Αναζήτηση Αναρτήσεων

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ «Αστικές Αναπλάσεις & Πράσινος Σχεδιασμός»

 Πρόγραμμα επιμόρφωσης ΠΕΓΑ
Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Αστικές Αναπλάσεις & Πράσινος Σχεδιασμός» που διοργανώνεται από το Τμήμα Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η ιστοσελίδα του προγράμματος είναι http://pega-urban.uth.gr και η κατάθεση των αιτήσεων παρακολούθησης έχει αρχίσει από την 1η Σεπτεμβρίου..

Αστικές Αναπλάσεις & Πράσινος Σχεδιασμός ProkirixiPEGA 2nd Period

Δημοσίευση σχολίου