Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Κορυφοξήρα στα εσπεριδοειδή

Με τη βροχή, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από αέρα, γίνεται η διασπορά των µολυσµάτων της κορυφοξήρας στα εσπεριδοειδή.
 

Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ναυπλίου, τα συµπτώµατα της ασθένειας εµφανίζονται µε τη µορφή απότοµου µαρασµού, ξήρανσης των φύλλων, αποξήρανσης κλαδίσκων και βραχιόνων, µέχρι και αποπληξίας. Ευπαθείς ξενιστές είναι λεµονιά, κιτρικά, νερατζιά και περγαµόντο.

Για την αντιµετώπιση της ασθένειας συνιστώνται τα εξής:   Αφαίρεση και κάψιµο ξερών βλαστών, µε σηµαντικό µέρος και υγιούς τµήµατοςΑποφυγή δηµιουργίας πληγών, ιδίως στο ριζικό σύστηµα των δέντρων.  Αποφυγή καλλιεργητικών εργασιών από τον Οκτώβριο ως το Μάιο.   Περιορισµός αζωτούχου λίπανσης.   Αποφυγή άρδευσης µε τεχνητή βροχή και Καταστροφή των ζιζανίων.

Επιπλέον, σε οπωρώνες µε δεδοµένο προσβολών να γίνουν άµεσα 3-4 ψεκασµοί µε χαλκούχο σκεύασµα, σε µηνιαία διαστήµατα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: