Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

Υποβολή αιτήσεων στο ελαιοκομικό μητρώο μέχρι 30 Νοεμβρίου στις


Υποβολή αιτήσεων στο ελαιοκομικό μητρώο μέχρι 30 Νοεμβρίου


Οι ελαιοκαλλιεργητές που έχουν μεταβολές στα καταχωρημένα τους στοιχεία του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών στον Ελαιοκομικό Τομέα (ΣΓΠ-ΕΤ) ή θέλουν να δηλώσουν νέα ελαιοτεμάχια, αλλά και οι ελαιοκαλλιεργητές που δεν έχουν υποβάλλει μέχρι σήμερα Αίτηση Ελαιοκαλλιέργειας στο ΣΓΠ-ΕΤ έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μέσω της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Νομού τους, Αίτηση τροποποίησης ή Αίτηση νέας εγγραφής στο ΣΓΠ-ΕΤ. Η υποβολή των αιτήσεων τροποποίησης ή νέας εγγραφής θα γίνεται από 5/10/2009 μέχρι 30/11/2009.
Οι αιτήσεις γίνονται στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιών. Θα χρειαστεί να έχουν, οι παραγωγοί, την ταυτότητα τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των προτεινόμενων μεταβολών( χαρτογραφικά κτλ.)
Δημοσίευση σχολίου