Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 (30/2017)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
27/07/17ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ EUROBANK ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ POS 
Η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK κατέθεσε ειδική προσφορά με προνομιακούς όρους για τα μέλη-γεωτεχνικούς του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου για την προμήθεια τερματικών συσκευών (POS) και άλλων τραπεζικών προϊόντων.
25/07/17ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Με αφορμή τη σχεδιαζόμενη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία εξετάζεται ως σοβαρό ενδεχόμενο η κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και η συνένωσή της με άλλες υφιστάμενες Γενικές Δ/νσεις σε μία κοινή Γενική Διεύθυνση Τουρισμού, Παραγωγής και Ανάπτυξης, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εξέφρασε τις έντονες αντιρρήσεις και επιφυλάξεις του, με σχετική επιστολή που απέστειλε στον Περιφερειαρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας.
25/07/17ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ 
Σε απάντηση σχετικού αιτήματος του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπ.Α.Α.Τ., το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε τις απόψεις του επί της προωθούμενης ρύθμισης για την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στους απόφοιτους πανεπιστημιακών Τμημάτων πενταετους διάρκειας σπουδών, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια ρύθμιση όχι μόνο δικαιολογείται αλλά και επιβάλλεται από το επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόμενων από αυτά σπουδών.
25/07/17ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 
--

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
24/07/17ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΤΕΝΑΓΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 
Το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας εξέδωσε Δελτίο Τύπου σχετικό με την άρδευση στα Τενάγη Φιλίππων.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
28/07/17ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2017) 
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία για την τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα και τις καταθέσεις, τον μήνα Ιούνιο του 2017.
28/07/17Υ.Α. 1120/20-7-2017: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020 (ΦΕΚ 2637/Β/2017) 
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 1120/20-7-2017 «Όροι και ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την υλοποίηση των Μέτρων 3.2.2, 4.2.4 και 6.2.3 - Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».
27/07/17ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (POS) 
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε την με αριθμό 83942/27-7-2017 εγκύκλιό του, με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)"», με την οποία δίνονται πρόσθετες οδηγίες στους υπόχρεους να αποδέχονται πληρωμές μέσω κάρτας για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεισών.
26/07/17Ι.Τ.Σ.Α.Κ.: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 2011-2016 
Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), σε έκδοσή του, καταγράφει το σύνολο των δραστηριοτήτων έρευνας, εκπαίδευσης και ενημέρωσης που πραγματοποίησε κατά τα έτη 2011-2016.
26/07/17Υ.Π.ΕΝ.: ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 
Με τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα ενσωματωθεί στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο ψηφίζεται την ερχόμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής, παρατείνεται η διάρκεια της ανάρτησης των ήδη αναρτημένων δασικών χαρτών, έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2017.
26/07/17Υ.Α. 1867/74282/7-7-2017: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ (ΦΕΚ 2564/Β/2017) 
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1867/74282/7-7-2017 «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
25/07/17ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2017) 
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομών της οικονομίας για το 1ο τρίμηνο του 2017.
24/07/17Π.Ε.Γ.Δ.Υ.: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ. 
Με επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπ.Α.Α.Τ., η Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων επισημαίνει ότι, με το υπό έγκριση οργανόγραμμα του Υπ.Α.Α.Τ., προβλέπονται μεταβολές οι οποίες ενδεχομένως να διαταράσσουν την ισορροπία μεταξύ των γεωπονικών υπηρεσιών των διαφόρων επιπέδων διοίκησης, χωρίς να έχει προηγηθεί μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων.
24/07/17ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ 
Ο ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ Σκύδρας εξέδωσε δελτίο τύπου για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που διοργανώνει στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης των Νέων Αγροτών.
24/07/17ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Δελτίο Τύπου της Γεωτεχνικής Ενωτικής Κίνησης για το βακτήριο Xylella fastidiosa,
24/07/17Υ.Π.ΕΝ.: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ 1ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ 
Με πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας συνεχίζεται η από 01.06.2016 διαβούλευση των Προσχέδιων της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας στον παρακάτω ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο http://wfdver.ypeka.gr.
24/07/17Υ.Π.ΕΝ.: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 
Στον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο http://floods.ypeka.gr/ αναρτήθηκαν σε δημόσια διαβούλευση τα προσχέδια για το σύνολο των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνων Πλημμύρας» και την ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010.
24/07/17ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
Το Υπουργείο Α.Α.& Τ. ανακοίνωσε, ότι με Απόφαση του Υπουργού κ. Βαγγέλη Αποστόλου, καθορίστηκαν οι όροι επιλεξιμότητας και οι δικαιούχοι χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου, στα πλαίσια του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 από το έτος 2017 και μετά, με νέα και απλοποιημένη διαδικασία.
24/07/17ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 17-18/7/2017) 
Στις 17 & 18 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκε η τακτική σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας- Αλιείας στις Βρυξέλλες.Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπο Κασίμη.
24/07/17ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΩΡΑΣ (ΜΑΪΟΣ 2017) 
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών της χώρας το μήνα Μάιο του 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια: