Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 13ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
13ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 (15/2018)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
12/04/18ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» (ΔΕΣΚΑΤΗ, 12/4/2018) 
Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: Προοπτικές & δυνατότητες αξιοποίησης του κτηνοτροφικού κλάδου στην περιοχή του Δήμου Δεσκάτης» πραγματοποιούν το παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Δεσκάτης και η ΑΝΚΟ, στις 12 Απριλίου 2018, στο Δημαρχείο Δεσκάτης.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
13/04/18ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ Ι.Γ.Μ.Ε.: ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Οι εργαζόμενοι στο Ι.Γ.Μ.Ε., με ομόφωνο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδικάτου, εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Ι.Γ.Μ.Ε. και ζητούν την ευρύτερη δυνατή στήριξη των πολιτικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών δυνάμεων, προκειμένου να δοθεί άμεση και βιώσιμη λύση στα υφιστάμενα οικονομικά προβλήματα και να εξασφαλιστεί η συνέχιση της δράσης και της προσφοράς του Ινστιτούτου στην κοινωνία και την Πολιτεία.
13/04/18Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Με επιστολή της προς την Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ρ. Δούρου, η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. ζητά την εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών στην επιλογή Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης της Δημόσιας Διοίκησης και Γεωτεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής.
13/04/18ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 
--
13/04/18ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018) 
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Ιανουαρίου 2018 για την απασχόληση και την ανεργία στη χώρα.
13/04/18Υ.Α. 1710/51865/4-4-2018:ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΦΕΚ 1295/Β/2018) 
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 1710/51865/4-4-2018 «Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 5 και 7 του ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α΄ 156) περί της υποχρεωτικής επισήμανσης προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα».
13/04/18ΥΠ.Π.Ε.Θ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019 
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για το σχολικό έτος 2018 - 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 13 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018.
13/04/18ΥΠ.Π.Ε.Θ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019 
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018 - 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 13 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018..
12/04/18ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΏΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 
--
12/04/18Κ.Υ.Α. 646/45074/23-3-2018: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ (ΦΕΚ 1263/Β/2018) 
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 646/45074/23-3-2018 «Τροποποίηση της αριθμ. 1394/57870/21-5-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός των λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των σπόρων σποράς σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β΄ 1038/3-6-2015)»».
12/04/18Υ.Α. 1150/46936/27-3-2018: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΣΠΟΓΓΩΔΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΩΝ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΦΕΚ 1247/Β/2018) 
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 1150/46936/27-3-2018 «Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά για το έτος 2018».
12/04/18ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ 30 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΟΥ Ε.Α.Π. 
Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σχετικά με το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση», θα χορηγήσει 30 υποτροφίες, σε ποσοστό 50% επί των διδάκτρων, στους δημοσίους υπαλλήλους που θα σημειώσουν την καλύτερη επίδοση (μέσος όρος συνολικής βαθμολογίας) στις θεματικές ενότητες που απαιτούνται κατ’ έτος για την απόκτηση πτυχίου σε τέσσερα (4) έτη.
12/04/18ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΙΓΜΕ: ΗΜΕΡΙΔΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» (ΑΘΗΝΑ, 17/4/2018) 
Ημερίδα για τον ρόλο του ΙΓΜΕ στην ανάπτυξη της χώρας, το μέλλον και την προοπτική του, πραγματοποιείται στην Αθήνα, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, στις 17 Απριλίου 2018.
11/04/18ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 
--
11/04/18ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 
--
11/04/18ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
Το Υπ.Α.Α.Τ. εξέδωσε διευκρινήσεις σχετικά με την τυπική απόδοση λοιπών αιγοπροβάτων στους υπολογισμούς για το Μέτρο των Νέων Γεωργών και για τα Σχέδια Βελτίωσης.
11/04/18Δ.Α.Ο.Α. Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΥΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΣΤΟ XYLELLA FASTIDIOSA 
Με έγγραφό της, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την ενδοκοινοτική διακίνηση, με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, φυτών ευπαθών στο Xylella fastidiosa.
11/04/18ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ κ. ΠΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 
--
11/04/18ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018) 
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής (ΔΒΠ) το μήνα Φεβρουάριο του 2018.
11/04/18ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΑΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018) 
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία του μηνός Φεβρουαρίου 2018 για τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας.
11/04/18Υ.Α. 2639/27-3-2018: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1.1 ΚΑΙ 4.1.3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 1250/Β/2018) 
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 2639/27-3-2018 «Πρώτη τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020».

Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 (14/2018)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
05/04/18ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 
Δημοσιεύεται ο πίνακας των εκλογικών τμημάτων, ανά παράρτημα και νομό, για τις εκλογές νέων οργάνων διοίκησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Διοικητικό Συμβούλιο, Διοικούσες Επιτροπές, Συνέλευση Αντιπροσώπων Κλάδων) που θα πραγματοποιηθούν στις 22 Απριλίου 2018.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
05/04/18ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5-4-2018) 
--
02/04/18ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΠΑΤΡΑ, 5-4-2018) 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνεδριάζει την M.Πέμπτη 5-4-2018, στην έδρα του Παραρτήματος στην Πάτρα.
02/04/18ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2/4/2018) 
--

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
04/04/18ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018 
Το Υπ.Α.Α.Τ. ανακοίνωσε ότι εκδόθηκε η πρόσκληση του προγράμματος Εξισωτικής Αποζημίωσης (Μέτρο 13: «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020), που περιλαμβάνει α) το υπομέτρο 13.1: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές και β) το υπομέτρο 13.2: χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (μειονεκτικές) εκτός των ορεινών.
04/04/18Υ.Α. 401/48520/29-3-2018: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.09 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 1226/Β/2018) 
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 401/48520/29-3-2018 «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 "Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων", του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020».
03/04/18Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ. 
Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. ζητά την άμεση και πλήρη νομική στήριξη της ΑΔΕΔΥ, κατά του αποκλεισμού Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων, Γεωπόνων, Ιχθυολόγων) από τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων για τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής και τις άλλες Γεωτεχνικές Γενικές Διευθύνσεις του Υπ.Α.Α.Τ., εξαιτίας της συμμετοχής τους στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση.
03/04/18ΣΙΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Παρουσίαση του βιβλίου του Σιάρδου Γεωργίου, Ομότιμου Καθηγητή Α.Π.Θ., με αντικείμενο την Αειφορική Γεωργία & Αγροτική Ανάπτυξη.
02/04/18ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
Το Υπ.Α.Α.Τ. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για νέες τροποποιήσεις και διορθώσεις όσον αφορά τα Σχέδια Βελτίωσης.
02/04/18ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2017) 
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε τριμηνιαίο Δελτίο Τύπου παρουσιάζοντας στοιχεία Βραχυχρόνιων Δεικτών Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αμοιβών σε βασικούς τομείς της οικονομίας, για το Δ΄ τρίμηνο 2017.
02/04/18ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018) 
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για τον Γενικό Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) το μήνα Φεβρουάριο του 2018.
02/04/18ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018) 
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Φεβρουαρίου 2018 για την τραπεζική χρηματοδότηση και τις καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας.
02/04/18Υ.Α. 2431/21-3-2018: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ (ΦΕΚ 1136/Β/2018) 
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η με αριθμό 2431/21-3-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13849/14-12-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 4543 Β΄)».
02/04/18Κ.Υ.Α. 1384/41923/16-3-2018: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΦΕΚ 1127/Β/2018) 
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1384/41923/16-3-2018 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Εκτελεστικών Κανονισμών 931/2011 και 1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος, καθώς και τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος».
02/04/18Κ.Υ.Α. 292/46122/26-3-2018: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΖΩΩΝ ΣΕ ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ (ΦΕΚ 1132/Β/2018) 
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 292/46122/26-3-2018 «Τροποποίηση της αριθμ. 951/44337/27.04.2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 303, 18.11.2009, σ. 1), σχετικά με τη σφαγή ζώων σε σφαγεία στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων» (Β’ 1447)».
02/04/18Υ.Α. 165390/590/22-3-2018: ΕΚΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΜΙΣΤΑΥΛΙΣΜΕΝΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ (ΦΕΚ 1128/Β/2018) 
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 165390/590/22-3-2018 «Εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία».
02/04/18Υ.Α. Φ.253.1/50607/Α5/27-3-2018: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19 (ΦΕΚ 1123/Β/2018) 
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση Φ.531.1/50607/Α5/27-3-2018 «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2018-2019».