Αναζήτηση Αναρτήσεων

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (52/2017)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
28/12/17Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα - ΤΟΜΟΣ 26 - ΣΕΙΡΑ VΙ (2017-1) 
Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση των Γεωτεχνικών Επιστημονικών Θεμάτων - ΤΟΜΟΣ 26 - ΣΕΙΡΑ VΙ (2017-1)
28/12/17ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 1/2017 ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» 
Κυκλοφόρησε το Τεύχος 1/2017 του επιστημονικού περιοδικού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ», Τόμος 26, Σειρά VI.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
29/12/17Ι.Γ.Μ.Ε.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15-1-2018) 
Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Σύμφωνα με τις Πρόσθετες Οδηγίες που συνοδεύουν τη σχετική Προκήρυξη, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων είναι η Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018
27/12/17ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 4.2.1 ΚΑΙ 4.2.2 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 
Το ΥΠΑΑΤ γνωστοποιεί ότι παρατείνονται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018 οι προθεσμίες της ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) των δράσεων 4.2.1 και 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.
27/12/17ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2017) 
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε το τριμηνιαίο Δελτίο Τύπου για τον αριθμό των Κενών Θέσεων Εργασίας στο σύνολο της οικονομίας, εκτός από τον Πρωτογενή τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών, για το Γ΄ τρίμηνο 2017.
27/12/17ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΩΡΑΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017) 
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών της χώρας το μήνα Οκτώβριο του 2017.
27/12/17Υ.Α. 4349/135471/15-12-2017: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΞΩΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (ΦΕΚ 4649/Β/2017) 
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 4349/135471/15-12-2017 «Πρόγραμμα επιτήρησης και λήψης μέτρων για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της Ελλάδας, από τα Εξωτικά Νοσήματα: Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών, Αφθώδης Πυρετός, Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών και Ευλογιά του Προβάτου».
27/12/17Υ.Α. 13849/14-12-2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) (ΦΕΚ 4543/Β/2017) 
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 13849/14-12-2017 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020. Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού». Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις». Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»».
27/12/17ΑΠ. 126/2017/29-11-2017: ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΦΕΚ 4535/Β/2017) 
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση 126/2017/29-11-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή».

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας- Χρόνια πολλά

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας, 
σας εύχεται Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα,
Καλή Χρονιά, με υγεία, αγάπη, ομόνοια και ευτυχία! 
Το 2018 με αισιοδοξία, 
ας αγωνισθούμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο!  Λάμπρος Κωνσταντίνος - Πρόεδρος
Κούντριας Αθανάσιος - Αντιπρόεδρος
Μπίτης Αθανάσιος - Γραμματέας
Δημητριάδου Μαρία Ταμίας
Κουντουράς Δωρόθεος - Οργανωτικός Γραμματέας
Τσαούσης Γεώργιος - Μέλος
Μακρυγιάννης Γεώργιος - Μέλος
 
 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Αναρτήθηκε Το ΦΕΚ για τα Σχέδια Βελτίωσης 2017

Το ΦΕΚ για τα Σχέδια ΒελτίωσηςΣε ΦΕΚ αναρτήθηκε η υπουργική απόφαση των Σχεδίων Βελτίωσης, κάτι που ήταν προαπαιτούμενο ώστε να βγει η τελική προκήρυξη και να ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα για αιτήσεις.
 
Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως 61 ετών και νομικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το 2017.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται στα 315 εκατ. ευρώ και η προκήρυξή τους θα πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής των λεγόμενων «Σχεδίων Βελτίωσης», δηλαδή των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Bρείτε εδώ την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με το Πλαίσιο εφαρμογής για τα Σχέδια Βελτίωσης.pdf 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των δράσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης είναι τα εξής:
• Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως 61 ετών και νομικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το 2017. Επιπλέον για τη δράση 4.1.1 οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι ως νεοεισερχόμενοι). Δικαιούχοι επίσης είναι όσοι εντάσσονται στο υπομέτρο 6.1 των νέων γεωργών.
• Τα υποψήφια συλλογικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 €. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και καθίστανται επιλέξιμα.
• Στο 4.1.1 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.
• Στο 4.1.3 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης καθώς και γενικές άυλες δαπάνες.
• Για τη δράση 4.1.1 η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων είναι έως 300.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού
• Στην ίδια δράση, για συλλογικές επενδύσεις η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέρθει έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει και στο 1.000.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι ομάδες που δεν έχουν ακόμα κλείσει μία χρήση δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.
• Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης:
α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων στα 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.
β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ.
• Τα ποσοστά ενίσχυσης, ανάλογα με την ιδιότητα του υποψηφίου και τον τόπο της έδρας της κατοικίας ανέρχονται από 40% έως και 85%.
• Το μέτρο έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες.

agronews.gr

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

Ψήφισμα του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας για αδόκητο χαμό των συναδέλφων μαςΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δ.Σ. του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας, μόλις πληροφορήθηκε τον αδόκητο χαμό των συναδέλφων μας Αθανάσιου Κατσαφέρη και Ηρακλή Χαλκίδη, συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε τα ακόλουθα:

1.- Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους τους.
2.- Να καταθέσει αντί στεφάνου, συμβολικό ποσό υπέρ της οργάνωσης «ΦΛΟΓΑ».
3.- Να προβεί στη δημοσιότητα του παρόντος ψηφίσματος στον τοπικό τύπο και στην ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                              Ο Γραμματέας
  Κων/νος Λάμπρος                    Αθανάσιος Μπίτης

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ


Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η ΕΚΠΟΛ, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας σας προσκαλούν στην εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα

«Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΔΡΑΣΗ: ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ 

 Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 Πνευματικό Κέντρο Βόλου (Κ. Καρτάλη – Αν. Γαζή), ώρα 10.00 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10.00 - Έναρξη εκδήλωσης στο Πνευματικό Κέντρο Βόλου
- Χαιρετισμοί
- Πολιτόπουλος Δημήτρης, πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
- Ντεμίρη Σπυριδούλα, στέλεχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life για την προώθηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής.
- Τζούμας Θοδωρής, πρόεδρος του πολιτιστικού Συλλόγου «Η Σκιάθος» Σύντομη συζήτηση

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΜ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

ΕΞΙ (6) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΙ (6) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

         Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, παρέχεται στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. η δυνατότητα πραγματοποίησης Μεταπτυχιακών Σπουδών με υποτροφία στο εξ αποστάσεως αγγλόφωνο Πρόγραμμα «MSc in Sustainable Agriculture and Business».
         Πιο συγκεκριμένα, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προσφέρει, αποκλειστικά στα μέλη του Επιμελητηρίου, έξι (6) υποτροφίες για τη φοίτηση στο εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η κάθε υποτροφία αφορά 50% μείωση των αρχικών διδάκτρων.
         Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην αίτηση εισαγωγής στο Πρόγραμμα προς το Διεθνές Πανεπιστήμιο ότι είναι μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και ότι έχουν τακτοποιήσει όλες τους τις υποχρεώσεις προς αυτό.
         Οι αιτήσεις εισαγωγής στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να υποβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου 2017 ή μέχρι την κάλυψη των θέσεων, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο http://www.ihu.edu.gr/index.php/admissions.html

Απο το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Επιχειρηματικότητα & Αγροτική Ανάπτυξη»

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Επιχειρηματικότητα & Αγροτική Ανάπτυξη»

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18:30,  στην αίθουσα εκδηλώσεων «Ιωάννης Αμοιρόγλου»,  του Επιμελητηρίου Μαγνησίας (Δημητριάδος 176, 2ος όροφος, Βόλος).Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, στα πλαίσια της διαβούλευσης επί του σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τα Σχέδια Βελτίωσης του Π.Α.Α. 2014-2020, απέστειλε στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπ.Α.Α.Τ. τις σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις του.

Το πλήρες κείμενο του εγγράφου του Επιμελητηρίου έχει ως εξής:


  Αξιότιμε κύριε Γενικέ,
  στα πλαίσια της διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη επί του σχεδίου ΚΥΑ για τα Σχέδια Βελτίωσης του Π.Α.Α. 2014-2020, παραθέτουμε στη συνέχεια τις σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις του Επιμελητηρίου:

  Άρθρο 9
  Στο σημείο 1.3.3 οι αγροτικές αποθήκες έως 150 τ.μ. να επιτρέπεται να κατασκευάζονται εντός οικισμού, διότι στην ουσία αποτελούν χώρο αποθήκευσης του εξοπλισμού του αγρότη, ο οποίος για λόγους ασφαλείας πρέπει είναι πλησίον ή εντός του οικοπέδου του σπιτιού του. Mέριμνα θα πρέπει να ληφθεί και για τυχόν νομοθετική ρύθμιση που θα χρειαστεί ώστε να υλοποιηθεί αυτή η δυνατότητα. Σχετικό με το ζήτημα αυτό είναι το υπ’ αριθ. 3975/25-9-2017 έγγραφο του Επιμελητηρίου, το οποίο έχει κοινοποιηθεί και σε σας.
  Στο σημείο 2.2.8 να μην αναφέρεται το πιστοποιητικό ΕΝ 12761, διότι η απαίτηση του ΚΤΕΟ (πιστοποιητικό επιθεώρησης) υπερισχύει αυτού και το καταργεί. Σημειώνουμε ότι ο νόμος απαιτεί ΚΤΕΟ.
  Στο σημείο 6.1.2 του συγκεκριμένου άρθρου, στη σελίδα 15, καθώς και στο σημείο 9 του άρθρου 14, προτείνουμε στην υφιστάμενη παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης κατ’ ελάχιστον τα 110 μελισσοσμήνη, τα οποία φέρουν Τ.Α. >8.000,00€, ώστε να καλύπτονται οι περιπτώσεις των δικαιούχων Νέων Γεωργών των δύο τελευταίων προσκλήσεων, οι οποίοι είναι σε διαδικασία υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου τους.
  Στο σημείο 9.2.1 του συγκεκριμένου άρθρου, στη σελίδα 17, θα δημοσιευτεί συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ενεργειακών αναγκών της εκμετάλλευσης και τη σύνταξη της μελέτης;

  Άρθρο 11
  Η τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής των ακινήτων να μην απαιτείται με την κατάθεση της αίτησης αλλά μετά την έγκριση (όπως υπήρχε στην πρόσκληση του 2011), ώστε να μην επιβαρύνεται με έξοδα ο υποψήφιος επενδυτής χωρίς να ξέρει αν θα εγκριθεί. Επίσης, είναι δύσκολο για τους Νέους Αγρότες του 2016 να έχουν νόμιμη κατοχή, όταν πολλοί από αυτούς δεν έχουν ακόμα εισπράξει το πριμ πρώτης εγκατάστασης, οπότε με τη λύση που προτείνουμε θα μπορέσει να λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.

  Άρθρο 12
  Στις παραγράφους 2 και 5 του συγκεκριμένου άρθρου, στη σελίδα 20, πώς θα εξακριβώνεται ο υπολογισμός της ενίσχυσης αναπόσβεστων παρελκομένων και αναρτώμενων γεωργικού ελκυστήρα στις περιπτώσεις απλής αντικατάστασης, από τη στιγμή που δεν υπάρχει βάση δεδομένων στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής που να αποδεικνύει το έτος απόκτησης των ανωτέρω μηχανημάτων;

  Άρθρο 16
  Να επεξηγηθεί ο όρος “επαρκή επαγγελματικά προσόντα” διότι δημιουργείται σύγχυση. Π.χ. ανήκουν σε αυτή την κατηγορία υποψήφιοι που εντάχθηκαν στα Μέτρα Νέων Γεωργών προ του 2010 και οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια διάρκειας 150 ωρών, διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους;

  Παράρτημα 3 
  Ο τρόπος υπολογισμού της μέγιστης αποδεκτής ιπποδύναμης ενός γεωργικού ελκυστήρα όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 3, σελ. 104, θα γίνεται με τη χρήση του αλγόριθμου TEReS, ο οποίος αναπτύχθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί άμεσα στη διαβούλευση ο συγκεκριμένος αλγόριθμος, ώστε να έχει ουσία η διαβούλευση επί του συγκεκριμένου Παραρτήματος και διατηρούμε σημαντικές επιφυλάξεις όσον αφορά το συγκεκριμένο σημείο.
  Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στον πίνακα (κατά παρέκκλιση του ανωτέρου αλγόριθμου υπολογισμού της ιπποδύναμης), στην επενδυτική δαπάνη του κτηνοτροφικού ελκυστήρα, πέραν των αιγοπροβάτων και των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, απουσιάζουν οι λοιπές εκτροφές οι οποίες έχουν αδιαμφισβήτητα ανάγκες σε γεωργικό ελκυστήρα, όπως π.χ. οι μονάδες πάχυνσης μόσχων, αγελάδων κρεοπαραγωγής ή μικτής κατεύθυνσης, όπως επίσης και οι μονάδες χοιροτροφίας. 
  Σημειώνουμε ότι δεν μπορούμε να ουσιαστικές παρατηρήσεις επί των ιπποδυνάμεων, αφού δεν γνωρίσουμε τον αλγόριθμο και τι αποτελέσματα αυτός δίνει για μια μέση γεωργική εκμετάλλευση. Ωστόσο θεωρούμε ότι, τα 400 θηλυκά αιγοπρόβατα είναι πάρα πολλά και θα έπρεπε να μειωθούν τουλάχιστον στο ήμισυ.  Οι 70 ίπποι στους γεωργικούς ελκυστήρες θα πρέπει να γίνου τουλάχιστον 90 ίπποι, ενώ για τα δεντροκομικούς και αμπελουργικούς ελκυστήρες θα πρέπει η ιπποδύναμη να αυξηθεί στους 70 ίππους, ώστε να παρέχουν ασφάλεια όταν οι προδιαγραφές μιας αεροτουρμπίνας 1000 lit για λόγους ασφαλείας θέλει 70 ίππους ελκυστήρα.

  Παράρτημα 4
  Στον πίνακα 4.6 του Παραρτήματος, στη σελίδα 108, θεωρούμε ότι η δυναμικότητα 60hp σε αγελαδοτροφικές μονάδες των 100 και πλέον ζώων είναι ανεπαρκής διότι, τεκμηριωμένα, για τη ρυμούλκηση ενσιρωδιανομέα άνω των 9 m3 και βυτίου λυμάτων άνω των 10 m3, βάσει προδιαγραφών των κατασκευαστών των εν λόγω παρελκομένων, απαιτούνται γεωργικοί ελκυστήρες άνω των 90-100 hp.

  Παράρτημα 9
  Στον πίνακα 9.6 του Παραρτήματος, στη σελίδα 133, απουσιάζει το εύλογο κόστος για την εγκατάσταση ακτινιδίων σε ημικρεβατίνα-κρεβατίνα και φράουλας, όπως είχαν οριστεί και στην αντίστοιχη πρόσκληση του 2011.
  Επίσης, τα κόστη εγκατάστασης του συνόλου των δενδροκομικών ειδών είναι χαμηλότερα από τα πραγματικά και χρειάζεται αναμόρφωση.
  Στο σημείο 9.7, στο κόστος εγκαταστάσεις επιτραπέζιων σταφυλιών σε υποστηριγμένα σχήματα, το ποσό των 474 € είναι το κόστος μόνο για τα φυτά (έρριζα). Θα πρέπει να προστεθεί και το κόστος της υποστύλωσης καθώς και το κόστος τόσο των διχτύων όσο και των νάυλον τα οποία συντελούν στην επιμήκυνση της συγκομιδής, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη πρόσβαση στις αγορές της Ευρώπης, με καλύτερες τιμές.
  Θεωρούμε ότι το κόστος υποστύλωσης δεν έχει ληφθεί υπ’ όψιν και στις άλλες μόνιμες φυτείες, γιατί οι τιμές που αναφέρονται δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να το καλύψουν.     
  Παράρτημα 10
  Στο σημείο Α “Γεωργικά κτήρια και κατασκευές”, περίπτωση 1, θα πρέπει στα μικρά νησιά του Αιγαίου να δοθεί προσαύξηση ώστε να μπορέσει να καλύψει τα μεταφορικά μηχανημάτων που πολλές φορές δεν διαθέτουν τα συγκεκριμένα νησιά.
  Στο σημείο Β “Μηχανολογικός εξοπλισμός”, περίπτωση 6 του Παραρτήματος, στη σελίδα 139, το όριο των 150.000,00€ για το σύνολο των επενδύσεων που αναφέρονται είναι απόλυτα ανεπαρκές. Πρέπει να γίνει τουλάχιστον 180.000,00€, διότι μέσα στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν υπάρχει μόνο μηχανολογικός εξοπλισμός αλλά και εγκατάσταση νέων φυτειών.
  Στο σημείο Γ “Γενικές Δαπάνες”, περίπτωση 2 του Παραρτήματος, στη σελίδα 140, στο ποσό που αναφέρεται στο τέλος προφανώς υπάρχει λάθος (αντί των 1.500,00€ θα έπρεπε να αναφέρει 2.000,00€).
  Επίσης, το ανώτατο όριο για τη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων προκαταβολής και αιτήσεων πληρωμής είναι απόλυτα ανεπαρκές σε σχέση με τον όγκο εργασίας που απαιτεί η εν λόγω εργασία. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί το ύψος του ορίου ώστε, μαζί με την αμοιβή της περίπτωσης 1, να μην υπερβαίνει το ποσοστό 6% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9, Α, σημείο 8.1.1, περίπτωση iii. 
  Επίσης, θα πρέπει να προσδιοριστούν ανώτερα ποσά και στις υπόλοιπες κατηγορίες μελετών και δανειοδοτήσεων, όπως πχ μέγιστη αμοιβή μηχανικού για ανέγερση κτιρίου και ούτω καθεξής.
  Τέλος, στο σημείο 6, θα πρέπει η μελέτη και σχεδιασμός για κτηνοτροφική εγκατάσταση να αναπροσαρμοστεί από 600€ σε 1000€, ώστε να μπορεί να καλυφθεί το πραγματικό κόστος εργασίας.

  Εκτιμώντας ότι η αποδοχή των παραπάνω προτάσεών μας θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα των Σχεδίων Βελτίωσης, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε παραπέρα σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ


  Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο απέστειλε προς τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας πρόταση διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των πολιτών αναφορικά με την υποβολή αντιρρήσεων επί των αναρτημένων δασικών χαρτών.


  Το πλήρες κείμενο του εγγράφου του Επιμελητηρίου έχει ως εξής:

  Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
  με την πρόσφατη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των κατά Π.Ε. Δασικών Χαρτών στην εφαρμογή της ΕΚΧΑ, παρατηρείται το φαινόμενο της μη εμπρόθεσμης υποβολής αντιρρήσεων από ένα σημαντικό αριθμό πολιτών. H αδυναμία υποβολής των αντιρρήσεων εντός της τελικής προθεσμίας της 25ης Σεπτεμβρίου 2017 οφείλεται σε πολλούς και διάφορους λόγους μερικούς εκ των οποίων αναλύουμε παρακάτω και θεωρούμε ότι αφορούν σε πολλούς συμπολίτες και συνάδελφους τεχνικούς εκπροσώπους:
  1. Η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών ήταν ελλιπής, καθώς δεν αρκεί ένα σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρτησης του χάρτη αλλά απαιτείται και η αντίστοιχη ενημέρωση των πολιτών, ειδικά αυτών οι οποίοι είναι κάτοικοι εξωτερικού και μεγάλων αστικών κέντρων όπου είναι ευνόητο ότι η επαφή με τις δασικές υπηρεσίες είναι μηδαμινή.
  2. Η διαδικασία ορθής υποβολής αντίρρησης κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις μια πολυσύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει χορήγηση εγγράφων και παλαιών πιστοποιητικών από αρχεία διάφορων υπηρεσιών, γεγονός που συνεπάγεται την αυτονόητη καθυστέρηση ολοκλήρωσης του τυπικού και μόνο μέρους υποβολής.
  3. Η λειψανδρία των δασικών υπηρεσιών και η αδυναμία εξυπηρέτησης ενός μεγάλου αριθμού πολιτών σε μικρό χρονικό διάστημα, όταν μάλιστα οι ίδιοι υπάλληλοι είναι επιφορτισμένοι και με τα άλλα αντικείμενα της υπηρεσίας τους.
  4. Η λειτουργία της εφαρμογής της ΕΚΧΑ στο διαδίκτυο εμφάνιζε διαρκώς προβλήματα απόκρισης και δημιουργούσε καθυστερήσεις, ακόμη και αδυναμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων.

  Οι παραπάνω λόγοι και πιθανόν και πολλοί περισσότεροι, έχουν προκαλέσει πρόβλημα σε ανθρώπους που, αν και καθυστερημένα σε σχέση με την αρχική ανάρτηση, έσπευσαν να υποβάλλουν αντίρρηση, αλλά τελικώς δεν πρόλαβαν.
  Θεωρούμε ότι ο δασικός χάρτης, όπως και γενικότερα ο χαρακτηρισμός μιας έκτασης ως δασικής ή μη, αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα το οποίο από τη φύση του κυριολεκτικά επιδέχεται διαρκείς μεταβολές και διορθώσεις. Έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, ο οποίος ως ένα δυναμικό σύστημα έχει απεικονίσει τόσο τις μεταβολές της ίδιας της φύσης λόγω επέκτασης σε εγκαταλελειμμένες περιοχές ή μείωσης δασικής επιφάνειας, όσο και τις για δεκαετίες διαρκείς μεταβολές της δασικής νομοθεσίας και της διαφορετικής αντιμετώπισης όμοιων κατά άλλα καταστάσεων. Άλλωστε, θεωρούμε ότι ο δασικός χάρτης αποτελεί ένα εργαλείο ελέγχου και λήψης αποφάσεων το οποίο πρέπει να συμβάλλει στη αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.

  Προτείνουμε και παράλληλα αιτούμαστε τεχνικής φύσης διευκολύνσεις και την χορήγηση του δικαιώματος σε κάθε πολίτη να προστατέψει και ένα άλλο ουσιώδες και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα που είναι η ιδιοκτησία.  Μια σειρά από προτάσεις είναι οι εξής :
  - Δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής αντιρρήσεων στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δασών με την επιβολή χρηματικής ποινής πέρα από το παράβολο, μέχρι την διαδικασία εκδίκασης των υποθέσεων ενώπιον των ΕΠΕΑ. Διαδικασία που άλλωστε εφαρμόζεται και στο Εθνικό Κτηματολόγιο και δεν θα επιφέρει σημαντική καθυστέρηση στην τελική κύρωση των δασικών χαρτών καθώς, άμεσα, θα εισάγονται προς συζήτηση στις ΕΠΕΑ.
  - Δυνατότητα πρόσθετης παρέμβασης σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν προηγούμενες πράξεις της διοίκησης είτε αυτές αφορούν παλαιές βεβαιώσεις, Πράξεις χαρακτηρισμού, παραχωρητήρια κ.α. Υπάρχει σημαντικός αριθμός πολιτών οι οποίοι, έχοντας παλαιές βεβαιώσεις της δασικής Υπηρεσίας και νόμιμες οικοδομικές άδειες, δεν θεώρησαν σκόπιμο τον έλεγχο τους δασικού χάρτη, καθώς έχουν προχωρήσει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (π.χ. έκδοση βεβαίωσης και όχι Πράξης χαρακτηρισμού), κατά εφαρμογή των οδηγιών των δασικών υπηρεσιών.
  - Με την ανάρτηση των επόμενων δασικών χαρτών (Κιλκίς, Πέλλα, κ.α.) να δοθεί η δυνατότητα ολιγοήμερης χρήσης της εφαρμογής για τις περιοχές για τις οποίες έληξε η προθεσμία στις 25/9/2017, με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αντιρρήσεων που εκκρεμούν, καθώς μέχρι τελευταία στιγμή η εφαρμογή εμφάνιζε σημαντικό αριθμό χρηστών και ταχύ ρυθμό τρεχόντων πρωτόκολλων.

  Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω εκτεθέντα με σκοπό να δοθεί μια λύση προς εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και προς την ορθή, δίκαια και γρήγορη ολοκλήρωση των δασικών χαρτών της Ελλάδας.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

Allium symiacum νέο είδος για την επιστήμη και την Ελληνική χλωρίδα

 
Δημήτρης Τζανουδάκης,
(Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών)
 
Το γένος Allium είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αντιπροσωπευτικότερα της ελληνικής χλωρίδας και ήδη ο αριθμός των ειδών του στην ελληνική επικράτεια έχει ξεπεράσει τα 100. Παρά το γεγονός ότι μετά το 1980 (δημοσίευση του 5ου τόμου της Flora Europaea), έχουν περιγραφτεί δεκάδες νέα είδη Allium από τον ελληνικό χώρο, φαίνεται ότι το σχετικό γένος και η ελληνική φύση θα συνεχίσουν, για πολύ, να επιφυλάσσουν εκπλήξεις σε εκείνους που με επιμονή, μεθοδικότητα και μεράκι, επιδίδονται στην εξερεύνηση της ελληνικής χλωρίδας. Πρέπει με την ευκαιρία να τονιστεί ότι στην παραπάνω κατηγορία δεν ανήκουν μόνο οι «επαγγελματίες» του χώρου (πανεπιστημιακοί και ερευνητές σχετικών ινστιτούτων) αλλά και ένας σημαντικός αριθμός «ερασιτεχνών βοτανικών» που μέσα από τις εξερευνητικές τους αποστολές, τις φωτογραφήσεις, τις ιστοσελίδες κ.ά. συμβάλουν στην καλύτερη γνώση και ανάδειξη της χλωρίδας της Ελλάδας. Ένας από αυτούς, ο Χρίστος Γαλανός στα πλαίσια μιας σειράς εξορμήσεων του στην ακριτική Σύμη το φθινόπωρο του 2015, εντόπισε έναν πληθυσμό του γένους Allium τα άτομα του οποίου ήταν ακόμη σε ανθοφορία.

Όπως αποδείχθηκε, μετά από διεξοδική μορφολογική και κυτταρολογική μελέτη, επρόκειτο για ένα άγνωστο μέχρι τότε είδος, το οποίο και περιγράφτηκε ως νέο για την επιστήμη (Allium symiacum Galanos & Tzanoud.) και το σχετικό άρθρο εμφανίστηκε ήδη στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Willdenowia.

Πρόκειται για ένα είδος της Ομάδας Codonoprasum με περίοδο ανθοφορίας τους φθινοπωρινούς μήνες (τέλη Σεπτεμβρίου–αρχές Νοεμβρίου), το οποίο όμως διακρίνεται σαφώς από τα άλλα είδη της ίδιας ομάδας, με σχετική περίοδο ανθοφορίας, τόσο από το χρώμα των ανθέων του (λευκό-πράσινο), αλλά κυρίως από τους στήμονες του (νήματα και ανθήρες) που εξέχουν εμφανώς του περιγονίου. Το συγκεκριμένο γνώρισμα (στήμονες εξέχοντες/στήμονες μη εξέχοντες του περιγονίου) θεωρείται από τους χαρακτήρες κλειδιά (key characters) για τη διάκριση των ειδών μέσα στην ομάδα Codonoprasum (paniculatum group & avum/ stamineum group αντίστοιχα) και ως εκ τούτου επισημαίνεται η ιδιαίτερη ταξινομική θέση του Allium symiacum, αφού είναι το μόνο φθινοπωρινό είδος της ομάδας Codonoprasum με στήμονες εξέχοντες του περιγονίου και ταυτόχρονα το μόνο είδος της ομάδας με εξέχοντες στήμονες (avum/stamineum group) που ανθίζει το φθινόπωρο. (Πηγή: Galanos C. & Tzanoudakis D. (2017) in Willdenowia 47 (2): 107-113) 
doi.org ).
 
Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες για την ελληνική χλωρίδα επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας hbs.gr .


πηγή: dasarxeio.com , naturahellas

 * Το κείμενο και η φωτογραφία δημοσιεύτηκαν στο Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας – Τεύχος 2, Ιούλιος 2017. – www.hbs.gr