Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 13ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
13ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 (15/2018)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
12/04/18ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» (ΔΕΣΚΑΤΗ, 12/4/2018) 
Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: Προοπτικές & δυνατότητες αξιοποίησης του κτηνοτροφικού κλάδου στην περιοχή του Δήμου Δεσκάτης» πραγματοποιούν το παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Δεσκάτης και η ΑΝΚΟ, στις 12 Απριλίου 2018, στο Δημαρχείο Δεσκάτης.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
13/04/18ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ Ι.Γ.Μ.Ε.: ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
Οι εργαζόμενοι στο Ι.Γ.Μ.Ε., με ομόφωνο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδικάτου, εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Ι.Γ.Μ.Ε. και ζητούν την ευρύτερη δυνατή στήριξη των πολιτικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών δυνάμεων, προκειμένου να δοθεί άμεση και βιώσιμη λύση στα υφιστάμενα οικονομικά προβλήματα και να εξασφαλιστεί η συνέχιση της δράσης και της προσφοράς του Ινστιτούτου στην κοινωνία και την Πολιτεία.
13/04/18Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Με επιστολή της προς την Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ρ. Δούρου, η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. ζητά την εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών στην επιλογή Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης της Δημόσιας Διοίκησης και Γεωτεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής.
13/04/18ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 
--
13/04/18ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018) 
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του μηνός Ιανουαρίου 2018 για την απασχόληση και την ανεργία στη χώρα.
13/04/18Υ.Α. 1710/51865/4-4-2018:ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΦΕΚ 1295/Β/2018) 
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 1710/51865/4-4-2018 «Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 5 και 7 του ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α΄ 156) περί της υποχρεωτικής επισήμανσης προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα».
13/04/18ΥΠ.Π.Ε.Θ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019 
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για το σχολικό έτος 2018 - 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 13 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018.
13/04/18ΥΠ.Π.Ε.Θ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019 
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018 - 2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 13 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018..
12/04/18ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΏΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 
--
12/04/18Κ.Υ.Α. 646/45074/23-3-2018: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ (ΦΕΚ 1263/Β/2018) 
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 646/45074/23-3-2018 «Τροποποίηση της αριθμ. 1394/57870/21-5-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός των λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των σπόρων σποράς σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β΄ 1038/3-6-2015)»».
12/04/18Υ.Α. 1150/46936/27-3-2018: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΣΠΟΓΓΩΔΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΩΝ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΦΕΚ 1247/Β/2018) 
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 1150/46936/27-3-2018 «Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά για το έτος 2018».
12/04/18ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ 30 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΟΥ Ε.Α.Π. 
Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σχετικά με το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση», θα χορηγήσει 30 υποτροφίες, σε ποσοστό 50% επί των διδάκτρων, στους δημοσίους υπαλλήλους που θα σημειώσουν την καλύτερη επίδοση (μέσος όρος συνολικής βαθμολογίας) στις θεματικές ενότητες που απαιτούνται κατ’ έτος για την απόκτηση πτυχίου σε τέσσερα (4) έτη.
12/04/18ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΙΓΜΕ: ΗΜΕΡΙΔΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» (ΑΘΗΝΑ, 17/4/2018) 
Ημερίδα για τον ρόλο του ΙΓΜΕ στην ανάπτυξη της χώρας, το μέλλον και την προοπτική του, πραγματοποιείται στην Αθήνα, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, στις 17 Απριλίου 2018.
11/04/18ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 
--
11/04/18ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2018: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 
--
11/04/18ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 
Το Υπ.Α.Α.Τ. εξέδωσε διευκρινήσεις σχετικά με την τυπική απόδοση λοιπών αιγοπροβάτων στους υπολογισμούς για το Μέτρο των Νέων Γεωργών και για τα Σχέδια Βελτίωσης.
11/04/18Δ.Α.Ο.Α. Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΥΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΣΤΟ XYLELLA FASTIDIOSA 
Με έγγραφό της, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την ενδοκοινοτική διακίνηση, με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, φυτών ευπαθών στο Xylella fastidiosa.
11/04/18ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ κ. ΠΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 
--
11/04/18ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018) 
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής (ΔΒΠ) το μήνα Φεβρουάριο του 2018.
11/04/18ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΑΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018) 
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία του μηνός Φεβρουαρίου 2018 για τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας.
11/04/18Υ.Α. 2639/27-3-2018: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1.1 ΚΑΙ 4.1.3 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 1250/Β/2018) 
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 2639/27-3-2018 «Πρώτη τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020».

Δημοσίευση σχολίου