Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

Διοργάνωση σειράς συνεδρίων από το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας - Υδάτινου Περιβάλλοντος Παν. Θεσσαλίας

Αξιότιμες κυρίες/αξιότιμοι κύριοι
Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφάσισε σε συνεργασία με τον “Πανελλήνιο Σύλλογο Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑ.Σ.Τ.Ι.)”, την από κοινού διοργάνωση σειράς συνεδρίων με την ονομασία:
«Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος – “HydroMedit”»
Το πρώτο θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο, στις 13-15 Νοεμβρίου 2014.
Όλο το επιστημονικό πρόγραμμα των εργασιών του συνεδρίου έχει εκπονηθεί βασισμένο στα Διεθνή πρότυπα, με γνώμονα τη προβολή του επιστημονικού έργου, τις παραγωγικές δυνατότητες του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας της χώρας μας και την προαγωγή της αειφόρου χρήσης των υδάτων.
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ήδη, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον υπηρεσιακοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διεύθυνσης Αλιείας, καταξιωμένοι επιστήμονες από την Ευρώπη, τη πλειονότητα των Μεσογειακών, των Παρευξείνιων Χωρών καθώς και επιστήμονες από τρίτες Χώρες (Αραβικές κτλ). Παράλληλα, πλήθος δορυφορικών επαγγελματιών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στις εργασίες του Συνεδρίου.
Εκτιμούμε ότι οι εργασίες του HydroMedit 2014, αποτελούν ιδιαίτερη ευκαιρία για ενημέρωση σε θέματα του κλάδου, παρέχουν ευκαιρία επικοινωνίας με εξειδικευμένους επιστήμονες καθώς και με το σύνολο των επιχειρήσεων που εμπλέκονται δορυφορικά με το κλάδο.
Περιμένοντας με χαρά τη θετική σας ανταπόκριση στο κάλεσμά μας, παρακαλούμε όπως αναζητήσετε πληροφορίες για το Συνέδριο στο επίσημο site . Επίση συνημμένα θα βρείτε την φόρμα εγγραφής.
http://hydromedit2014.apae.uth.gr/index.php/el/
Με εκτίμηση,
Χρίστος Νεοφύτου
Καθηγητής M.Sc., Ph.D.
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Με εντολή της οργανωτικής επιτροπής, Επίσημη Γραμματεία του Συνεδρίου,
ASA Congresses & Gala
Fax: 2411116549
Δημοσίευση σχολίου