Αναζήτηση Αναρτήσεων

Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

ΟΣΔΕ 2016 ενημερωτική ημερίδα Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 και ώρα 18:30 στο Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

ΟΣΔΕ 2016 ενημερωτική ημερίδα Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 και ώρα 18:30 στο Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Θεσσαλίας και ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας, συνδιοργανώνουν ανοιχτή ενημερωτική ημερίδα στον Βόλο την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 και ώρα 18:30 στο Αμφιθέατρο της Γεωπονικής Σχολής με θέμα:
 
Αποτέλεσμα εικόνας για πανεπιστήμιο θεσσαλίας«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης  και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) 2016 - Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΑΕΕ) 2016»
 
Η ημερίδα απευθύνεται εκτός από τους παραγωγούς και σε κάθε άλλο εμπλεκόμενο στη συγκεκριμένη διαδικασία πρόσωπο ή φορέα (πχ γεωτεχνικοί, σύμβουλοι, ενώσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί, σύλλογοι, άλλοι φορείς κλπ).
Θα ακολουθήσει συζήτηση για όλα τα θέματα που συνδέονται με την αίτηση, τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις κλπ.
Κύριος σκοπός της ημερίδας αποτελεί η ενημέρωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων  για την σωστή υποβολή των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης και θα τονιστούν οι υποχρεώσεις των δικαιούχων για όλες τις συνδεδεμένες ενισχύσεις αλλά και για τους προβλεπόμενους ελέγχους.
Ενόψει της έναρξης περιόδου υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, η σωστή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016, έχει τεράστια σημασία, τόσο για την έγκαιρη και πλήρη πληρωμή της ενίσχυσης στους αγρότες, όσο για την αποφυγή προστίμων και καταλογισμών για τη χώρα μας.
 
Στόχος λοιπόν της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των γεωργών και κτηνοτρόφων της χώρας σχετικά με τα σημεία που πρέπει να προσέξουν και τα παραστατικά που πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της Αίτησης, και κατά τους μετέπειτα ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι ώστε να μειωθούν όσο είναι δυνατό, τα λάθη και οι παραλείψεις που οδηγούν σε προβλήματα στην πληρωμή τους. Επίσης, θα γίνει επίδειξη του τρόπου υποβολής της Αίτησης και ενημέρωση για την πράσινη ενίσχυση (πρασίνισμα) και τις μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων, που θα ξεκινήσουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Είμαστε βέβαιοι ότι η παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων παραγωγών θα βοηθήσει ιδιαίτερα, καθώς ο ενημερωμένος παραγωγός δηλώνει σωστά και πληρώνεται έγκαιρα, χωρίς μειώσεις και καθυστερήσεις.
Τονίζεται ότι όσο νωρίτερα υποβληθεί η αίτηση, τόσο περισσότερο χρόνο θα έχει στη διάθεσή του ο παραγωγός για διόρθωση λαθών πριν την πληρωμή. Επομένως, καλούμε τους παραγωγούς, με την ανακοίνωση της έναρξης υποβολής των αιτήσεων, να σπεύσουν να υποβάλουν την αίτησή τους, είτε στους πιστοποιημένους φορείς, είτε μόνοι τους ηλεκτρονικά μέσω του www.opekepe.gr.
 
 
Πρόγραμμα διαλέξεων
 
18:30 – 18:45
Προσέλευση
18:45 – 18:50
Χαιρετισμοί
18:50 – 19:00
Εισαγωγή
Αθανάσιος Βαλιώτης – Προϊστάμενος Δ/νσης Θεσσαλίας – Στερεάς Ε.
19:00 – 19:15
Ο ρόλος και η σημασία των κοινοτικών ενισχύσεων στην αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη
Κωνσταντίνος Πολύμερος – Αν. Καθηγητής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
19:15 – 19:30
Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης - Μεταβιβάσεις
Χατζηνίκου Μαρία – Προϊσταμένη Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Ενισχύσεων
19:30– 21:00
 
 
 
Υποβολή ορθής Δήλωσης Καλλιέργειας
Συνδεδεμένες ενισχύσεις – Πράσινη Ενίσχυση
Λάθη - Παραλείψεις - Συμβουλές – Σημεία Προσοχής
Τσακνάκης Πέτρος  - Ελεγκτής Γεωπόνος ΠΔ Θεσσαλίας – Στερεάς Ε.
Ζαρμακούπης Κων/νος - Ελεγκτής Κτηνίατρος  ΠΔ Θεσσαλίας – Στερεάς Ε.
Δημούλη Αικατερίνη – Προϊσταμένη  Τμήματος Ελέγχων & Τεχνικών Μέσων
Χατζηνίκου Μαρία - Προϊσταμένη Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Ενισχύσεων
21:00-21:30
Ερωτήσεις - Συζήτηση
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: