Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 (14/2017)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
03/04/17 ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (3/4/2017)
--

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
07/04/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ, 9/4/2017)
Το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ο Σύλλογος Γεωπόνων Ν. Καβάλας, η Π.Ε. Καβάλας και το Σωματείο Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Καβάλας, συνδιοργανώνουν ημερίδα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση και τον Ποιοτικό Έλεγχο των Κηπευτικών Καλλιεργειών, στην Καβάλα, στις 9 Απριλίου 2017.
04/04/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 5/4/2017)
Το παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Γεωπονικό Σύλλογο Μακεδονίας- Θράκης και το Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την Επαγγελματική Προοπτική του Γεωπονικού Κλάδου σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, στις 5 Απριλίου 2017.
03/04/17 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ GIS ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ» (26/04/2017, ΑΘΗΝΑ)
Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Δυνατότητες και εφαρμογές των GIS στους γεωτεχνικούς κλάδους», στις 26 Απριλίου 2017 στην Αθήνα.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
07/04/17 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Δ.Κ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
Από τη Δ/νση Δασών Πέλλας ανακοινώνεται η παράταση των προθεσμιών και των καταληκτικών ημερομηνιών για την υποβολή αντιρρήσεων επί του αναρτημένου Δασικού Χάρτη της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας, Δήμου Έδεσσας, ΠΕ Πέλλας.
07/04/17 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι με την υπ΄ αριθ.47581/6-4-2017 (ΑΔΑ:7ΓΜΑΟΡ1Γ-Α6Ρ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Πρέβεζας, τροποποιήθηκε η υπ΄ αριθ.. 10884/26-1-2017 (ΑΔΑ:ΨΒ3ΝΟΡ1Γ-5Ψ0) απόφαση, με την οποία αναρτήθηκε στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ΕΚΧΑ, ο δασικός χάρτης για την Δ.Κ. Πρέβεζας, ως προς το τμήμα που αφορά τις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.
07/04/17 AGRICULTURE 4.0- FEEDING THE NEXT GENERATION (VLEVA BRUSSELS, 11/5/2017)
Πρόγραμμα από την εκδήλωση «AGRICULTURE 4.0- FEEDING THE NEXT GENERATION», που πραγματοποιείται στη Vleva, Brussels, στις 11 Μαϊου 2017.
06/04/17 ΥΠ.Α.Α.Τ.: 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020
Το Υπ.Α.Α.Τ. ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους για την 4η τροποποίηση της αριθ. 130/5917/18-01-2017 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
06/04/17 ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Η πρόσκληση του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» με τις 4 διαφορετικές δράσεις (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία, νεοεισερχόμενοι στη βιολογική κτηνοτροφία, «παλιοί» στη βιολογική γεωργία, «παλιοί» στη βιολογική κτηνοτροφία) βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από αγρότες - βιοκαλλιεργητές, οι οποίοι εκδήλωσαν τεράστιο ενδιαφέρον για ένταξη στο Μέτρο. Υποβλήθηκαν συνολικά 64.016 αιτήσεις με αιτούμενο προϋπολογισμό που ξεπέρασε το 1,5 δις ευρώ.
06/04/17 Υ.Π.Α.Α.Τ.: ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ 5 ΣΥΝΕΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΥ 2016
Το Υπ.Α.Α.Τ. αμακοίνωσε ότι, για το έτος 2016, καθορίστηκε το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στους τομείς των ζαχαρότευτλων σε 724,50 ευρώ/ha, των σπόρων σποράς σε 438,99 ευρώ/ha, των συμπύρηνων ροδάκινων για χυμοποίηση σε 167 ευρώ/ha, των σπαραγγιών σε 500 ευρώ/ha και της σηροτροφίας σε 251 ευρώ/κουτί.
06/04/17 Υ.Π.ΕΝ.: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης του Προγράμματος Μέτρων (ΠΜ) του άρθρου 5 της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (Οδηγία 2008/56/ΕΚ) και του άρθρου 6 του Ν. 3983/2011, ο οποίος αποτελεί την εναρμόνισή της στο εθνικό δίκαιο. Το ΠΜ αποτελεί μέρος της θαλάσσιας στρατηγικής της Ελλάδος και αποσκοπεί στην επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της χώρας μας.
05/04/17 Υ.Α. 593/37447/31-3-2017: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ/ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ/Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 1190/Β/2017)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 593/37447/31-3-2017 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020».
05/04/17 Κ.Υ.Α. 95/34013/23-3-2017: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) (ΦΕΚ 1152/Β/2017)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 95/34013/23-3-2017 «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων και βοοειδών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της ν. Θάσου, της ν. Χίου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Εύβοιας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Ηλείας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 352,24-12-2013, σ. 9)».
04/04/17 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Από τη Δ/νση Δασών Μαγνησίας ανακοινώνεται η παράταση των προθεσμιών και των καταληκτικών ημερομηνιών για την υποβολή αντιρρήσεων επί των αναρτημένων Δασικών Χαρτών της Π.Ε. Μαγνησίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Αγχιάλου και Σκιάθου.
04/04/17 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι με την με αριθμ. 44045/30-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΛ0ΝΟΡ1Γ-Κ9Ι) απόφαση της Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων τροποποιείται η με αριθμ. πρωτ. 18113/10-2-2017 [ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ], απόφαση: «Ανάρτηση Δασικών Χαρτών όλων των προ- Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (303 ΟΤΑ) των Δήμων Βόρειων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου και Ιωαννιτών (πλην των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανατολής και Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών), των μελετών με κωδικούς Δ4-03 και Μ1-13 και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων», όσον αφορά τις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.
04/04/17 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» (ΚΑΒΑΛΑ, 9/4/2017)
Ο Σύλλογος Γεωπόνων Ν. Καβάλας με την υποστήριξη της ΠΕ Καβάλας, του Σωματείου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Καβάλας και του παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. , διοργανώνει ημερίδα με θέμα: Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Ποιοτικός Έλεγχος Κηπευτικών Καλλιεργειών, στην Καβάλα, στις 9 Απριλίου 2017.
04/04/17 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Με εγκύκλιό του, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το άρθρο 86, παρ. 6 του Ν.4416/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
03/04/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε τριμηνιαίο Δελτίο Τύπου παρουσιάζοντας στοιχεία Βραχυχρόνιων Δεικτών Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αμοιβών σε βασικούς τομείς της οικονομίας για το Δ΄ τρίμηνο του 2016.
03/04/17 Κ.Υ.Α. 1133/34446/24-3-2017: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΦΕΚ 1140/Β/2017)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1133/34446/24-3-2017 «Τροποποίηση της αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφασης του Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β΄ 430)».
03/04/17 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in Sustainable Agriculture and Business) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Δημοσίευση σχολίου