Αναζήτηση Αναρτήσεων

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ για την Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικής Γεωργίας και της χρήσης Νέων Τεχνολογιών

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 6: Επιλογή Ωφελούμενων και Διάγνωση Αναγκών Υποστήριξης-Εκπαίδευσης, της εγκεκριμένης Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Αύξησης της Απασχόλησης στην Θεσσαλία μέσα από την Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικής Γεωργίας και της χρήσης Νέων Τεχνολογιών», που υλοποιείται από την "Α.Σ. για την Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικής Γεωργίας στην περιοχή της Θεσσαλίας", σας αποστέλλουμε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Δυνητικά Ωφελούμενους και την Αίτηση Υποψήφιου Ωφελούμενου και σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του έργου www.inno-agro.gr.

Η προθεσμία συλλογής αιτήσεων είναι μέχρι την Τετάρτη 10/09/2014, στα σημεία ανά περιοχή που αναγράφονται στην πρόσκληση.
 
Κατεβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9-2014

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ Υποψήφιου Ωφελούμενου στο πλαίσιο Προγράμματος.

ΤΟΠΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9-2014

Δημοσίευση σχολίου