Αναζήτηση Αναρτήσεων

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ερωτηματολόγιο Διάγνωσης Εκπαιδευτικών Αναγκών

 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ερωτηματολόγιο Διάγνωσης Εκπαιδευτικών Αναγκών
        Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., έχοντας σαν στόχο την άρτια κατάρτιση των μελών του μέσω της διά βίου μάθησης και εκπαίδευσής τους, σχεδιάζει την πραγματοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης των γεωτεχνικών, εντάσσοντάς τα στα κοινοτικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που βρίσκονται σήμερα υπό υλοποίηση. Στα πλαίσια αυτά, προχώρησε στο σχεδιασμό ενός Ερωτηματολογίου Διάγνωσης Εκπαιδευτικών Αναγκών, ώστε να μπορέσει να έχει την άποψη και συνδρομή των μελών του όσον αφορά τα αντικείμενα εκπαίδευσης και κατάρτισης που κατά την άποψή τους πρέπει να περιληφθούν στα εν λόγω σεμινάρια.
        Επισημαίνεται ότι τα θέματα σεμιναρίων που θα προταθούν πρέπει να έχουν άμεση σχέση με τα επαγγελματικά αντικείμενα και τις απαιτούμενες σήμερα επαγγελματικές γνώσεις των γεωτεχνικών, δεδομένου ότι βασικός στόχος των σεμιναρίων είναι η διευκόλυνση πρόσβασης των γεωτεχνικών στην αγορά εργασίας.
        Παρακαλούνται λοιπόν όλοι οι γεωτεχνικοί να συμπληρώσουν το Ερωτηματολόγιο Διάγνωσης Επαγγελματικών Αναγκών, το αργότερο μέχρι τις 29/8/2016. Το ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένο στο site του Επιμελητηρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το βρουν πατώντας ΕΔΩ.
Δημοσίευση σχολίου