Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016

Αυτές τις Άγιες μέρες, ας ξεφύγουμε από την θλίψη της εποχής
και ας ατενίσουμε με ελπίδα το αύριο!!!

Η σκέψη όλων μας ας βρίσκεται σε έννοιες όπως ομόνοια, αλληλεγγύη, ειρήνη και αγάπη.

Θα είναι άριστος οιωνός, ενωμένοι, να αγωνιστούμε για το μέλλον μας.
Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (52/2016)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
20/12/16 ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΗΓΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ε. Αποστόλου σχετικά με την ανάγκη διατήρησης των προστίμων και των ποινών που επιβάλλονται για τη διακίνηση και χρήση ληγμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
20/12/16 ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ISO 9001:2008
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας πιστοποιημένος φορέας ISO 9001:2008
20/12/16 ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 15ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
--

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
20/12/16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στους αρμόδιους φορείς τις προτάσεις του για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της Περιφερειακής διαβούλευσης.
20/12/16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ
Με επιστολή του, το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει προβλήματα που υπάρχουν στην εφαρμογή υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών και ζητά την επίλυσή τους.
20/12/16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (22/12/2016)
--

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
23/12/16 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Ο νέος κανονισμός για την υγεία των φυτών αποτελεί μια σημαντική αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της υγείας των φυτών που εφαρμόζεται από το 1977. Θα καταργήσει και θα αντικαταστήσει επτά οδηγίες του Συμβουλίου σχετικά με επιβλαβείς οργανισμούς και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πλήρως την 13η Δεκεμβρίου 2019.
23/12/16 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ TΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016)
Στη μηνιαία δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί δικαστική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή ταξινομούνται σε 7 προειδοποιητικές επιστολές, 77 αιτιολογημένες γνώμες, 3 παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 4 περατώσεις υπόθεσης. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 67 υποθέσεις, εφόσον οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειάζεται η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.
23/12/16 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016, ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)
--
22/12/16 NERCO: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»
Δελτίο τύπου σύμπραξης εταιρειών για ενημερωτικές ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, σχετικές με το έργο « Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας».
22/12/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για την εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία για τον μήνα Οκτώβριο του 2016.
22/12/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία για το μήνα Οκτώβριο 2016, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία.
22/12/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσίασε την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού για το 3ο Τρίμηνο του 2016.
22/12/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Υπηρεσιών για το Γ’ τρίμηνο του 2016.
22/12/16 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΩΡΑΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016)
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία για την εξέλιξη του Ισοζυγίου Πληρωμών της χώρας το μήνα Νοέμβριο του 2016.
22/12/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την εξέλιξη του εθνικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά το μήνα Νοέμβριο του 2016.
22/12/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής για το μήνα Οκτώβριο 2016.
22/12/16 Υ.Α. 11510/14-12-2016: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.1.1 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 4113/Β/2016)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική απόφαση 11510/14-12-2016 «Πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 1.1.1. «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020».
22/12/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία στη χώρα το μήνα Σεπτέμβριο του 2016.
22/12/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΑΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας κατά το μήνα Οκτώβριο του 2016.
21/12/16 NERCO: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»
Δελτίο τύπου σύμπραξης εταιρειών για ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, σχετική με το έργο «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας»
20/12/16 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την χορήγηση των κάτωθι άμεσων ενισχύσεων έτους αιτήσεων 2016: (α) της εκκαθάρισης της βασικής ενίσχυσης (υπόλοιπο 30%) ύψους 361 εκ. ευρώ σε 621.904 δικαιούχους, (β) της πράσινης ενίσχυσης ύψους 555 εκ. ευρώ σε 622.674 δικαιούχους και (γ) της ενίσχυσης για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας ύψους 15,5 εκ. ευρώ σε 40.754 δικαιούχους.
20/12/16 Υ.Π.ΕΝ.: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Με έγγραφό του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, προς διαβούλευση και οριστικοποίηση, του πλαισίου σύνταξης νέων Προδιαγραφών Μελετών Δασών και Δασικών Οικοσυστημάτων.
20/12/16 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ
Η Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας, με Δελτίο Τύπου της, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τον τύπου του Βιβλίου Απογραφής ξυλείας και προϊόντων ξυλείας του νέου Κανονισμού Ξυλείας.
20/12/16 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ
Με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε, η Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τον τύπου του Βιβλίου Απογραφής ξυλείας και προϊόντων ξυλείας του νέου Κανονισμού Ξυλείας.
20/12/16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IRMA: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ)
--
20/12/16 Κ.Υ.Α. 4249/137606/7-12-2016: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α.» (ΦΕΚ 3986/Β/2016)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 4249/137606/7-12-2016 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 571/66631/15-6-2012 (ΦΕΚ Β΄ 1946) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία πληρωμής της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας Επιτελικών Φορέων του Π.Α.Α.», του μέτρου 511, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013»».
20/12/16 Κ.Υ.Α. 3736/137702/7-12-2016: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΦΕΚ 3986/Β/2016)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση 3736/137702/7-12-2016 «Τροποποίηση της αριθμ. 2202/75660/1-7-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2082 και 2204), καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων που χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους και έγκριση διάθεσης και κατανομή των σχετικών πιστώσεων για το έτος 2016».
20/12/16 Ν. 4442/2016: ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΦΕΚ 230/Α/2016)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
20/12/16 Υ.Α. 2062/132509/25-11-2016: ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΦΕΚ 3938/Β/2016)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2062/132509/25-11-2016 «Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ταμείου Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, διαδικασία εγγραφής και τακτικών ετήσιων δηλώσεων και κριτήρια αξιολόγησής τους».
20/12/16
Ν. 4441/2016: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΦΕΚ 227/Α/2016)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».
20/12/16
NERCO: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»
Δελτίο τύπου σύμπραξης εταιρειών για ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σχετική με το έργο «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας».