Αναζήτηση Αναρτήσεων

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 (16/2017)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
19/04/17 ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΪΟΝ Π.Ο.Π.
Με αφορμή την πρόσφατη έγκριση από τη Ευρωβουλή της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καναδά, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει ότι είναι η δεύτερη φορά που η ελληνική κυβέρνηση αποτυγχάνει να προστατεύσει το καθεστώς του Προϊόντος Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) για την κορωνίδα των εξαγώγιμων αγροτικών προϊόντων της χώρας μας, τη φέτα.
19/04/17 ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ, 20/4/2017)
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνεδριάζει στις 20-4-2017, στα γραφεία του Επιμελητηρίου στην Αθήνα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
19/04/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών τις παρατηρήσεις του σχετικά με τα προβλήματα, τις αδικίες και τις δυσλειτουργίες που φέρνει στην επιφάνεια η λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Κ.Η.Σ.Κ.) και, ταυτόχρονα, καταθέτει τις προτάσεις του για την λειτουργική του βελτίωση

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
19/04/17 ΠΕΝΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ: ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» (ΛΑΡΙΣΑ, 22/4/2017)
Πρόγραμμα ημερίδας με θέμα: Αγροτική πολιτική της Ε.Ε.: Υφιστάμενες δυνατότητες και προοπτικές για την Ελλάδα και τη Θεσσαλία, που πραγματοποιείται στη Λάρισα, στις 22 Απριλίου 2017.
18/04/17 Ε.Μ.Π.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ,28/4/2017)
Ανακοίνωση για την πραγματοποίηση ημερίδας για την Βιοενέργεια, στην Αθήνα, στις 28 Απριλίου 2017.
18/04/17 «ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ», ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - Α.Π.Θ., κ. ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (25-04-2017)
Ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. κ. Ευάγγελλου Σφακιωτάκη, την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 στο αμφιθέατρο ΑΓΡΟ του ΤΕΙ Κρήτης, με θέμα «Ενοποιημένη Εφοδιαστική Αλυσίδα, μια νέα αντίληψη στη διαχείριση της ποιότητας των οπωροκηπευτικών».
18/04/17 Ν. 4467/2017: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΦΕΚ 56/Α/2017)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4467/2017 «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
18/04/17 Υ.Α. 63486/Ε2/12-4-2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 (ΦΕΚ 1315/Β/2017)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 63486/ε2/12-4-2017 «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018».
18/04/17 Υ.Α. 3498/31-3-2017: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 1277/Β/2017)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 3498/31-3-2017 «Τροποποίηση της αριθμ. 8585/10-10-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3322/Β΄/2016) «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020».
18/04/17 Υ.Α. 3499/31-3-2017: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 (ΦΕΚ 1277/Β/2017)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 3499/31-3-2017 «2η τροποποίηση της αριθμ. 5360/02-07-2010 (Β΄1055) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 4424/721/2.06.2010 Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)»/Ανειλημμένες υποχρεώσεις των Μέτρων 311,312 και 313 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6/Υπομέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014-2020».
18/04/17 Υ.Α. 1548/37553/31-3-2017: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΦΕΚ 1231/Β/2017)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 1548/37553/31-3-2017 «Τροποποίηση της αριθμ. 4653/106862/7.10.2015 υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοπoίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (ΦΕΚ 2157 Β΄/2015), όπως ισχύει».
18/04/17 Υ.Α. 1547/37550/31-3-2017: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΥΡΗΝΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ (ΦΕΚ 1230/Β/2017)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1547/37550/31-3-2017 «Τροποποίηση της αριθμ. 4810/110876/13.10.2015 υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (ΦΕΚ 2269 Β΄ 2015)».
Δημοσίευση σχολίου