Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

Ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και οι όγκοι παραγωγής για το 2013

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) τα προσωρινά αποτελέσµατα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας αναφορικά µε τις καλλιεργούµενες εκτάσεις και την παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, για το έτος 2013. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, για το 2013 είχαμε:
 • 52,5% της καλλιεργούµενης έκτασης (19.201,2 χιλ. στρ.) καταλαµβάνουν οι αροτραίες καλλιέργειες,
 • 31,1% (11.389,0 χιλ. στρ.) οι µόνιµες καλλιέργειες,
 • 2.7% (977,4 χιλ. στρ.) οι κηπευτικές καλλιέργειες και
 • 13,7% (5.035,1 χιλ. στρ.) οι αγραναπαύσεις
Οι σηµαντικότερες μεταβολές το 2013 ως προς το 2012 ως προς τον όγκο παραγωγής των κυριότερων αγροτικών προϊόντων, είναι οι εξής:
 • Στην παραγωγή του σκληρού σιταριού, μείωση 4,6% το 2013 σε σχέση µε το 2012. Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 1.395,3 χιλιάδες τόνοι το 2012 και 1.330,8 χιλιάδες τόνοι το 2013.
 • Στην παραγωγή του αραβόσιτου, αύξηση 0,9% το 2013 σε σχέση µε το 2012. Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 2.240 χιλιάδες τόνοι το 2012 και 2.259,5 χιλιάδες τόνοι το 2013.
 • Στην παραγωγή βαµβακιού, αύξηση 10,3% το 2013 σε σχέση µε το 2012. Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 789 χιλιάδες τόνοι το 2012 και 870,2 χιλιάδες τόνοι το 2013.
 • Στην παραγωγή ζαχαρότευτλων,μείωση  26,2% το 2013 σε σχέση µε το 2012. Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 612,5 χιλιάδες τόνοι το 2012 και 452,1 χιλιάδες τόνοι το 2013.
 • Στην παραγωγή πατάτας, αύξηση 4,9% το 2013 σε σχέση µε το 2012. Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 861,5 χιλιάδες τόνοι το 2012 και 903,5 χιλιάδες τόνοι το 2013.
 • Στην παραγωγή τοµάτας, μείωση 6,0% το 2013 σε σχέση µε το 2012. Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 1.264,8 χιλιάδες τόνοι το 2012 και 1.189,2 χιλιάδες τόνοι το 2013.
 • Στην παραγωγή μούστου, μείωση 8,0% το 2013 σε σχέση µε το 2012. Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 358,7 χιλιάδες τόνοι το 2012 και 330,1 χιλιάδες τόνοι το 2013.
 • Στην παραγωγή πορτοκαλιών, αύξηση 3,2% το 2013 σε σχέση µε το 2012. Συγκεκριµένα, 850,9 χιλιάδες τόνοι το 2012 και 878,1 χιλιάδες τόνοι το 2013.
 • Στην παραγωγή ροδάκινων, μείωση 2,1% το 2013 σε σχέση µε το 2012. Συγκεκριµένα, 748,4 χιλιάδες τόνοι το 2012 και 733 χιλιάδες τόνοι το 2013.
 • Στην παραγωγή ελιών ελαιοποίησης, μείωση 27,4% το 2013 σε σχέση µε το 2012. Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 2.323 χιλιάδες τόνοι το 2012 και 1.686,3 χιλιάδες τόνοι το 2013.
 • Στην παραγωγή ελαιόλαδου, μείωση 13,8% το 2013 σε σχέση µε το 2012. Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 348,6 χιλιάδες τόνοι το 2012 και 300,7 χιλιάδες τόνοι το 2013.
 • Στην παραγωγή γάλακτος, αύξηση 1,2 % το 2013 σε σχέση µε το 2012. Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 2001,4 χιλιάδες τόνοι το 2012 και 2.025,4 χιλιάδες τόνοι το 2013.
 • Στην παραγωγή κρέατος, αύξηση 1,5% το 2013 σε σχέση µε το 2012. Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 441,5 χιλιάδες τόνοι το 2012 και 448,3 χιλιάδες τόνοι το 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια: