Αναζήτηση Αναρτήσεων

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ 2017

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
26ης ΜΑΪΟΥ 2017 (21/2017)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
25/05/17
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Για τον πρόωρο θάνατο του καλού συναδέλφου και αγαπητού φίλου Παναγιώτη Λεφάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και ο Πρόεδρός του κ. Σπυρίδων Μάμαλης εκφράζουν την βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του. Ο Παναγιώτης υπήρξε Πρόεδρος του παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε και μέλος της οικογένειας των Γεωτεχνικών και του Επιμελητηρίου. Θα τον θυμόμαστε πάντα για την πολύτιμη προσφορά του στη δασολογική επιστήμη και την συμμετοχή του στα κοινά. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
22/05/17
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ, 29/5/2017)
Το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στη Αθήνα, στα γραφεία του Επιμελητηρίου (Διδότου 26), την Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017 και ώρα 12:30.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
25/05/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (30/5/2017)
--
25/05/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δελτίο τύπου- Συλλυπητήρια Ανακοίνωση για τον Παναγιώτη Λεφάκη
23/05/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ GIS ΣΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΤΙΜΗ
Ανακοίνωση του παραρτήματος για προσφορά στα μέλη του προνομιακής τιμής για την παρακολούθηση σεμιναρίων στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.
23/05/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (25/5/2017)
Η Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) του Παραρτήματος συνέρχεται στη 5η Συνεδρίαση της, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 18 του Ν. 1474/84, τα άρθρα 11, 14 και 16 του Π.Δ. 334/85, το άρθρο 14 του Ν.2690/99 και τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 30 του Ν. 4282/2014, στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του Παραρτήματος, (Βενιζέλου 64, 5ος όρ.), την Πέμπτη 25-05-2017 και ώρα 10:30 π.μ.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
25/05/17 ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.: ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας ενημερώνει τα μέλη του ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Μαΐου 2017, ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Διδότου 26, 4ος όροφος, Αθήνα.
25/05/17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ»
Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ», για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
24/05/17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ: 3η ΘΡΑΚΟ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ SYNERGIA ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Πρόσκληση για την 3η Θρακο-Μακεδονική Synergia Προώθησης Τοπικών Προϊόντων Διατροφής που διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης μαζί με άλλους παραγωγικούς φορείς, στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στις 26-27 Μαϊου 2017.
24/05/17 ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ- ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ» (ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 9-10/6/2017)
Πρόγραμμα του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Κλιματική Αλλαγή, που πραγματοποιείται στις 9-10 Ιουνίου 2017, στην Καρδίτσα.
24/05/17 Υ.Π.ΕΝ.: ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ
Αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 1751/22-05-2017) η Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, με θέμα την «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του». Πρόκειται για υποχρέωση της χώρας στο πλαίσιο της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ για τα νερά, όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο με το ν. 3199/2003.
24/05/17 Υ.Α. 156586/2798/19-5-2107: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ 1782/Β/2017)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 156586/2798/19-5-2017 «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας χορήγησης της έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των υποχρεώσεων του δικαιούχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 47Β του νόμου του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 και το άρθρο 12 του νόμου 4315/2014 αντίστοιχα και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 και 4 του νόμου 4467/2017».
24/05/17 Υ.Α. 521/53656/16-5-2017: ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ 1780/Β/2017)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 521/53656/16-5-2017 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία μοριοδότησης για τη μίσθωση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 4282/2014».
23/05/17 Δ.Α.Ο.ΑΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ACTINIDIAE
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους εδνιαφερόμενους για την έκδοση της Εκτελεστικής Απόφασης 2017/198/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2017 «όσον αφορά τα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Pseudomonas syringae pv. actinidiae».
23/05/17 ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ Ι.Γ.Μ.Ε.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Το Συνδικάτο εργαζομένων στο Ι.Γ.Μ.Ε., μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης, καταγγέλλει την εναντίον του επίθεση από τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, μέσω της κατάθεσης κοινοβουλευτικής ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη δραστηριότητα του Συνδικάτου.
23/05/17 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2018-2021
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) ως ΝΠΔΔ και σύμβουλος του κράτους με μεγάλη επιφύλαξη και ανησυχία τοποθετείται σχετικά με το περίπου 900 σελίδων Σ/Ν που έχει κατατεθεί στη Βουλή, εντοπίζοντας την τοποθέτησή της σε ορισμένα καίρια σημεία και επιφυλασσόμενη να τοποθετηθεί για άλλα σημεία του Σ/Ν.
23/05/17 ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020 έθεσε σε διαβούλευση το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020. Σχόλια και παρατηρήσεις επί του κειμένου της Υπουργικής Απόφασης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 2 Ιουνίου 2017.
23/05/17 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ (ΜΑΪΟΣ 2017)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
23/05/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2017)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για την εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία το μήνα Μάρτιο του 2017.
23/05/17 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΩΡΑΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2017)
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών της χώρας το μήνα Μάρτιο του 2017.
23/05/17 Κ.Υ.Α. 1288/22-5-2017: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΕΚ 1763/Β/2017)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1288/22-5-2017 «Τροποποίηση της αριθ. 15523/30-8-2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’1187/31.8.2006)».
23/05/17 ΑΠ. 135275/19-5-2017: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ (ΦΕΚ 1751/Β/2017)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση 135275/19-5-2017 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του».
23/05/17 Ν. 4472/2017: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2018-2021 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΦΕΚ 74/Α/2017)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
22/05/17 ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ Ι.Γ.Μ.Ε.: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
Με επιστολή που απέστειλε στις 19-5-2017, το συνδικάτο των εργαζόμενων στο Ι.Γ.Μ.Ε. ζητά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.
22/05/17
Υ.Α. ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.35577/ΦΝ466/4-5-2017: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ (ΦΕΚ 1746/Β΄/2017)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/4-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».
22/05/17 Α.Π.Θ.-ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΑ ΜΕΓΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30/5/2017)
Εκδήλωση για την σημασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, διοργανώνει το Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του, στο Φοίνικα, στις 30 Μαϊου 2017.
22/05/17
Γ.Π.Α.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»
Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ», καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 22 Μαΐου ως 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια: