Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Σεμιναρία με αντικείμενο "Σύγχρονες περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εφαρμογές στην παρακολούθηση, διαχείριση και αποτίμηση υδάτινων συστημάτων"Βόλος, 4 Απριλίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών (συντονιστής) και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα  Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών, Βιολογίας και Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του  Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου  Θράκης οργανώνουν στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κύκλο σεμιναρίων με αντικείμενο "Σύγχρονες περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εφαρμογές στην παρακολούθηση, διαχείριση και αποτίμηση υδάτινων συστημάτων".  Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις πόλεις Βόλο, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη και θα ξεκινήσουν το Μάιο 2014.  Η κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής στα σεμινάρια λήγει την 23η Απριλίου 2014.  Η αναλυτική προκήρυξη, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του προγράμματος:   http://pega-water-resources.uth.gr  

Δημοσίευση σχολίου