Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Αποτελέσματα Λίστας ΕΛΓΑ 2016 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Αποτελέσματα Λίστας ΕΛΓΑ 2016

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν σε ορθή επανάληψη οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων των κλάδων  ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Κτηνιάτρων της  υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2016 με αριθ. πρωτ. 2215//23-2-2016 ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού .

 

Δημοσίευση σχολίου