Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 (41/2015)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
07/10/15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΘΗΝΑ, 12/10/2015)
Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 11 & 18 του Ν. 1474/84 και των άρθρων 9 & 16 του Π.Δ. 334/85, σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στα γραφεία του Περιφ. Παραρτήματος Ανατ. Στερ. Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Διδότου 26 5ος όροφος), την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:30.
05/10/15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποφάσισε τη σύσταση Ομάδας Εργασίας, η οποία θα επεξεργαστεί και θα καταθέσει σχέδιο προτάσεων ολοκληρωμένης διαμόρφωσης και λειτουργίας με σκοπό την μετατροπή της φυσιογνωμίας του Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης.
05/10/15ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποφάσισε τη σύσταση Ομάδας Εργασίας, η οποία θα μελετήσει και θα καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση του αστικού πρασίνου στους επτά Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και θα καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο προτάσεων με παράλληλη γνωμοδότηση για τυχόν τρέχοντα προγράμματα διαχείρισης και βελτίωσης του πρασίνου της πόλης.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
09/10/15ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 30ΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 14-16/10/2015)
Το πρόγραμμα του 30ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στα Γιαννιτσά, στις 14-16 Οκτωβρίου 2015.
09/10/15
AGRO_LESS:JOINT REFERENCE STRATEGIES FOR RURAL ACTIVITIES OF REDUCED INPUTS (THESSALONIKI, 30/10/2015)
Agro_less:Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs,εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, στις 30 Οκτωβρίου 2015.
09/10/15ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2015)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία στη χώρα το μήνα Ιούλιο του 2015.
09/10/15ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΑΣ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας τον Αύγουστο του 2015.
09/10/15
Υ.Α. 4653/106862/2-10-2015: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΦΕΚ 2157/Β/2015)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 4653/106862/2-10-2015 < Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου>.
09/10/15
Υ.Α. 5632/104626/29-9-2015: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΞΙΦΙΑ (ΦΕΚ 2151/Β/2015)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 5632/104626/29-9-2015 <Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόνου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO)>.
08/10/15ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ : ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑγροΕΤΑΚ» (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 19-10-2015)
--
07/10/15ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015, ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)
--
06/10/15Γ.Π.Α.- ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ( Γ.Π.Α., 9/10/2015)
--
06/10/15
06/10/15
05/10/15
05/10/15
ΕΡΓΟ IRMA: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 και ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του 2015. Κεντρική ιδέα του έργου ήταν ότι με την διαθέσιμη υποδομή, η αποτελεσματικότητα όσο αφορά τη χρήση νερού για άρδευση μπορεί να αυξηθεί σημαντικά εάν βελτιώνονταν το επίπεδο σχεδιασμού, εγκατάστασης, συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων άρδευσης στο επίπεδο του τελικού χρήστη.
Δημοσίευση σχολίου