Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 9ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
9ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (37/2016)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
06/09/16
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΜΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του Σχεδίου Νόμου «Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., Ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις», το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία ζητά τη στελέχωση με γεωτεχνικό προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
08/09/16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (15-9-2016)
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνεδριάζει την Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016, στα γραφεία του Παραρτήματος στην Καβάλα.
08/09/16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ενόψει της 81ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κατέθεσε στον Πρωθυπουργό υπόμνημα με τις απόψεις του αναφορικά με την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της χώρας.
05/09/16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (7/9/2016)
Σας καλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 18 του Ν. 1474/84 και 16 του Π.Δ. 334/85, σε έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε Ηπείρου - Νήσων, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα Ιωάννινα, στα γραφεία του Παραρτήματος, Δομπόλη 30 - 4ος όροφος.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
09/09/16 Υ.Π.ΕΝ.: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο του προεδρικού διατάγματος «Σύσταση και τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4014/2011(Α΄ 209), καθορισμός προσόντων των Πιστοποιημένων Αξιολογητών, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή στο Μητρώο». Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 18/9/2016.
09/09/16 Υ.Π.ΕΝ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημειώνει ότι το πρόβλημα της διαχείρισης επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων υπάρχει εδώ και δεκαετίες (και σε κάθε περίπτωση από όταν θεσπίστηκε η Οδηγία 91/689, δηλ. 12/12/1993) και είναι συνυφασμένο με το συνολικότερο πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων στην Ελλάδα, καθώς και των πρακτικών της ελληνικής βιομηχανίας. Η επιβολή του προστίμου ήταν αναπόφευκτη δεδομένης της υπάρχουσας κατάστασης που καθιστούσε αδύνατη την έγκαιρη πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2009 και άμεση άρση των αιτιάσεων της απόφασης μέσα σε λίγους μήνες.
09/09/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία στη χώρα το μήνα Ιούνιο του 2016.
09/09/16 Υ.Α. 1332/93570/23-8-2016: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ (ΦΕΚ 2848/Β/2016)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 1332/93570/23-8-2016 «Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης».
08/09/16 ΥΠ.Α.Α.Τ: ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΣΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,9/9/2016)
Πρόγραμμα που αφορά στην εκδήλωση της Ελληνο-Ρωσικής Στρογγυλής Τράπεζας για τη συνεργασία στον Αγροτικό Τομέα, στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2016.
08/09/16 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω καθυστερήσεως στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης περί αποβλήτων, η Ελλάδα υποχρεούται να καταβάλει κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματική ποινή ύψους 30 000 ευρώ ανά ημέρα καθυστερήσεως.
08/09/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΑΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2016)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας το μήνα Ιούλιο του 2016.
08/09/16 Κ.Υ.Α. 2808/93365/23-8-2016: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΖΩΟΝΟΣΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ (ΦΕΚ 2801/Β/2016)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 2808/93365/23-8-2016 «Πρόγραμμα για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την αντοχή των ζωονοσογόνων και συμβιωτικών βακτηρίων στις αντιμικροβιακές ουσίες για το έτος 2016».
07/09/16 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Κ.Α.Π.Ε..: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε.
--
07/09/16 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
Υπόμνημα εστάλη στον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ Τζιτζικώστα για το πρόβλημα των κουνουπιών από τους Σερραίους Δημάρχους
07/09/16
Α.Π.Θ. – Ε.Μ.Π. – Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Π.Θ.: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΤΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ»
Το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ., ως επισπεύδον Τμήμα, η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π., το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α. και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ., ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του 2ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων».
07/09/16 ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΗ ΔΕΘ
Ελληνορωσικό Επιχειρηματικό Φόρουμ στα πλαίσια της ΔΕΘ.
07/09/16 ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΨΑΡΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΥΔΡΑΣ, 19/9/2016)
Πραγματοποιείται εκπαιδευτική, ενημερωτική ημερίδα με θέμα: Ψάρια γλυκού νερού- από την εκτροφή στην κατανάλωση, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Δήμητρα Σκύδρας, στις 19 Σεπτεμβρίου 2016.
06/09/16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΚΕΘΕ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΒΑΑ (ΠΡΩΗΝ Ι.Γ.Μ.Ε.)
--
05/09/16 Α.Π.Θ.: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ
--
05/09/16 ΥΠΕΣΔΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ανακοίνωση-Πληροφορίες για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ε.Ε.
05/09/16 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
--
05/09/16 Υ.Π.ΕΝ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι, δεδομένου του ενδιαφέροντος των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών, παρατείνεται η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων για τη θέσπιση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος, έως και την 12η Σεπτεμβρίου 2016.
05/09/16
Υ.Α. 143792/1794/3-8-2014: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ (ΦΕΚ 2750/Β/2016)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 143792/1794/3-8-2016 «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών χαρτών και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων».
05/09/16

Δεν υπάρχουν σχόλια: