Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (1/2016)ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
31/12/15 ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ
Σύμφωνα με τον ν. 4039/2012 (Α’ 15), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση των κτηνιάτρων η καταγραφή των ζώων που σημαίνουν στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων του άρθρου 4, αφού προηγουμένως πιστοποιηθούν για το σκοπό αυτό,
31/12/15 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015)
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία για την τραπεζική χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα της χώρας κατά το μήνα Νοέμβριο του 2015.
31/12/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για το Γενικό Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία το μήνα Νοέμβριο του 2015,
31/12/15 ΠΕΕΓΕΠ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ» (ΑΘΗΝΑ, 12/1/2016)
Η ΠΕΕΓΕΠ διοργανώνει εκδήλωση για τον Εθνικό Κήπο, στην Αθήνα, στις 12 Ιανουαρίου 2016.
30/12/15 WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2017: TRADE FAIR AND CONGRESS FOR WATER MANAGEMENT, 28-31 MARCH, BERLIN
Έκθεση και συνέδριο για το νερό, στις 28-31 Μαρτίου 2017, στο Βερολίνο
30/12/15 IRMA NEWSLETTER (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015, ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)
--
30/12/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 2014)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας, έτους 2014, τα οποία καταρτίστηκαν τον Σεπτέμβριο 2015, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 138/2004, καθώς και τα αντίστοιχα αναθεωρημένα στοιχεία των ετών 1993-2013. Οι Οικονομικοί Λογαριασμοί Γεωργίας αναφέρονται στο Εισόδημα των δραστηριοτήτων του γεωργικού κλάδου (γεωργία – κτηνοτροφία), αποτελούν δορυφορικό λογαριασμό του συστήματος των Εθνικών Λογαριασμών και παρέχουν συμπληρωματικά στοιχεία για τον γεωργικό κλάδο.
30/12/15 Κ.Υ.Α. 134627/5835/23-12-2015: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΦΕΚ 2872/Β/2015)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 134627/5835/23-12-2015 «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» και των σχετικών με αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του».
30/12/15 Υ.Α. 133391/6590/10-12-2015: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ 2860/Β/2015)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 133391/6590/10-12-2015 «Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 του Ν. 998/1979 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν.4280/2014, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του αρθ. 42 παρ. 6 του Ν.4280/2014».
30/12/15 Υ.Α. 133389/6588/10-12-2015: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΑΣΚΕΠΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΩΝ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΦΕΚ 2860/Β/2015)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 133389/6588/10-12-2015 «Καθορισμός του τρόπου και της ακολουθητέας διαδικασίας έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης του άρθρου 47 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν.4280/2014, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις υποχρεώσεις του δικαιούχου, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του αρθ. 42 παρ. 6 του Ν.4280/2014».
29/12/15 ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΝΕΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ, ΥΠΕΡΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΙΣΤΙΝΗ
Το Υπ.Α.Α.Τ., με επείγουσα εγκύκλιό του, ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους ενδιαφερόμενους ότι εντοπίστηκαν νέα υπερανθεκτικά βακτήρια τα οποία διαθέτουν ένα γονίδιο που τα καθιστά ανθεκτικά στην κολιστίνη, ακόμα και στα τελευταίας γενιάς αντιβιοτικά.
29/12/15 ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το Υπ.Α.Α.Τ., με ανακοίνωσή του, ενημερώνει τους δικαιούχους άμεσων ενισχύσεων ότι, έπειτα από την έκδοση προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015.
29/12/15 ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΕΠΑλΘ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020
Εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2015 το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με την απόφαση C(2015)917 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από την ολοκλήρωση εντατικών και χρονοβόρων διαπραγματεύσεων. Η δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 5,8 δις € δημόσια δαπάνη (4,7 δις € κοινοτικής συμμετοχής), που μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 7 δις ευρώ. Επίσης, το πρόσφατα εγκεκριμένο (30/10/2015) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΠΑλΘ 2014 – 2020, του οποίου οι συνολικά διατιθέμενοι κοινοτικοί (388,8 εκατ. €) και εθνικοί πόροι θα ανέλθουν σε 523,4 εκατ. €, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης για την χώρα μας, εξασφαλίζοντας για το διάστημα αυτό την βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και της διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών.
29/12/15 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΩΡΑΣ (ΟΚΤΩΒΡΡΙΟΣ 2015)
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία για το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας τον Οκτώβριο του 2015.
29/12/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (2014)
Οι ετήσιοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θεσμικών τομέων παρέχουν μια συνολική περιγραφή της Ελληνικής οικονομίας, βασισμένη στην ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς των θεσμικών τομέων που τη συνθέτουν (νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, χρηματοοικονομικές εταιρείες, γενική κυβέρνηση) καθώς και των σχέσεων της εθνικής οικονομίας με τον υπόλοιπο κόσμο (αλλοδαπή).
29/12/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία για το μήνα Οκτώβριο του 2015.
29/12/15 Υ.Α. 6208/142241/18-12-2015: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 (ΦΕΚ 2833/Β/2015)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 6208/142241/18-12-2015 «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2016».
29/12/15
Υ.Α. 133384/6587/10-12-2015: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ (ΦΕΚ 2828/Β/2015)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 133384/6587/10-12-2015 «Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών».
29/12/15
Υ.Α. 6209/142243/18-12-2015: 2η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΦΕΚ 2814/Β/2015)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 6209/142243/18-12-2015 «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθ. 4933/118252/30−10−2015 «2η κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό έτους 2015»».
29/12/15
Κ.Υ.Α. 27640/21-12-2015: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 221 «ΠΡΟΩΡΗ ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 (ΦΕΚ 2800/Β/2015)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση 27640/21-12-2015 «Τροποποίηση της αρ. 800/16−01−2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013» (Β΄ 128)».

Δεν υπάρχουν σχόλια: