Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Ημερίδα Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικής Γεωργίας και η Χρήση Νέων Τεχνολογιών

Ο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ως εταίρος της
ΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
Σ Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
Στην Ημερίδα που διοργανώνει
με θέμα: «Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικής Γεωργίας και
η Χρήση Νέων Τεχνολογιών»
που θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015
στον Βόλο και στο Ξενοδοχείο Volos Palace
αίθουσα συνεδριάσεων ‘’Θεσσαλία’’
Ώρα Έναρξης: 18.30
Η ημερίδα αρχικά αποσκοπεί στην παρουσίαση του σκοπού, των στόχων, των δράσεων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του έργου. Παράλληλα θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την χρήση νέων τεχνολογιών προώθησης του αγροτικού προϊόντος, της συμβολής των ομάδων παραγωγών για την προώθηση της νέας καινοτομικής αγροτικής επιχειρηματικότητας, καθώς και του ρόλο που καλούνται να παίξουν οι Συνεταιρισμοί στο πλαίσιο του σχεδιασμού και προώθησης της Θεσσαλικής αγροτικής ταυτότητας. Η ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια της Δράσης 10: «Ενημέρωση και ενέργειες ευαισθητοποίησης κοινού και ωφελουμένων» του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: