Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης ιχθυόσκαλας στο Βόλο

 Άδεια ίδρυσης ιχθυόσκαλας έχει πλέον η εγκατάσταση «ιχθυόσκαλας Βόλου».


Πιο συγκεκριμένα, μετά από την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επιβεβαίωσης ύπαρξης των απαιτούμενων προδιαγραφών, η αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας προχώρησε στη χορήγηση άδειας ίδρυσης ιχθυόσκαλας στην εγκατάσταση «ιχθυόσκαλας Βόλου».
Η ιχθυόσκαλα θα έχει φορέα διαχείρισης τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας με έδρα τη χερσαία ζώνη του Οργανισμού Λιμένος Βόλου με δυναμικότητα αποθήκευσης 60 τόνους νωπών ιχθύων ημερησίων και δυναμικότητα συσκευαστηρίου 20 τόνους ημερησίως.

agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: