπληρωτής  Καθηγητής κ. Αθανασίου Χρήστος .

·         Κατεύθυνση ΙV: «Γεωργική Μηχανική και Διαχείριση Φυσικών Πόρων», τη συγκεκριμένη Κατεύθυνση λόγω απουσίας της Συντονίστριας Καθηγήτριας κας. Δημήρκου Ανθούλας, παρουσίασε ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. κύριος Παπαδόπουλος Νικόλαος.

·         Κατεύθυνση V: «Διαχείριση Περιβάλλοντος», Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Σφουγγάρης Αθανάσιος.

                                  

Εισηγήσεις έγιναν από τους  Προέδρους των Γεωπονικών Συλλόγων Μαγνησίας και Λάρισας κ. Λάμπρο Κωνσταντίνο και κ. Σοφολόγη Δημήτριο αντίστοιχα, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις προσδοκίες-απαιτήσεις των μελών των Συλλόγων τους από τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Γεωπονικές Επιστήμες, την διασύνδεση του μεταπτυχιακού με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας καθώς επίσης και στις μελλοντικές κατευθύνσεις, που αυτές πρέπει να ακολουθήσουν.

Τέλος η παρουσίαση αυτή έκλεισε με μια εποικοδομητική συζήτηση των μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας με τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου και της τοπικής κοινότητας του Βόλου, τους φοιτητές και λοιπούς παρευρισκόμενους πάνω στα θέματα και τις κατευθύνσεις του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
                                                                                 

                                                                    Με εκτίμηση                              
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ , Καθηγητής
Νικόλαος Παπαδόπουλος
Δημοσίευση σχολίου