Αναζήτηση Αναρτήσεων

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

ΟΠΕΚΕΠΕ Κατανομή εκτάσεων για βοσκοτόπους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

A. «Πρόσκληση δήλωσης στοιχείων ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων  για το έτος 2015»
Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατανομής εκτάσεων για βοσκοτόπους όπως αποτυπώνονται στον θεματικό χάρτη του ΟΣΔΕ για σκοπούς  Κοινοτικών Ενισχύσεων παρακαλούμε όπως ενημερωθούν οι  κτηνοτρόφοι για άμεση υποβολή των  αιτήσεων  τους μέσω της εφαρμογής ΕΑΕ 2015 (αίτηση ΟΣΔΕ μέσω των πιστοποιημένων φορέων υποβοήθησης αγροτών), μέχρι και την Παρασκευή 17 Απριλίου που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:
1.      Δήλωση ζωικού κεφαλαίου υποδεικνύοντας και την ακριβή θέση της μόνιμης σταβλικής εγκατάστασης
2.      Δήλωση σταβλικής εγκατάστασης μετακίνησης στον τόπο όπου πρόκειται να μετακινηθεί καθώς και του ζωικού κεφαλαίου που θα μετακινήσει.
3.      Κατάθεση και σκανάρισμα των παρακάτω δικαιολογητικών για βοσκότοπους που νέμεται την χρήση «ιδιωτικούς», συμπεριλαμβανομένων και των ενοικιαζόμενων από ιδιώτες ή ΝΠΙΔ, και ψηφιοποίηση τους στην ΕΑΕ 2015:
·         Βεβαίωση από τις Αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (Δασικές Υπηρεσίες, Περιφέρειες/Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.) για την χρήση της έκτασης
·         Τοπογραφικό Διάγραμμα στο ΕΓΣΑ 87, θεωρημένο από την Δημόσια Υπηρεσία διαχείρισης της έκτασης κατόπιν χαρακτηρισμού της χρήσης αυτής (δεν απαιτείται σκανάρισμα).
B. «Διαδικασία ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων Τηλεπισκόπησης για το ειδικό καθεστώς βαμβακιού»

Σχετικά με τις ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων Τηλεπισκόπησης 2014  για το ειδικό καθεστώς βαμβακιού  σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί ανάρτηση των αποτελεσμάτων στις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις, Μονάδες και Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και στους πιστοποιημένους φορείς Α & Β. Οι γεωργοί θα μπορούν να  απευθύνονται για  ενημέρωση και να πραγματοποιούν τις ενστάσεις τους, στους Φορείς Α’  & Β για διάστημα 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης  ( ολοκλήρωση ανάρτησης έως 31/3).
Οι Φορείς μετά το τέλος των 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης , θα στέλνουν τις υποβληθείσες ενστάσεις υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου τόσο στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση όσο και στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.  Η ηλεκτρονική αποστολή των ενστάσεων θα γίνεται μέσω του διαμορφωμένου πίνακα Excel
Οι ενστάσεις θα ελέγχονται αρχικά από τις Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που διενήργησαν τους ελέγχους τηλεπισκόπησης  επί της οθόνης προκειμένου να διαπιστώνεται φωτοερμηνευτικά το βάσιμο ή μη της ένστασης   Εφόσον διαπιστωθεί ότι η περίπτωση χρήζει παραπάνω διερεύνησης τότε θα αποστέλλεται στους τοπικούς ελεγκτές. 
            
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
                                                                                                
            
 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

Αγροτικό ταµείο που θα εκδίδει δάνεια ανακοίνωσαν η ΕΕ και ΕΤΕ

Τη δηµιουργία ενός αγροτικού ταµείου το οποίο θα εκδίδει δάνεια µε χαµηλό επιτόκιο ανακοίνωσαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσαν από κοινού τη δηµιουργία ενός αγροτικού ταµείου το οποίο θα εκδίδει δάνεια µε χαµηλό επιτόκιο. Το νέο αυτό ταμείο θα αφορά κυρίως νέους αγρότες καθώς επίσης και τομείς όπως η δασοκοµία, ο εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων επεξεργασίας γαλακτοκοµικών, το µάρκετινγκ και το branding αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Φιλ Χόγκαν. Το Ταμείο θα έχει ως στόχο, να διευκολύνει την πρόσβαση στην χρηματοδότηση των αγροτών αλλά και των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα που συμμετέχουν σε προγράμματα του 2ου Πυλώνα.
Σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να περιλαμβάνουν χρηματοδοτικά μέσα (όπως ταμεία εγγυήσεων, ανακυκλούμενα κεφάλαια και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια) στα επτά χρόνια των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης τους, όταν αποδεικνύεται εκ των προτέρων η χρησιμότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος.
Μιλώντας στις Βρυξέλλες, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, κ. Phil Hogan, δήλωσε σχετικά: «Τα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να μας βοηθήσουν να πάρουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία από την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, τον 2ο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Με την απόκτηση πιο ελεύθερης ροής των πιστώσεων, μπορεί να μετατραπεί ένα ευρώ δημόσιου χρήματος σε δύο ευρώ, τρία ευρώ ή και περισσότερα ευρώ, από ενυπόθηκα δάνεια για να βοηθήσουμε τους αγρότες μας, ιδιαίτερα τους νέους αγρότες, και άλλους επιχειρηματίες της υπαίθρου, δημιουργώντας ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Η κοινή εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ, που καθορίζεται λεπτομερώς σήμερα, αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός για την πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου».
Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Wilhelm Molterer ανέφερε:«Η ανάγκη για επενδύσεις στις αγροτικές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ μεγάλη. Αυτό που χρειαζόμαστε, επομένως, είναι ένας έξυπνος τρόπος που θα χρησιμοποιηθούν τα δημόσια χρήματα για την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών ώστε να ξεκλειδώσουν οι επενδύσεις.

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Μητρώο συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ξεκινά η ψηφιακή υπηρεσία «μητρώου συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων» και ηλεκτρονικής εφαρμογής «συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων».
              

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 της με αριθ. 9497/104760/20-8-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄2310) προβλέπεται η σύσταση «Μητρώου συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων», η ψηφιακή υπηρεσία της οποίας είναι έτοιμη και έχει τεθεί σε λειτουργία.
Οι ενδιαφερόμενοι για να εγγραφούν στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:
Α. Εμφανίζουν την επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr), επιλέγουν το εικονίδιο των Ψηφιακών Υπηρεσιών και δημιουργούν λογαριασμό χρήστη στις ψηφιακές υπηρεσίες .
Β. Επιλέγουν από το μενού «Επιλογή Υπηρεσίας» την «Αίτηση Υποψήφιου Συνταγογράφου Γεωργικών Φαρμάκων», στο σημείο αυτό μπορούν είτε να καταχωρήσουν την αίτησή τους είτε να δουν την πορεία της αίτησής τους (απορριφθείσα, εκκρεμής, εγκεκριμένη).
Γ. Συμπληρώνουν όλα τα πεδία της φόρμας «Αίτηση Υποψήφιου Συνταγογράφου Γεωργικών Φαρμάκων» καθώς όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. και πατούν το εικονίδιο «Αποθήκευση».
Δ. Συμπληρώνουν και υπογράφουν την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και ακολούθως τη συμπληρωμένη δήλωση την αναπαράγουν σε ηλεκτρονική μορφή (σκανάρουν) και μάλιστα μόνον σε αρχείο μορφής pdf.
Ε. Αναπαράγουν σε ηλεκτρονική μορφή (σκανάρουν) και μάλιστα μόνον σε αρχείο μορφής pdf τον βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν. Προσοχή, εάν κατέχουν επιπλέον τίτλους σπουδών, σκανάρουν μόνον τον βασικό τίτλο σπουδών, που εμπίπτει στις προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44, παρ. 4 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32).
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις παρακάτω επισημάνσεις:
§     Για την αρχική εγγραφή στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων, οι ενδιαφερόμενοι δεν απαιτείται να υποβάλουν εγγράφως τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση όμως που απαιτείται τροποποίηση των ηλεκτρονικά υποβληθέντων δικαιολογητικών ή στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως τα νέα δικαιολογητικά στην υπηρεσία σας και η τροποποίηση των στοιχείων θα διενεργείται μόνον από το αρμόδιο υπάλληλο για το Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων.
§     Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία μόνον αίτηση.
§     Στο πεδίο ΔΑΟΚ-ΠΕ δηλώνει τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί. Εάν ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί σε περισσότερες περιοχές, δηλώνει με δική του ευθύνη μία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που θεωρεί ότι τον εξυπηρετεί.
§     Οι ενδιαφερόμενοι πριν την τελική αποστολή της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να επανελέγχουν τα στοιχεία τους για να αποφεύγεται η ανάγκη διορθώσεων.
§     Τα στοιχεία που δηλώνονται αφορούν το φυσικό πρόσωπο του συνταγογράφου και ανταποκρίνονται στα στοιχεία που αναφέρονται στα επίσημα έγγραφα (δελτίο ταυτότητας, κλπ)
§     Για οποιαδήποτε απορία ο χρήστης – αιτών μπορεί να συμβουλεύεται το εικονίδιο της «Βοήθειας» στην άνω δεξιά θέση της οθόνης «Αίτηση Υποψήφιου Συνταγογράφου Γεωργικών Φαρμάκων»
ΣΤ. Με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων, η αίτηση είναι έτοιμη για εξέταση και έγκριση από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας σας.

 Επίσης, η Υπηρεσία μας ανακοινώνει ότι, η ηλεκτρονική εφαρμογή «Συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων» του άρθρου 3 της με αριθ. 9497/104760/20-8-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄2310) είναι διαθέσιμη για χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο συνταγογράφο στην ιστοσελίδα http://e-services.minagric.gr/.

Παρέχεται στους ενδιαφερόμενους χρονικό διάστημα μέχρι τις 28-7-2015 με σκοπό:
·       Την εξοικείωση με την εφαρμογή των ενδιαφερομένων συνταγογράφων και επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων. Η έκδοση συνταγών μέχρι τις 28-7-2015 καταχωρείται στο σύστημα και πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.
·       Την υποβολή σχολίων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.
·       Την ανάπτυξη ιδιωτικών πακέτων από κάθε ενδιαφερόμενο, παρά το γεγονός ότι η ψηφιακή υπηρεσία της συνταγογράφησης θα παρέχεται δωρεάν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου.
Στις 28-7-2015 η δημιουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής ολοκληρώνεται και μετά από τις 28-8-2015 καθίσταται υποχρεωτική η έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου με σκοπό να είναι δυνατή η προμήθειά του.
Σε γενικές γραμμές η ηλεκτρονική εφαρμογή της συνταγογράφησης έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
·      Η ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων ενημερώνεται αυτόματα από τα στοιχεία της συνταγής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.
·      Παρέχεται ο κωδικός της κάθε συνταγής και σε γραμμωτό κώδικα (barcode) με σκοπό την απλοποίηση του συστήματος.
·      Σε κάθε έντυπο συνταγής μπορούν να καταγράφονται περισσότερες από μία καλλιέργειες ή περισσότεροι από ένας καταπολεμούμενοι στόχοι.
·      Ο χρόνος έκδοσης της συνταγής συνιστάται να είναι προγενέστερος του χρόνου πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, καθώς με τον τρόπο αυτό απλοποιείται περαιτέρω η διαδικασία και διασφαλίζεται ότι το περιεχόμενο της συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου πρέπει να είναι σύμφωνο με όσα ορίζονται: α) στη συσκευασία του γεωργικού φαρμάκου καθώς και β) στις διατάξεις του Παραρτήματος Δ΄ του ν.4036/2012 (Α΄8) και της με αριθ. 8197/90920/ 22-7-2013 κοινής Υπουργικής απόφασης (Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας).
·      Με την επιλογή: «Αποθήκευση – άμεση πώληση» μπορεί να γίνεται η συνταγογράφηση από υπεύθυνο επιστήμονα καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και η άμεση πώληση με αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων της ψηφιακής υπηρεσίας ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
·      Τα πεδία συμπλήρωσης της συνταγής χρήσης κάθε γεωργικού φαρμάκου είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθ. 9497/104760/20-8-2014 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ (Β΄2310) και παρέχεται η δυνατότητα στον επιστήμονα συνταγογράφο να παράσχει επιπλέον οδηγίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό και την εφαρμογή, την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή, τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και τις εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου.
·           Ζ. Προϋπόθεση για τη λιανική πώληση γεωργικού φαρμάκου σε επαγγελματία χρήστη είναι η έκδοση συνταγής. Αντιθέτως, για τα ερασιτεχνικής χρήσης σκευάσματα η έκδοση συνταγής δεν αποτελεί προϋπόθεση.

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.


Σε συνέχεια των προσπαθειών που καταβάλλει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), να συμβαδίσει με τις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής και να προσφέρει καλύτερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στα μέλη του και ύστερα από την ανάπτυξη και την επιτυχημένη εφαρμογή της διαδικτυακής φόρμας του OnLine ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σήμερα αριθμεί περισσότερους από 5.000 εγγεγραμμένους χρήστες γεωτεχνικούς), προχώρησε στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού συστήματος για την αίτηση και την χορήγηση των Βεβαιώσεων που εκδίδει το Επιμελητήριο στα μέλη του, με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφαλείας.

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση προβολής στο Μητρώο Μελών του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας

Στο εξής ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας, ανοίγεται στην κοινωνία, διευκολύνοντας την προβολή των μελών του στο χώρο του διαδικτύου. Δίνει τη δυνατότητα  στα μέλη του, δωρεάν, να δηλώνουν ηλεκτρονικά τα επαγγελματικά τους στοιχεία (είδος, διεύθυνση εργασίας), επιπλέον τίτλους σπουδών, συνοπτικό βιογραφικό ή άλλα στοιχεία, που θεωρούν κρίσιμα, για την πλήρη ενημέρωση ενός σύντομου διαδικτυακού προφίλ μελών. **
Επίσης τα μέλη μας θα έχουν τη δυνατότητα αποστολής μίας φωτογραφίας (προσωπική ή του χώρου εργασίας), ώστε να τοποθετηθεί σαν εικόνα στο προφίλ τους.
Τα μέλη που δεν εργάζονται αυτήν την στιγμή μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως δωρεάν χώρο προβολής τους τη νέα δυνατότητα που προσφέρει ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας και εκτός των άλλων στοιχείων που θα αναρτηθούν, να περιγράψουν τον προσδοκώμενο εργασιακό τους χώρο, ώστε εύκολα να μπορούν να εντοπισθούν από ενδιαφερόμενους μέσω του διαδικτύου.
Για τους ιδιώτες συναδέλφους, μελετητές, εμπόρους γεωργικών σκευασμάτων και εφοδίων, συνταγογράφους, ιδιοκτήτες εργαστηρίων κ.τ.λ. είναι ευκαιρία, εκτός από την ηλεκτρονική επιβεβαίωση εγγραφής στο μητρώο του Συλλόγου, να διαφημίσουν δωρεάν διαδικτυακά τις επιχειρήσεις τους. Το κάθε Μέλος θα έχει την Προσωπική Σελίδα του (συμπεριλαμβάνει και χάρτη) στο νέο ιστολόγιο του Μητρώου Μελών.
Τα μέλη του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας αφού επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους, μπορούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να στείλουν τα στοιχεία τους και την φωτογραφία που επιθυμούν να δημοσιευθεί στη ηλεκτρονική διεύθυνση, topsageovolos@yahoo.gr
Βήματα για την Καταγρφή και Πορβολή σας στο ιστολόγιο του Μητρώου Μελών του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας
1 .Συμφωνητικό Ένταξης στο Μητρώο Μελών Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας
2. Αποστολή του στοιχείων που θέλετε να προβάλετε στο Μητρώο Πέρα από το Όνομα σας και την ειδικότητα σας στην δ/νση topsageovolos@yahoo.gr .
3. Επαλήθευση ότι είστε εγγραμμένο μέλος από τον Σύλλογο .
4. Καταχώση της Προσωπικής σας Σελίδας στο ιστολόγιο του Μητρώου. Αν θέλετε να περιλαμβάνει και χάρτη ( google maps) στή σελίδα σας , θα πρέπει να μας δώσετε κάποια δ/νση εργασίας.
Η νέα Σελίδα του  του Μητρώου Μελών του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας είναι : http://geovolosmembers.blogspot.com/