Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

Εχθροί και ασθένειες για το υπαίθριο φασολάκι

 
Από παρατηρήσεις στην ύπαιθρο και στο εργαστήριο φυτοπροστασίας της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι στις περιοχές όπου καλλιεργείται το φασολάκι υπάρχουν οι παρακάτω ασθένειες και εχθροί.
 
 
ΑΣΚΟΧΥΤΩΣΗ (Αscochyta pinodes)

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:
Την εμφάνισή της έκανε η ασκοχύτωση μετά τις βροχοπτώσεις στις πρώιμες καλλιέργειες με φασολιές.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:
Νεκρωτικές – κυκλικές κηλίδες στα φύλλα (διαμέτρου 0,8-1,5cm), με συγκεντρικούς κύκλους καστανού χρώματος. Στα στελέχη οι κηλίδες είναι επιμήκεις, στους λοβούς (καρπούς) είναι ελαφρά βυθισμένες με διάμετρο 0.2-0.6cm. Οι λοβοί μολύνονται στο στάδιο της ωρίμανσης και από τους μολυσμένους λοβούς προσβάλλονται και οι σπόροι. Μικροσκοπικές κηλίδες εμφανίζονται και στα διάφορα μέρη του άνθους προκαλώντας ανθόπτωση.
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
Η ασθένεια ευνοείται από τον υγρό καιρό και τις συχνές βροχοπτώσεις. Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται σε θερμοκρασίες 7-27oc. Άριστη θερμοκρασία ανάπτυξης του παθογόνου είναι 20οc. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη του μύκητα και την εξάπλωσή του.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:
α) Χρησιμοποίηση υγιούς σπόρου (πιστοποιημένου σπόρου).
β) Καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας.
γ) Αμειψισπορά 3-4 ετών.
δ) Ψεκασμός των φυτών με εκλεκτικά για την ασκοχύτωση και εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα Όπως xαλκούχα, copper oxychloryd, calcium copper.κ.
 
 
 
ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ (tetranychus urticae)
 
Ο τετράνυχος συνήθως εμφανίζεται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, στην πάνω επιφάνεια εμφανίζεται η ζημιά σαν μικρές ασπροκίτρινες κηλίδες, στην συνέχεια τα φύλλα κιτρινίζουν και τελικά νεκρώνεται όλο το φυτό.
 
Η εμφάνιση των τετρανύχων στο φασολάκι έγινε το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου στους νομούς , Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των τετρανύχων.

Συστάσεις:
Να γίνει ψεκασμός για την καταπολέμηση των τετρανύχων μόνον όταν διαπιστωθεί το έντομο στην καλλιέργεια με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.
 
 
 
ΑΦΙΔΕΣ (Aphis gossypii, Myzus persicae)

Συνεχίζεται η παρουσία των αφίδων με μέτριους πληθυσμούς στις πρώιμες και όψιμες καλλιέργειες με φασολάκι.

Οι μελίγκρες είναι φορείς ιώσεων, προκαλούν ζημιές με την απομύζηση του χυμού των φυτών και με τα μελιτώματα που εκκρίνουν.

Συστάσεις:
Να γίνει καταπολέμηση με επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.
 
 
ΘΡΙΠΑΣ (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)
 
Οι θρίπες προκαλούν ζημιές με το να διαρρηγνύουν και να απομυζούν τα κύτταρα της επιδερμίδας των φύλλων προκαλώντας εσχαρώσεις (κατσάρωμα φύλλων), καρπών και ανθόροια.

Στο φασολάκι οι θρίπες είναι φορείς ιώσεων και προκαλούν μείωση της παραγωγής και της ποιότητας του προϊόντος.

Συστάσεις:
Να γίνει καταπολέμηση με επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της φασολιάς να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση email:
fyto12@otenet.gr.
 
 
Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειαςστο διαδίκτυο minagric.gr
 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος α.α.
 ΛΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δημοσίευση σχολίου