Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»


Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους γεωτεχνικούς ότι το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε την παράταση, μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00, της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια: