Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

ΓΕΩΤΕΕ Παρ/τος Ανατ. Στερεάς Ελλάδας :Ψήφισμα Συνέλευσης Αντιπροσώ-πων Κλάδων του Παρ/τος

ΘΕΜΑ: «Ψήφισμα Συνέλευσης Αντιπροσώπων Κλάδων του Παρ/τος».

Ψήφισμα το οποίο κατατέθηκε και ψηφίσθηκε από τη Συνέλευση Αντιπροσώπων Κλάδων του Παρ/τος Ανατ. Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 10 Δεκεμβρίου 2010.

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1) Γραφείο Πρωθυπουργού

κ. Γ. Παπανδρέου

2) Γραφείο Αντιπροέδρου Κυβέρνησης

κ. Θ. Πάγκαλου

3) Γραφείο Υπουργού Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων

κ. Κ. Σκανδαλίδη

4) Γραφείο Υφυπουργού Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων

κ. Γ. Κουτσούκου

5) Γραφείο Υφυπουργού Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων

Κας Μ. Αποστολάκη

6) Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

κας Τ. Μπιρμπίλη

7) Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

κ. Ν. Σηφουνάκη

8) Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

κ. Γ. Μανιάτη

9) Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

κ. Θ. Μωραϊτη

10) Γραφείο Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσων, Νήσων & Αλιείας

κ. Γ. Διαμαντίδη

11) Γραφείο Υφυπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας

Κας Ε. Τσουρή

12) Κόμματα της Βουλής

13) Γεωτεχνικοί Βουλευτές κ.κ.:

α) Τηλέμαχο Χυτήρη, Βουλευτή ΠΑ.Σ.Ο.Κ. –

Αναπλ. Υπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού

β) Άννα Νταλάρα, Βουλευτή ΠΑ.Σ.Ο.Κ. –

Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

γ) Γεώργιο Βλάχο – Βουλευτή Ν.Δ.

δ) Ιωάννη Ιωαννίδη – Βουλευτή Ν.Δ.

ε) Γεώργιο Κασαπίδη – Βουλευτή Ν.Δ.

στ) Διαμάντω Μανωλάκου – Βουλευτή Κ.Κ.Ε.

ζ) Μανόλη Στρατάκη, Βουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ.

14) Μ.Μ.Ε.

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1) Πρόεδρο & Μέλη Δ.Σ.

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

2) Κ.Υ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

3) Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

4) Γεωτεχνικοί Σύλλογοι

5) ΓΕΣΑΣΕ

6) ΠΑΣΕΓΕΣ

7) ΣΥΔΑΣΕ


ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ

Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων Κλάδων του Παραρτήματος Ανατ. Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤΕΕ που συνήλθε στις 10-12-2010 διαπιστώνει τα παρακάτω:

1) Τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα της οικονομίας διογκώνονται και οξύνονται. Η νέα αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για μετά το 2013 προοιωνίζεται ακόμα μεγαλύτερη μείωση των αγροτικών ενισχύσεων και ένταση του ξεκληρίσματος των μικρομεσαίων αγροτών. Η πολιτική αυτή στοχεύει στην πλήρη κυριαρχία των μεγάλων καπιταλιστικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των βιομηχανιών που μεταποιούν αγροτικά προϊόντα. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει ο διαχωρισμός των αγροτών σε ενεργούς και μη ενεργούς, όπως και ο διαχωρισμός σε κατά κύριο επάγγελμα και μη με το Μητρώο Αγροτών. Με τη νέα ΚΑΠ ουσιαστικά καταργείται το όποιο κίνητρο παραγωγής και μέσα από διάφορα προγράμματα (μόνιμα βοσκοτόπια, πράσινη κάλυψη, οικολογική αγρανάπαυση κ.ά.) ενθαρρύνεται η μη παραγωγή. Η πολιτική αυτή, αποτελώντας συνέχεια των προηγούμενων αντιαγροτικών πολιτικών, θα προκαλέσει ακόμα δυσμενέστερες επιπτώσεις, εκτός απ’ τους μικρομεσαίους αγρότες και στο αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο και στην παραπέρα εξάρτηση της χώρας σε διατροφικά προϊόντα. Η ΓΣ εκφράζει την αντίθεσή της και συμπαραστέκεται στους αγώνες των μικρομεσαίων αγροτών για μια άλλη πολιτική έξω απ’ τις κατευθύνσεις της ΚΑΠ, με κριτήριο τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας και τις σύγχρονες λαϊκές διατροφικές ανάγκες.

2) Αντίστοιχου χαρακτήρα είναι η κυβερνητική πολιτική για την αλιεία, τα δάση και τον ορυκτό πλούτο της χώρας και εκφράζεται με την εμπορευματοποίηση των δασών, την άρνηση διάθεσης κονδυλίων για δασοπροστασία, την απουσία δασολόγιου, τη συνειδητή σύνταξη του κτηματολόγιου χωρίς δασικούς χάρτες, την παράδοση του ορυκτού πλούτου στο μονοπωλιακό κεφάλαιο, την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, την απουσία αντισεισμικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, την αδιαφορία για τη ρύπανση των υπόγειων νερών.

3) Οι επιπτώσεις όλων των χρόνιων αντιαγροτικών πολιτικών επεκτείνονται και στο γεωτεχνικό χώρο με ένταση των προβλημάτων. Η ανεργία και υποαπασχόληση μαστίζει, ιδιαίτερα τους νέους γεωτεχνικούς που βλέπουν να μηδενίζονται οι προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησής τους. Οι δημόσιες υπηρεσίες βρίσκονται διαρκώς υπο-στελεχωμένες και συρρικνώνονται περισσότερο μέσα από το πρόγραμμα ¨Καλλικράτης¨ προοιωνίζοντας την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου γεωτεχνικού έργου. Γενικεύονται οι μορφές ευκαιριακής απασχόλησης με την εφαρμογή των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, της ανασφάλιστης δουλειάς, ενώ εφιαλτικές διαστάσεις παίρνει η απειλή απολύσεων συμβασιούχων και μονίμων υπαλλήλων των ΔΕΚΟ.

4) Ο συγκεκριμένος δρόμος ανάπτυξης έδειξε προ πολλού τα όριά του στη χώρα και είναι αυτός που ευθύνεται για την καπιταλιστική κρίση και τα αδιέξοδά της. Καταδικάζουμε την πολιτική της κυβέρνησης, της Ε.Ε και του ΔΝΤ καθώς και όσους τη στηρίζουν με πρόσχημα για διαφορετικό ¨μίγμα¨ που φορτώνει τα βάρη της κρίσης στο λαό. Συμπαρατασσόμαστε με τις δυνάμεις και τα λαϊκά στρώματα που όχι μόνο εκφράζουν την αντίθεσή τους αλλά υπερασπίζονται έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, σύμφωνα με τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα συμφέροντα του κεφαλαίου και των μονοπωλίων.

5) Το Δ.Σ του ΓΕΩΤΕΕ, για λόγους που οφείλονται στο χαρακτήρα και τους σκοπούς των συνδικαλιστικών παρατάξεων που το συγκροτούν, βρίσκεται σε προφανή αντίθεση με τις λύσεις των προβλημάτων των γεωτεχνικών. Κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του, συνέχισε να εφαρμόζει την τακτική των προηγούμενων διοικήσεών του και στήριξε ουσιαστικά τις κυβερνητικές αντιαγροτικές πολιτικές, επιδιώκοντας να ενσωματώσει τη δράση του σ’ αυτές και να αποσπάσει δημόσιο γεωτεχνικό αντικείμενο προς όφελος ιδιωτικών εταιρειών. Στάθηκε απέναντι απ’ τους αγωνιζόμενους μικρομεσαίους αγρότες και τα δίκαια αιτήματά τους, αγνόησε τις αντεργατικές επιλογές και τα προβλήματα στους γεωτεχνικούς. Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται πλέον σε πλήρη απόσπαση απ’ την πραγματικότητα, σαν αποτέλεσμα της όξυνσης των αντιθέσεων μεταξύ των παρατάξεων που το συγκροτούν. Η όξυνση αυτή δεν προκλήθηκε από ενδιαφέρον για τα συμφέροντα των γεωτεχνικών αλλά οφείλεται μόνο και μόνο στην ανάγκη ανακατανομής αξιωμάτων, σε συνδυασμό με τον αποτελεσματικότερο παροπλισμό του ΓΕΩΤΕΕ. Καταδικάζουμε την πρακτική όλων των δυνάμεων και προσώπων που συγκροτούν το σημερινό Δ.Σ του ΓΕΩΤΕΕ και καλούμε στην άμεση υλοποίηση της απόφασης των Γ.Σ. για την απλή αναλογική και την προκήρυξη εκλογών στις 3-4-2011.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010

Δημοσίευση σχολίου