Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΣΔΕ 2017 στον Αλμυρό Μαγνησίας την Τετάρτη 15 Μαρτίου


Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί με τον Δήμο Αλμυρού διοργανώνει ανοιχτή ενημερωτική ημερίδα στον Αλμυρό Μαγνησίας την Τετάρτη 15 Μαρτίου και ώρα 18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο με θέμα:
«ΟΣΔΕ 2017 - Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017»
Κύριος σκοπός της ημερίδας αποτελεί η ενημέρωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων  για την σωστή υποβολή των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης και θα τονιστούν οι υποχρεώσεις των δικαιούχων για όλες τις συνδεδεμένες ενισχύσεις αλλά και για τους προβλεπόμενους ελέγχους.
Η ημερίδα απευθύνεται εκτός από τους ιδίους σε κάθε άλλο εμπλεκόμενο στη συγκεκριμένη διαδικασία πρόσωπο (πχ γεωτεχνικοί, σύμβουλοι, άλλοι φορείς κλπ).
Θα ακολουθήσει συζήτηση για όλα τα θέματα που συνδέονται με την αίτηση, τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις κλπ
 
18:00 – 18:15
 
18:15 – 18:30
Προσέλευση
 
Χαιρετισμός - Εισαγωγή
Αθανάσιος Βαλιώτης – Προϊστάμενος Δ/νσης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
 
18:30 – 18:45
 
 
18:45– 20:00
 
 
 
 
Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2017
Τσακνάκης Πέτρος  - Ελεγκτής Γεωπόνος ΠΔ Θεσσαλίας – Στερεάς Ε.
 
Υποβολή ορθής Δήλωσης Καλλιέργειας
Συνδεδεμένες ενισχύσεις – Πράσινη Ενίσχυση
Λάθη - Παραλείψεις - Συμβουλές – Σημεία Προσοχής
Αθανάσιος Βαλιώτης – Προϊστάμενος Δ/νσης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Τσακνάκης Πέτρος  - Ελεγκτής Γεωπόνος ΠΔ Θεσσαλίας – Στερεάς Ε.
Ζαρμακούπης Κων/νος - Ελεγκτής Κτηνίατρος  ΠΔ Θεσσαλίας – Στερεάς Ε.
 
20:00-20:30
Ερωτήσεις - Συζήτηση


Πληροφορίες: Έφη Παπανικολάου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΠΔ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Ελέγχων & Τεχνικών Μέσων Τηλ. 2410 283255 Fax. 2410 555753
Δημοσίευση σχολίου