Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Χαρτογράφηση οργανοληπτικών χαρακτηριστικών στα ελληνικά παρθένα ελαιόλαδα από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Χαρτογράφηση οργανοληπτικών χαρακτηριστικών στα ελληνικά παρθένα ελαιόλαδα από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Τη χαρτογράφηση των ελληνικών ποικιλιών παρθένου ελαιόλαδου, με σκοπό να αναδειχθούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν το ελληνικό λάδι, με στόχο την προώθησή τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό επιχειρεί για πρώτη φορά η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Η προσπάθεια αυτή υλοποιείται από τα Χημικά Εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή με την εγκατάσταση δύο νέων συστημάτων αέριας χρωματογραφίας. 

Η προμήθεια αυτή μαζί με το πρόγραμμα ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής διαχείρισης δειγμάτων - αποτελεσμάτων που επίσης εγκαταστάθηκε στα Χημικά Εργαστήρια τον Ιούνιο του 2012 χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Όπως δήλωσε στον ΑγροΤύπο η κ. Γαλή, υπεύθυνη του Τμήματος Χημικών Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, «μέχρι τώρα γινόταν χαρτογράφηση στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά για τα ελαιόλαδα που θέλαμε να πιστοποιήσουμε σαν ΠΟΠ ή ΠΓΕ ώστε να συμπεριληφθούν στους φακέλους τους οποίους στέλναμε στην ΕΕ. Αφού ενταχθήκαμε στο ΕΣΠΑ και προμηθευτήκαμε τους χρωματογράφους και με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων που δημιουργήσαμε θα προχωρήσουμε στην καταγραφή οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των δειγμάτων που μας στέλνουν οι Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) της χώρας. Εκτιμώ ότι για να πραγματοποιηθεί αυτή η καταγραφή για όλα τα ελληνικά παρθένα ελαιόλαδα θα χρειαστεί τουλάχιστον μια πενταετία». 

Τα Χημικά Εργαστήρια, τα οποία από το 2006 είναι διαπιστευμένα από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με ISO 17025, εφαρμόζουν τη μέθοδο αξιολόγησης Παρθένου Ελαιολάδου του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου και διαθέτουν τη μοναδική στην Ελλάδα αναγνωρισμένη από το ΔΣΕ Οργανοληπτική Ομάδα. 
Η Ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο των αναγνωρισμένων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα αντίστοιχων ομάδων των κρατών - μελών. 
Μέλη της Οργανοληπτικής Ομάδας συμμετέχουν ως κριτές σε εγχώριους και διεθνείς διαγωνισμούς Παρθένου Ελαιολάδου και στον έλεγχο δειγμάτων ελαιολάδου της ελληνικής αγοράς, στα πλαίσια σύμβασης με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Τα Χημικά Εργαστήρια συνεργάζονται επίσης με άλλους Δημόσιους Φορείς σε δράσεις και προγράμματα για την αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας του Ελληνικού Παρθένου Ελαιολάδου.


Δημοσίευση σχολίου