Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Ενημερωτική εκδήλωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το ΟΣΔΕ 2016


Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) 2016 - Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΑΕΕ) 2016», πραγματοποίησε προχθές ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο αμφιθέατρο της Γεωπονικής Σχολής στο Βόλο, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον Γεωπονικό Σύλλογο Μαγνησίας.
Στόχος της ημερίδας, όπως και δεκάδων αντίστοιχων που οργανώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενόψει της έναρξης περιόδου υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, είναι η ενημέρωση των δικαιούχων ώστε να εκλείψουν λάθη και ταλαιπωρίες.
Γνωρίζοντας την τεράστια σημασία που έχει η σωστή υποβολή της αίτησης, τόσο για την έγκαιρη και πλήρη πληρωμή της ενίσχυσης στους αγρότες, όσο για την αποφυγή προστίμων και καταλογισμών για τη χώρα μας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει γεωργούς και κτηνοτρόφους σχετικά με τα σημεία που πρέπει να προσέξουν και τα παραστατικά που πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης, και κατά τους μετέπειτα ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι ώστε να μειωθούν όσο είναι δυνατό, τα λάθη και οι παραλείψεις που οδηγούν σε προβλήματα στην πληρωμή τους.
Στην εκδήλωση επισημάνθηκε ότι όσο νωρίτερα υποβληθεί η αίτηση είτε στους πιστοποιημένους φορείς, είτε μόνοι τους ηλεκτρονικά μέσω του www.opekepe.gr, τόσο περισσότερο χρόνο θα έχει στη διάθεσή του ο παραγωγός για διόρθωση λαθών πριν την πληρωμή.
Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέχρι τις 16 Μαΐου 2016. Εκπρόθεσμη υποβολή γίνεται δεκτή μέχρι τις 10 Ιουνίου 2016, αλλά για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστερημένης υποβολής, ο γεωργός χάνει 1% της ενίσχυσης για την οποία θα κριθεί δικαιούχος και 3% από την αξία των δικαιωμάτων που αιτείται να του χορηγηθούν. Μετά τις 10 Ιουνίου 2016 καμία αίτηση δε γίνεται δεκτή και καμία πληρωμή δεν καταβάλλεται.
Κατ’ εξαίρεση και μέχρι τις 31 Μαΐου 2016, ο γεωργός μπορεί να προσθέσει ορισμένα αγροτεμάχια στην αίτηση που υπέβαλε εμπρόθεσμα, χωρίς να υπόκειται σε μειώσεις. Μετά τις 10 Ιουνίου 2016, δεν θα επιτρέπονται διορθώσεις της υποβληθείσας Ε.Α.Ε., εκτός και αν πρόκειται για συγκεκριμένα προφανή σφάλματα που αποδίδονται σε απροσεξία και αιτιολογούνται ανάλογα.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΚΙΔΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια: