Αναζήτηση Αναρτήσεων

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας Πρόσκληση: Βέλτιστες πρακτικές στη χρήση των φυτοπροστατευτικών ουσιών και προστασία υδάτων

Το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας

 και ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας,
σας καλούν στην εσπερίδα

 «Βέλτιστες πρακτικές στη χρήση των φυτοπροστατευτικών ουσιών και προστασία υδάτων» 

που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016  και ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο του Α΄ορόφου της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών Π.Θ. 

Η παρουσία σας θα μας  τιμήσει ιδιαίτερα
18:00 – 18:15
Το δίκτυο TOPPS στην Ευρώπη και την Ελλάδα
Χ. Αθανασίου, Γ. Βλόντζος
18:15 – 18:45
Μέτρα για τη μείωση της διασποράς του ψεκαστικού νέφους
Χ. Καβαλάρης
18:45 – 19:00
Μέτρα για την αποφυγή της απορροής κατά την εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Θ. Μπαρτζιάλης
19:00 – 19:15
Σημειακές πηγές ρύπανσης
Φ. Υδραίου
19:15 – 19:30
Ερωτήσεις- Συζήτηση
Χ. Αθανασίου, Γ. Βλόντζος
 Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στο τέλος της Ημερίδας θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης 

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του Προγράμματος    

Χ. Αθανασίου – Αν. Καθηγητής  
Γ. Βλόντζος – Επ. Καθηγητής
Δημοσίευση σχολίου