Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (40/2016)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
28/09/16
NEWSLETTER: ΤΕΥΧΟΣ 6ο (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)
Με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση για τις κυριότερες δραστηριότητες του Επιμελητήριου καθώς και για γενικότερα θέματα γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, κυκλοφόρησε το 6ο Τεύχος (Σεπτέμβριος 2016) του ανανεωμένου Newsletter του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
26/09/16
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιάννη Τσιρώνη τις παρατηρήσεις και προτάσεις του επί του σχεδίου της ΚΥΑ για την κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος, επισημαίνοντας ότι, οι όποιοι κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος, δεν πρέπει να οδηγούν στη μειωμένη πρόσβαση των πολιτών σε καθαρό και φτηνό νερό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
28/09/16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»
Παρατίθενται τα πρακτικά της ημερίδας με θέμα: «Βιώσιμη Κτηνοτροφία και Περιβαλλοντική Διαχείριση», που πραγματοποίησε το Παράρτημα Ηπείρου και Νήσων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στις 22 Απριλίου 2016 στα Ιωάννινα.
27/09/16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (3/10/2016)
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνεδριάζει τη Δευτέρα, 3/10/2016, στην έδρα του Παραρτήματος στην Πάτρα.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
30/09/16 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ TΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του ενωσιακού δικαίου. Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή ταξινομούνται σε 9 προειδοποιητικές επιστολές, 54 αιτιολογημένες γνώμες και 5 παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 122 υποθέσεις, εφόσον οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειάζεται η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.
30/09/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (2015)
Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Έρευνας Θαλάσσιας Αλιείας, έτους 2015.
30/09/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ (2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), δημοσίευσε το τριμηνιαίο Δελτίο Τύπου, παρουσιάζοντας στοιχεία Βραχυχρόνιων Δεικτών Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αμοιβών σε βασικούς κλάδους της οικονομίας για το Β΄ τρίμηνο του 2016.
30/09/16 Κ.Υ.Α. 143555/2413/13-9-2013: ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΦΕΚ 3095/Β/2016)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση 143555/2413/13-9-2016 «Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων».
29/09/16 ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΓΕΩΠΟΝΟ
Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με γεωπόνο φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «LIFE11 ENV/GR/942 OLIVECLIMA», το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ.
29/09/16 ΣΤΜΠΡΑΞΗ «NERCO Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.» – «ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε.» – «ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε..»: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Η ένωση των εταιρειών «NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.» - «ΟΜΙΚΡΟΝ – Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε.» - «ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.» που εκπονεί το έργο «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ5000346, ενημερώνει ότι την Παρασκευή 23/09/2016 άρχισε η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του Προσχεδίου Κώδικα Δασικής Νομοθεσίας και της Αιτιολογικής Έκθεσης αυτού, όπως προβλέπεται από τις συμβατικές απαιτήσεις του έργου, και η οποία ολοκληρώνεται στις 14/10/2016.
29/09/16 Υ.Π.ΕΝ.: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ) «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου ως Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης –Σουφλίου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών». Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την 31 Οκτωβρίου 2016.
28/09/16 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO: ΟΛΗ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ (ΤΡΙΠΟΛΗ, 9-13/11/2016)
Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO πραγματοποιείται στις 9-13 Νοεμβρίου 2016, στην Τρίπολη και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της Πελοποννήσου.
28/09/16 Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ Δ.Α.Ο. ΚΑΙ Δ.Α.Ο.Κ. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.) απέστειλε ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας προς την πολιτική ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ., για την σχεδιαζόμενη ολοκληρωτική ΄΄υφαρμπαγή΄΄ των Μέτρων Ενίσχυσης της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας από τις Δ.Α.Ο και Δ.Α.Ο.Κ των Περιφερειών και τη μεταφορά τους στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
28/09/16 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016)
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία για την τραπεζική χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα της χώρας τον Αύγουστο του 2016.
28/09/16
Κ.Υ.Α. 24944/20-9-2016: ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΥΞΗΣ 2014-2020 (ΦΕΚ 3066/Β/2016)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/20-9-2016 «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».
28/09/16 Ν. 4423/2016: ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΦΕΚ 182/Α/2016)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4423/2016 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις».
27/09/16 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Κ.Β.Α.Α. (ΠΡΩΗΝ Ι.Γ.Μ.Ε.): ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
--
27/09/16 ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟ Ή ΓΕΩΠΟΝΟ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Μ.Ε.Κ. Γ ΤΑΞΗΣ
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης ζητά Δασολόγο ή Γεωπόνο με πτυχίο Μ.Ε.Κ. Γ Τάξης, για τη στελέχωση του πτυχίου της.
27/09/16 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΑΘΗΝΑ, 29/9/2016)
Βραδιά για την περιβαλλοντική καινοτομία διοργανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, στην Αθήνα, στις 29 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους.
27/09/16 Π.Ε.Δ.Δ.Υ.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.) για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Υ.ΠΕ.Ν. με τίτλο «Σύσταση και τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4014/2011(Α΄ 209), καθορισμός προσόντων των Πιστοποιημένων Αξιολογητών, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή στο Μητρώο».
27/09/16 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 30/9/2016)
Ο Σύνδεσμος Γεωπόνων Ν. Ιωαννίνων πραγματοποιεί εκδήλωση για τα 30 χρόνια λειτουργίας του, στα Ιωάννινα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2016.
27/09/16 ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
To Υπουργείο Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Δευτέρα 17/10/2016.
26/09/16 Π.Ε.Δ.Δ.Υ.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ « ΠΕΡΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…..»
Δελτίο τύπου της Π.Ε.Δ.Δ.Υ. για νέες δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΝ.
26/09/16 Π.Ε.Δ.-Α.Μ.Θ.: ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ» (ΚΑΒΑΛΑ, 27/9/2016)
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης πραγματοποιεί ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου FIGARO, με θέμα την άρδευση ακριβείας στην καλλιέργεια της αμπέλου, στην Καβάλα, στις 27 Σεπτεμβρίου 2016.
26/09/16
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΛΑΜΙΑ, 27/9/2016)
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα πραγματοποιεί εκδήλωση με θέμα: Ευρωπαϊκά Εργαλεία- Προοπτικές Ανάπτυξης για τη Στερεά Ελλάδα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, στη Λαμία, στις 27 Σεπτεμβρίου 2016.
26/09/16
ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου κατά την πρόσφατη ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του ΥΠΑΑΤ για την «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στη ρύθμιση για την παράταση στην έκδοση άδειας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επεσήμανε ότι με τον υπό συζήτηση νόμο εισάγονται διατάξεις οι οποίες παρατείνουν τις προθεσμίες αδειοδότησης και αναστολής κυρώσεων του ισχύοντος νόμου έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία για το νέο θεσμικό πλαίσιο.
26/09/16
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΟΙ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ
Στις 24 Σεπτεμβρίου, εκπρόσωποι 182 χωρών και της ΕΕ θα συναντηθούν στη 17η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το εμπόριο ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES COP 17) που θα διεξαχθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ, στη Νότια Αφρική προκειμένου να συμφωνήσουν για ορισμένα απτά μέτρα για την καλύτερη προστασία των πλέον ευάλωτων ειδών του πλανήτη. Η ΕΕ θα συμμετάσχει για πρώτη φορά ως πλήρες μέλος της Σύμβασης CITES και θα επιδιώξει αυστηρότερα διεθνή μέτρα κατά του παράνομου εμπορίου ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: