Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (27/2018)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
06/07/18ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 8ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 14/06/2018 
--
06/07/18ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 7ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 11/06/2018 
--
06/07/18ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 18/04/2018 
--
06/07/18ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 20/03/2018 
--
06/07/18ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 9/03/2018 
--
02/07/18NEWSLETTER: ΤΕΥΧΟΣ 24ο (ΙΟΥΝΙΟΣ 2018) 
Με στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση για τις κυριότερες δραστηριότητες του Επιμελητήριου καθώς και για γενικότερα θέματα γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, σας ενημερώνουμε ότι κυκλοφόρησε το 24ο Τεύχος (Ιούνιος 2018) του ανανεωμένου Newsletter του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
05/07/18ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟIΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (10/7/2018) 
--
04/07/18ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟIΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (12/7/2018) 
--
02/07/18ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Την πρότασή του για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα του Δήμου Ιωαννιτών παρουσίασε το Παράρτημα Ηπείρου-Νήσων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., σε ειδική συνεδρίαση της Συμβουλευτικής-Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα πρωτογενούς τομέα του Δήμου Ιωαννιτών, που πραγματοποιήθηκε στις 28-6-2018, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
06/07/18ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 31/10-3/11/2019) 
1η Ανακοίνωση του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιχθυολόγων Δημοσίου στο Ηράκλειο, στις 31/10-3/11/2019.
05/07/18ΥΠ.Π.Ε.Θ.: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο εφαρμογής του θεσμού του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καλεί τους ιδιωτικούς φορείς/επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας, να προβούν μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου, σε αναγγελία των διαθέσιμων θέσεων στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.
04/07/18ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΕΔΔΥ 2018 
Διακήρυξη της Αυτόνομης Δημοκρατικής Συνεργασίας για τις εκλογές της ΠΕΔΔΥ 2018.
04/07/18Γ.Π.Α.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΜΕΙΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» 
Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών” να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
04/07/18Γ.Π.Α.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 
Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος” να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
04/07/18Γ.Π.Α.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ»
Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Καινοτόμες Εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία” να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
04/07/18Γ.Π.Α.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ» 
Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Αρχιτεκτονική Τοπίου” να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
04/07/18ΑΠ. 5218/20-6-2018: 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 10.1.08 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΕΑ4653ΠΓ-ΞΑΙ) 
Εκδόθηκε η με αριθμό 5218/20-6-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ «2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020, ΜΕΤΡΟ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ», ΔΡΑΣΗ 10.1.08 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»».
04/07/18ΑΠ. 5217/20-6-2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 10.1.07 «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΥΖΩΝΕΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΡΕ4653ΠΓ-Δ9Α) 
Εκδόθηκε η με αριθμό 5217/20-6-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020, ΜΕΤΡΟ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ», ΔΡΑΣΗ 10.1.07 «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΥΖΩΝΕΣ»».
04/07/18Κ.Υ.Α.310/85788/18-6-2018: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ (ΦΕΚ 2559/Β/2018) 
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 310/85788/18-6-2018 «Τροποποίηση της αριθμ. 543/34450/24.3.2017 (Β΄ 1145) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με ‘Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα’’».
02/07/18ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (2017) 
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τους ετήσιους Δείκτες Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία για το έτος 2017.
02/07/18ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΜΑΪΟΣ 2018) 
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Μαΐου 2018 για τον Γενικό Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς).
02/07/18Υ.Π.ΕΝ.: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» 
Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας σημειώνει ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 29/06/2018 - Αριθμός Φύλλου 114) το νέο Προεδρικό Διάταγμα των χρήσεων γης το οποίο προσδιορίζει το εύρος και περιεχόμενο των κατηγοριών χρήσεων γης, που θα εφαρμόζονται εφεξής από τον πολεοδομικό σχεδιασμό για την οργάνωση και λειτουργία των οικιστικών κέντρων της χώρας αλλά και του εξωαστικού χώρου.
02/07/18Π.Δ. 59/2018: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ (ΦΕΚ 114/Α/2018) 
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γής».

Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Τετάρτη 30 Μαΐου«Σύγχρονες προκλήσεις για τη σύσταση και λειτουργία cluster λαχανικών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας σας καλεί να παρευρεθείτε στην εκδήλωση με θέμα
«Σύγχρονες προκλήσεις για τη σύσταση και λειτουργία cluster λαχανικών»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Φυτόκο Βόλου, στις 30 Μαΐου 2018 και ώρα 6:30 μμ. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.


Πρόγραμμα

18:30 – 19:00
Προσέλευση – Εγγραφές
19:00 – 19:15
Έναρξη – Χαιρετισμοί
19:15 – 19:30
Καταναλωτικά πρότυπα λαχανικών στην Ελλάδα της κρίσης
Γιώργος Βλόντζος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ
19:30 – 19:45
Σύγχρονες προκλήσεις παραγωγής και εμπορίας λαχανικών
Παναγιώτης Καλφούντζος
Πρόεδρος συνεταιρισμού ΘΕΣΓΗ
19:45 – 20:00
Φυτοπροστασία λαχανικών και ασφάλεια χρήσης τους
Μανώλης Δελημπαλταδάκης Campaign Manager CP Vegetables SYNGENTA HELLAS
20:00 – 20:15
Επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο του γεωπόνου στην παραγωγή και εμπορία λαχανικών
Κώστας Λάμπρος, Γεωπόνος
 Πρόεδρος Γεωπονικού συλλόγου Μαγνησίας
20:15 – 20:30
Λαχανικά: εμπορία και εταιρικές σχέσεις
Χρήστος Καραϊσαρίδης, Logistics Manager
Μαρία Γκουραμάνη, Διασφάλιση ποιότητας
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ
20:30 – 20:45
Συζήτηση – Συμπεράσματα